Vận dụng khéo léo dàn thế khai cuộc trong cờ tướng

Đọc sách Vận dụng khéo léo dàn thế khai cuộc trong cờ tướng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Văn TháiXuân Quảng
 2. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Cờ tướng là một môn thể thao luôn được đông đảo quần chúng ở mọi tầng lớp, giới tính, lứa tuổi, trình độ… hâm mộ và tham gia chơi, học hỏi. Chính vì vậy Cờ tướng đã trở thành di sản văn hóa không chỉ của riêng Trung Quốc mà còn lan rộng sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam…

Hiện nay, mặc dù phần đông các bạn trong làng Cờ đã có điều kiện tiếp cận với nhiều tài liệu, sách vở trong khi tập luyện, cũng như trình diễn được những tinh hoa điêu nghệ trong khai cuộc.

Song theo xu thế phát triển như hiện nay thì trong nghệ thuật khai cuộc thường thấy xuất hiện rất nhiều những loại nghệ thuật xuất quân với những khai cuộc đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bằng cách vận dụng khéo léo cách dàn thế, kết hợp triển khai quân, nhằm chiếm được thế chủ động ngay từ nước đi đầu tiên như: lợi nước đi, hơn quân, tranh Tiên… sao cho tạo thuận lợi nhất để khi bước vào trung cuộc hay tàn cuộc dễ dàng giành thắng lợi.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập, nghiên cứu, cũng như nâng cao trình độ trong khai cuộc, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao xuất bản cuốn: “Vận dụng khéo léo dàn thế khai cuộc trong Cờ tướng” của Văn Thái và Xuân Quảng biên soạn dựa vào các tài liệu của Nhà xuất bản Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh.

Đây là cuốn sách có nội dung phong phú và được chia làm 2 phần:
 • Phần Một: Dàn thế khai cuộc sơ cấp.
 • Phần Hai: Dàn thế khai cuộc trung cao cấp. Trong quá trình biên soạn và biên tập mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng, song chắc khó tránh khỏi sơ sót, mong được sự góp ý chân thành của đông đảo đồng nghiệp và bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn.

Chúc các bạn thành công.

NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO


MỤC LỤC

Lời nói đầu

PHẦN MỘT, DÀN THẾ KHAI CUỘC SƠ CẤP

I. Cuộc giá Mã Pháo (Cuộc thứ 1 đến thứ 5)
 • Cuộc thứ nhất: Đội hình: Thúc đường giá Mã Pháo Song hoành Xe
 • Cuộc thứ 2: Đội hình: Trực hoành Xe giá Mã Phá
 • Cuộc thứ 3: Đội hình: Trung Pháo quá hà Xe cấp tiến trung Tốt giá Mã Pháo
 • Cuộc thứ 4: Đội hình: Hoành Xe giá Mã Pháo đánh phản cung Mã 
 • Cuộc thứ 5: Đội hình: Trung Pháo giáp Mã Pháo đối đơn đề Mã
II. Cuộc thuận thủ Pháo (Cuộc thứ 6 đến thứ 10)
 • Cuộc thứ 6: Đội hình: Thuận Pháo trực Xe đối hoãn khai Xe
 • Cuộc thứ 7: Đội hình: Thuận Pháo hoành Xe đối trực Xe
 • Cuộc thứ 8: Đội hình: Thuận Pháo trực Xe lưỡng đầu và đối hoành Xe
 • Cuộc thứ 9: Đội hình: Thuận Pháo trực tiếp đả trung Tốt
 • Cuộc thứ 10: Đội hình: Thuận Pháo trực Xe đối hoành Xe
III. Cuộc hậu bị liệt Pháo và liệt Pháo cuộc (Cuộc thứ 11 đến thứ 15)
 • Cuộc thứ 11: Đội hình: Trung Pháo đối tả Pháo phong Xe 
 • Cuộc thứ 12: Đội hình: Trung Pháo đối hậu bố liệt Pháo
 • Cuộc thứ 13: Đội hình: Trung Pháo đối tả Pháo phong Xe 
 • Cuộc thứ 14: Đội hình: Liệt Pháo trực Xe quá hà 
 • Cuộc thứ 15: Đội hình: Liệt Pháo tương đồng đối trận
IV. Cuộc bình phong Mã và phản cung Mã (Cuộc thứ 16 đến thứ 20) 
 • Cuộc thứ 16: Đội hình: Trung Pháo khuất đầu Mã đối bình phong Mã lưỡng đầu xà
 • Cuộc thứ 17: Đội hình: Trung Pháo khuất đầu Mã đối bình phong Mã tả Mã bàn hà
 • Cuộc thứ 18: Đội hình: Ngũ thất Pháo tiến thất Tốt đối bình phong Mã tiến thất Tốt 
 • Cuộc thứ 19: Đội hình: Ngũ bát Pháo đối bình phong Mã tiến Tốt 3
 • Cuộc thứ 20: Đội hình: Trung Pháo tiến trung Tốt đối phản cung Mã bố hữu Sĩ Tượng 
V. Cuộc Sĩ Tượng (Cuộc thứ 21 đến thứ 25)
 • Cuộc thứ 21: Đội hình: “Tiên nhân chỉ lộ” đối Tốt để Pháo 
 • Cuộc thứ 22: Đội hình: Phi Tượng đối tả trung Pháo
 • Cuộc thứ 23: Đội hình: Quá cung Pháo đối tả trung Pháo
 • Cuộc thứ 24: Đội hình: Sĩ giác Pháo đối trung Pháo
 • Cuộc thứ 25: Đội hình: Khởi Mã đối trung Pháo 
VI. Cuộc tổng hợp (Cuộc thứ 26 đến thứ 29)
 • Cuộc thứ 26: Đội hình: Trung Pháo đối tả Pháo phong Xe
 • Cuộc thứ 27: Đội hình: Trung Pháo đối bình phong Mã thí Mã
 • Cuộc thứ 28: Đội hình: Trung Pháo đối tam bộ hổ chuyển liệt Pháo
 • Cuộc thứ 29: Đội hình: Thuận Pháo trực Xe đối hoãn khai Xe chuyển hữu hoành Xe

PHẦN HAI. DÀN THẾ KHAI CUỘC TRUNG CAO CẤP

 • Cuộc thứ 30: Đội hình ngũ thất Pháo đối bình phong Mã tuần hà Pháo
 • Cuộc thứ 31: Đội hình “Tiên nhân chỉ lộ” đối đình Tốt chuyển tả trung Pháo 
 • Cuộc thứ 32: Đội hình trung Pháo quá hà Xe đối bình phong Mã
 • Cuộc thứ 33: Đội hình ngũ cửu Pháo quá hà Xe đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xe
 • Cuộc thứ 34: Đội hình ngũ thất Pháo tiến tam Tốt đối bình phong Mã tiến tam Tốt
 • Cuộc thứ 35: Đội hình ngũ lục Pháo đối bình phong Mã tiến Tốt 7 
 • Cuộc thứ 36: Đội hình ngũ thất Pháo tiến Tốt 3 đối phản cung Mã tiến Tốt 3 hữu Pháo phong Xe 
 • Cuộc thứ 37: Đội hình liệt thủ Pháo 
 • Cuộc thứ 38: Đội hình phi Tượng đội ngũ tư Pháo
 • Cuộc thứ 39: Đội hình: Khởi Mã đối đỉnh Tốt 

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *