Tượng kỳ dân gian bài cục

Đọc sách Tượng kỳ dân gian bài cục online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Thân Hải Anh
 2. Dịch: Công Sĩ
 3. NXB Tổng Hợp Đồng Tháp

Lời nói đầu

Tượng Kỳ Dân Gian Bài Cuộc Tập Tụy 88 cuộc là cuốn sách tập hợp 88 cuộc lưu truyền dân gian (Trung Quốc). Thế cờ cấu tứ tinh xảo, muôn hình muôn vẻ, nước đi ảo diệu, biến hóa khôn lường, đầy sức hấp dẫn, rất được mọi người ưa thích.

Học tập nó, không chỉ làm phong phú sinh hoạt văn hóa nghiệp dư của mình, mà còn rèn luyện được tư duy, năng lực phân tích vấn đề, phát triển trí lực, đồng thời cũng nâng cao trình độ, kỹ thuật cờ của mình.

Tóm lại, đây là cuốn sách bổ ích, rất cần cho các bạn yêu thích cờ tướng bốn phương tham khảo, nghiên cứu.
Mặc dù có rất nhiều cố gắng, nhưng cuốn sách này cũng không tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót. Rất mong các bậc cao minh và bạn đọc phê bình, chỉ giáo.

Công Sĩ


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
 • CUỘC 1: CAO MÃ XUẤT PHÀM
 • CUỘC 2: TAM TIÊN LUYỆN ĐƠN
 • CUỘC 3 : TIỂU HỮU QUAN ĐẢNG
 • CUỘC 4 : TAM CHIẾN LỮ BỐ 
 • CUỘC 5: BÌNH ĐỊA NHẤT THANH LÔI
 • CUỘC 6 : UY TRẤN ĐỊCH ĐẢM
 • CUỘC 7: BẢO TÀNG KIM ĐỈNH
 • CUỘC 8 : TIỂU THÁP DIỆN TRẬN
 • CUỘC 9: SONG MÃ ĐỒNG TÀO
 • CUỘC 10 : TƯỞNG CÁN THÁM DOANH
 • CUỘC 11 : BỘ BỘ SINH LIÊN 
 • CUỘC 12: THIẾT TỎA HOÀNH GIANG
 • CUỘC 13 : GIẢNG NHẠN THU PHI
 • CUỘC 14 : THẬP NHỊ LAN CAN
 • CUỘC 15 : THIÊN LÝ TÀU ĐƠN KỴ
 • CUỘC 16 : LÃO BÌNH TÂNG CÔNG
 • CUỘC 17 : XA PHÁO CỬU GIÁ
 • CUỘC 18 : HỖNG NƯƠNG TÀI Y
 • CUỘC 19: SONG XA CÔNG THÀNH
 • CUỘC 20 : HỔI MÃ KIM THƯƠNG
 • CUỘC 21: TIỂU THƯƠNG HÀ
 • CUỘC 22 : SONG KỴ PHI TRÌ 
 • CUỘC 23. KIM CẦU QUÁI NGỌC
 • CUỘC 24 : XA TRÌ PHÁO THIÊM
 • CUỘC 25 : NHỊ LONG HÍ CHÂU
 • CUỘC 26 : LƯƠNG TƯỢNG BẢO QUỐC
 • CUỘC 27 : TRÚC NGOẠI HOÀNH CHI
 • CUỘC 28 :UY TRÂN HOA HẠ
 • CUỘC 29 : BÁ VƯƠNG TẠ GIÁP
 • CUỘC 30 : XA MÃ LÂM MÔN
 • CUỘC 31: TÔN BÀNG ĐẤU TRÍ
 • CUỘC 32: SÁCH TRƯƠNG DỐC HÀNH
 • CUỘC 33 : UYÊN ƯƠNG PHÁO
 • CUỘC 34 : TÂY THÀNH ĐÔI BINH
 • CUỘC 35 : CẤM BÌNH ĐỐI TRỊ 
 • CUỘC 36 : KHOA HẢI TÂY BÌNH 
 • CUỘC 37: PHẢN CHINH ĐỒNG
 • CUỘC 38 : LĂNG KHIÊU GIẢN
 • CUỘC 39 : SONG PHÁO HỐ GIÁ
 • CUỘC 40 : TẤU MẠCH THÀNH
 • CUỘC 41 : KIM SA THAN 
 • CUỘC 42: NHI PHÁO TRANH TIẾN
 • CUỘC 43 : BÁT TIÊN QUÁ HẢI
 • CUỘC 44 : TAM CỐ MAO LÔ
 • CUỘC 45 : LA THÔNG TẢO BẮC
 • CUỘC 46 : KIM CÂU ĐIẾU NGUYỆT
 • CUỘC 47: GIANG THÔN NGƯ HỎA
 • CUỘC 48 : MÃ XUYÊN LIÊN DOANH
 • CUỘC 49 : ĐƠN TIÊN CỬU CHỦA
 • CUỘC 50 : SONG LONG HÍ CHÂU 
 • CUỘC 51: HÀNG BINH GIAM TAC
 • CUỘC 52: LIÊN SANG THOAI CỰU
 • CUỘC 53 : THỦY YÊM THẤT QUÂN
 • CUỘC 54 : NGŨ ĐINH KHAI LỘ 
 • CUỘC 55 : THẦU DOANH ĐỘNG TRẠI
 • CUỘC 56 : THIÊU TÀN HẠ KHẨU
 • CUỘC 57 : LIỀU LỤC ĐÀO HỒNG
 • CUỘC 68 : KHÂU DẨN HÀNG LONG
 • CUỘC 59 : NHỊ XÃ TIẾN HÀNH
 • CUỘC 60 : KHÔNG ĐÌNH TÍCH THỦY
 • CUỘC 61: THẬP DIỆN MAI PHỤC
 • CUỘC 62: TUYẾT DẠ PHỎNG HIỀN
 • CUỘC 63: TÂY LĂNG TRỞ UY
 • CUỘC 64 : TINH DI ĐẦU CHUYỂN
 • CUỘC 65: SONG MÃ BÁO GIÁ
 • CUỘC 66: HÓA NGƯU PHÁ YẾN
 • CUỘC 67: HỎA THIÊU BÁT VỌNG
 • CUỘC 68 : BIỆN PHÁO HỘ GIÁ
 • CUỘC 69 : DỞI TỬ THƯỢNG TRIỀU
 • CUỘC 70: TUYẾT ỦNG LAN QUAN
 • CUỘC 71: TÂN HỒNG MÔN YẾN
 • CUỘC 72: NGUYỆT LÝ XUÂN THOÁ
 • CUỘC 73 :. BÁT HỔ CHINH TAY
 • CUỘC 74: KIM CƯƠNG TỐ NỀ
 • CUỘC 75: PHÁO ĐÃ NHỊ LANG QUAN
 • CUỘC 76 : TAM KHÍ CHU DU
 • CUỘC 77 TỬ SINH ĐẦU HỌC
 • CUỘC 78 : TUNG HOÀNH TỨ PHƯƠNG
 • CUỘC 79 : NHỊ LANG HÀNG QUÁI
 • CUỘC 80: LẠC HOA LƯU THỦY
 • CUỘC 81: NHỊ TUYỂN ÁNH NGUYỆT
 • CUỘC 82: CẨM NANG CỨU CHÚA
 • CUỘC 83: TỬ YÊN XUYÊN LIỆM
 • CUỘC 84 : TÚY NGỌA SA TRƯỜNG
 • CUỘC 85: KIÊM BẠT NÓ TRƯỜNG
 • CUỘC 86 : MÃ SIÊU DẠ CHIẾN
 • CUỘC 87: XÍCH THỐ TRUY PHONG
 • CUỘC 88 : NHẬN TRẬN KINH HÀN

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Tháp“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!