Tượng kỳ giang hồ tàn cục phá giải

Đọc sách Tượng kỳ giang hồ tàn cục phá giải online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hồng Triết
 2. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Trong “SỰ LÂM QUẢNG KÝ, TRẦN NGUYÊN TỈNH người thời Nam Tông có ghi lại những phép tắc có hình minh họa tế Bài Cục; nó có thể được coi là Bãi Cục sớm nhất của cơ Tưởng Trung Quốc.

Từ đó về sau các đời kỳ thi sáng tác rất nhiều sai Cuc, tính ra đã đến hơn Vạn Cục, mà hiện tại còn không ngừng tăng thêm. Đó là những tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, tích tụ trí tuệ của biết bao thế hệ các kỳ thủ cổ kim và những người hâm mộ nghệ thuật cờ Tưởng  thực sự là di sản quý báu của văn hoá nghệ thuật Trung Quốc.

Trong quá trình phát triển lâu dài, Bài Cục cờ Tướng lại hình thành Bài Cục giang hồ, Bài Cục dân gian, Bài Cục giải tri, Bài Cục theo hình chữ Bài Cục trắc nghiệm và nhiều hình thức chủng loại khác.

Trong xã hội, có một số người sống bằng nghề bày cờ thế, họ bày cờ Tướng tàn cục  chính là Bài Cục giang hồ. Đặc điểm lớn nhất của bài Cục này là theo cách đi chính xác nhất, tuyệt đại đa số là hoà Cục. Nhưng trong những bước đi phức tạp dẫn đến hoà Cục, lại ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy, lôi kéo những người hiếu thắng quyết một trận được thua.

Nhưng, chính khi bạn nhận định sự tất thăng trong nước đi của mình, thì cũng là lúc rơi vào thùng long do người bày cờ đặt ra, khiến cho thế cờ hoà trở thành: anh ta thẳng còn bạn lại thua.

Cái tuyệt diệu của Cục cờ giang hồ còn ở chỗ, người bày cờ có thể cho phép bạn tuỳ ý chọn cầm quân Đen hay quần Đỏ, để tại Cục diện anh ta vừa thăng, thì chính bạn lại bị thua một lần nữa. Dù cho kỳ nghệ của bạn thực sự không phải tâm thường thì tối đa cũng chỉ có thể đi thành cờ hoà.

Vì thế về mặt nguyên tắc, những nghệ nhân giang hồ thường là thắng, còn những người đấu cùng với họ tuyệt đại đa số là thua, phải chịu mất tiền.

Tập sách này tuyển chọn trên 100 tên Cục cờ thế giang hồ nổi tiếng có chú thích tường tận các cách pha giải, đưa một số Cục cờ ảo diện thần bí khôn lường mà rất nhiều bạn say mê nghệ thuật cờ Tướng cảm thấy lẫn lộn rất khó phân biệt rành mạch từng thế một.

Đây không chỉ là để mọi người không bị nhắc lại bẫy của những người bày cơ thể, mà quan trọng hơn là, thông qua việc diễn giải sự biến hoá kỳ diệu của một số Cục cờ nổi tiếng, mọi người sẽ dần dần thấy được mức độ và sự hàm ẩn cực kỳ tinh thần của nghệ thuật cờ Tưởng.

Đầu các Cục cờ ghi “Nước đi” tức là chỉ nước đi chính thức của Cục cờ đó, và các số hiệu chú thích là biểu thị những nơi đường rẽ rất dễ khiến mọi người đi nhầm. Sau đó trong phân “phá giải” sẽ diễn giải tường tận tất cả những đường rẽ đó. Những cách đi tương đối phức tạp; biến hoá nhiều, có thể điển hoá thành nhiều loại Cục diện, được phân ra thành A, B, C, 0.0… với những cách đi khác nhau.

Tập sách này sử dụng rất nhiều tài liệu liên quan đến nhiều tác giả: song tên tuổi của những người phát minh đầu tiên những đục thể đo thường rất khó khảo cứu, cho nên không thể liệt kê ra được.

Người xưa dùi mài kỳ nghệ như vậy. Họ không những đã sáng tác ra một số lượng lớn các danh phố, mà còn lưu lại nhiều tác phẩm mang tính lý luận rất sâu sắc. Tập sách này lựa chọn và ghi lại một số luận điểm trong những tác phẩm về cờ Tướng như “Kỳ kinh luận”, “Tàn cục thuyết” “Quất trung bí Toàn chỉ”, “Thi tượng ký đồ tự “.0.., và trình bày phân tán ở cuối các Cục.

An Thiên Chương người đời Tổng có một quyên sách tên gọi “Kỳ kinh”, tuy là tác phẩm về cờ Vây, nhưng xét về lý luận của cờ, cũng tương đồng với cờ Tưởng, nên cũng được tuyển chọn vào đây mà còn lựa chọn và ghi dang tính lý luận.

HỒNG TRIẾT


MỤC LỤC

Lời nói đầu
Quy ước và ký hiệu
 • Cục thứ 1: ĐƠN MÃ BÀN TƯỚNG
 • Cục thứ 2: NHẤT LÂM VÔ DƯ
 • Cục thứ 3: NHẤT HẠ HÀ ĐÔNG
 • Cục thứ 4: NHỊ HẠ HÀ ĐÔNG
 • Cục thứ 5: NHỊ TƯỚNG GIẢI VI
 • Cục thứ 6: NHỊ PHÁO BỨC CUNG
 • Cục thứ 7: NHỊ LONG HÝ CHÂU
 • Cục thứ 8: NHI TRÙNG GIAO HƯỞNG
 • Cục thứ 9: TAM QUÂN BẢO GIÁ
 • Cục thứ 10: TAM PHƯƠNG TÂM LỘ
 • Cục thứ 11: TAM HIỆN NGUYỆT TÚC
 • Cục thứ 12: TAM TIÊN LUYỆN ĐƠN
 • Cục thứ 13: TỨ PHƯƠNG THANH YẾN
 • Cục thứ 14: NGŨ BINH BỨC CUNG
 • Cục thứ 15: LỤC QUỐC HOÀ TẤN
 • Cục thứ 16: LỤC TƯỚNG HẠ GIANG NAM
 • Cục thứ 17: THẤT HIỆN QUÁ QUAN
 • Cục thứ 18: THẤT TỬ HOA PHÓNG
 • Cục thứ 19: THẤT TINH VĂN HỘI
 • Cục thứ 20: THẤT TỬ LIÊN NGÂM
 • Cục thứ 21: THẤT TINH DƯỢC NHAM
 • Cục thứ 22: BÁT DIỆN MAI PHỤC
 • Cục thứ 23: CỬU THẬP XU N QUANG
 • Cục thứ 24: THẬP TAM ĐẠO KIM BÀI
 • Cục thứ 25: THẬP BÁT LÂM ĐỒNG 
 • Cục thứ 26: THẬP BÁT HỌC SĨ
 • Cục thứ 27: BẠCH VIÊN HIẾN ĐÀO
 • Cục thứ 28: DƯỢC MÃ DƯƠNG TIỆN
 • Cục thứ 29: QUẬN LONG HẠ ĐÀM
 • Cục thứ 30: KIM THIÊN THOÁT XÁC
 • Cục thứ 31: KIM CƯƠNG NỆ TỐ
 • Cục thứ 32: KIM KÊ BÁO HIẾN
 • Cục thứ 33: XẢO HỐI TUẤN MÃ
 • Cục thứ 34: Ô LONG BÀI VĨ
 • Cục thứ 35: HÁN NHẬN SONG PHI
 • Cục thứ 36: LIÊU ÁM HOA MINH
 • Cục thứ 37: LONG HỔ ĐẤU (1)
 • Cục thứ 38: LONG HỒ Đ U (2)
 • Cục thứ 39: NGUYÊN VIÊN LƯU TRƯỜNG
 • Cục thứ 40: KHÔNG CỐC U LINH
 • Cục thứ 41: CAO SƠN LƯU THUỶ
 • Cục thứ 42: THẦN VŨ TÀN TINH
 • Cục thứ 43: ĐẦU THẠCH VẤN LỘ
 • Cục thứ 44: KHỞI BỘ SẤM ĐƯỜNG 
 • Cục thứ 45: KHẤN THỦ HỖ LÀO
 • Cục thứ 46: PHÓ THANG ĐẠO HOẢ
 • Cục thứ 47: HOÀI TRUNG THỦ ẤN
 • Cục thứ 48: KINH ĐÀO HÃI LÃNG
 • Cục thứ 49: TẢ HỮU GIÁP CÔNG
 • Cục thứ 50: THÀNH HẠ KẾT MINH
 • Cục thứ 51:THÂM MƯU VIÊN LỰ
 • Cục thứ 52: GIẢ ĐẠO PHẬT QUỐC
 • Cục thứ 53: ƯỚC TUNG CÔNG LIÊN HOÀNH 
 • Cục thứ 54: HOÀN BÍCH QUY TRIỆU
 • Cục thứ 55: TRỤC LỘC BIÊN DUYÊN
 • Cục thứ 56: XUÂN THU NGŨ BÁ
 • Cục thứ 57: DĨ THỦ VI CÔNG
 • Cục thứ 58: ĐIỆU HỒ LY SƠN
 • Cục thứ 59: HỒI PHÒNG THOÁI ĐỊCH
 • Cục thứ 60: VÃNG LAI XUYÊN THOA
 • Cục thứ 61: DIỆU TOÁN VÔ DI
 • Cục thứ 62: PHONG HỒI LỘ CHUYẾN
 • Cục thứ 03: TRƯỜNG VÀ TRẬN
 • Cục thứ 64: THIÊN MÔN TRẬN
 • Cục thứ 65: ÁN BỘ TỰU BAN
 • Cục thứ 66: ĐẠI TỬ NHẬP TRIỀU
 • Cục thứ 67: CẬN THUỶ LÂU ĐÀI
 • Cục thứ 68: KHINH CA MẠN VŨ
 • Cục thứ 69: THẦN XỈ TƯỢNG Y
 • Cục thứ 70: ĐẶNG HOẢ LAN SAN
 • Cục thứ 71: MÃ ĐẠP LIÊN DOANH
 • Cục thứ 72: LIỆT ĐỘI XUẤT CHINH
 • Cục thứ 73: ĐẠI TƯỚNG ĐƯƠNG QUAN 
 • Cục thứ 74: XE ĐÁO SƠN TIÊN
 • Cục thứ 75: BINH PHÂN LƯỠNG LỘ
 • Cục thứ 76: LÃO BINH PHU TRONG
 • Cục thứ 77: ẢO MÃ XE
 • Cục thứ 78: TIỂU XE MÃ
 • Cục thứ 79: XE TRÌ MÃ KHIẾU
 • Cục thứ 80: DƯƠNG PHÀM ĐÃNG CHU 
 • Cục thứ 81: THỪA PHONG PHẢ LÃNG
 • Cục thứ 82: KHOÁ HẢI BÌNH TÂY
 • Cục thứ 83: PHẢN CHINH ĐÔNG
 • Cục thứ 84: GIẢI GIÁP QUY ĐIỂN
 • Cục thứ 85: KHẤU YẾT LƯỠNG ĐOÀN
 • Cục thứ 86: XUẤT HẢI BỐ KÌNH
 • Cục thứ 87: PHI ĐỘ TRƯỜNG GIANG
 • Cục thứ 88: PHI YẾN NGHÊNH XUÂN
 • Cục thứ 89: THANH ĐÍNH ĐIỂM THUỶ 
 • Cục thứ 90: NGUYỆT N TINH HUY
 • Cục thứ 91: LƯU TINH CẢN NGUYỆT
 • Cục thứ 92: CÁC TẬN SỞ NĂNG
 • Cục thứ 93: THUỶ LÔ HOA
 • Cục thứ 94: HOẢ THIÊU HỒ LÔ CỐ
 • Cục thứ 95: LÔI CHẤN TAM SƠN KHẨU
 • Cục thứ 96: BÌNH ĐỊA NHẬT LÔI THANH
 • Cục thứ 97: HOA HƯƠNG HƯỚNG ĐẠI
 • Cục thứ 98: TUYỆT LĨNH THU PHONG
 • Cục thứ 99: TÔ ĐÊ XUÂN HIỆU
 • Cục thứ 100: BÌNH PHÂN THU SẮC
 • Cục thứ 101: TRÙNG TRÙNG BÁO HỶ
 • Cục thứ 102: VẬN TỬ THIỆN HỒNG
 • Cục thứ 103: HỒNG KỲ QUÁI GIÁC
 • Cục thứ 104: BẠCH Y ĐỘ GIANG 
 • Cục thứ 105: XẢO ĐẢ KIM HOÀN
 • Cục thứ 106: KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT
 • Cục thứ 107: CỨU TỬ PHÙ THƯƠNG
 • Cục thứ 108: KHOA PHỤ TRUY NHẬT
 • Cục thứ 109: LIÊM-LẠN TRANH CÔNG
 • Cục thứ 110: THÁI BẠCH TUÝ TỬU 
 • Cục thứ 111: CÂM TÂM KIỂM ĐẢM
 • Cục thứ 112: LÀ SƠN PHONG QUANG
 • Cục thứ 113: THÂN CHÂU DỊ THÁI
 • Cục thứ 114: BÍCH LẠC HOÀNG TUYÊN
 • Cục thứ 115: MÃ VŨ BIẾN THIÊN
 • Cục thứ 116: PHIÊN PHIÊN KHỞI VŨ
 • Cục thứ 117: NGÁU NHẬP TIỀN CÁNH
 • Cục thứ 118: LIÊN TOẢ PHẢN ỨNG
 • Cục thứ 119: DIỆU THỦ HỒI XU N
 • Cục thứ 120: TRIỂN VỌNG VỊ LAI 

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *