Xa mã tàn cuộc tuyệt sát

Đọc sách Xa mã tàn cuộc tuyệt sát online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Minh
 2. NXB Đồng Nai

Mục Lục

 1. Chuyển quân đoạt thế
 2. Lấy ít địch nhiều
 3. Thực dụng tàn cuộc
 4. Xe mã đối xe 2 sĩ
 5. Xe mã đối xe 2 tượng
 6. Xe mã đối xe với 1 sĩ
 7. Xe mã đối xe 1 tượng
 8. Xe mã đối với xe sĩ tượng toàn
 9. Xe mã đối với các quân khác
 10. Những ván cờ xưa chọn lọc

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *