Tượng kỳ bố cục phi đao Lý Kim Tường

Đọc sách Tượng kỳ bố cục phi đao Lý Kim Tường online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Lý Kim Tường
 2. NXB Thể dục thể thao

Lời nói đầu

“Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao” là những phương pháp : mới, nước biến lạ mà các kỳ thủ thường hay sử dụng • hiệu quả, đã khiến đối thủ của họ đầu hàng vô điều kiện.

Tập sách này tuyển chọn gần 200 ván cờ và 50 đối cuộc thực chiến bao gồm nhiều thể loại bố cục với lời bình để độc giả thưởng thức và phân tích về: Nghệ Thuật Xuất Quân – Phương pháp sử dụng chiêu thức “Phi Đao” tinh diệu, độc đáo của các danh thủ…

Hy vọng sau khi tham khảo cuốn sách này, bạn có thể khai thác hiệu quả những sai sót của đối phương, : hoặc hạn chế những sai lầm cũng như phòng tránh được những cạm bẫu trong khai cuộc…

Mặc dù đã hết sức cố gắng, song chắc chắn sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Rất mong các bậc cao minh, các độc giả thông cảm, tha thứ và chỉ bảo thêm, để lần tái bản sau được tốt hơn.

Lý Kim Tường


Mục lục

Lời nói đầu 

Phần 1

1. THUẬN PHÁO
 • Chương 1: Thuận Pháo Trực Xe Đối Hoành Xe 
 • Chương 2: Thuận Pháo Hoành Xe Đối Trực Xe
 • Chương 3: Thuận Pháo Trực Xe Đội Hoãn Khai Xe
2. LIỆT PHÁO 
 • Chương 1: Đại tiểu liệt thủ Pháo 
 • Chương 2: Bán đồ liệt Pháo
3. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH-PHONG-Mà
 • Chương 1: Ngũ Lục Pháo Đối Bình Phong Mã 
 • Chương 2: Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã.
 • Chương 3: Trung Pháo Tuân Hà Pháo Đôi Bình Phong Mã
 • Chương 4: Trung Pháo Quá Hà Xe Đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà
 • Chương 5: Trung Pháo Quá Hà Xe Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đổi Xe
 • Chương 6: Trung Pháo Quá Hà Xe Đối Bình Phong Mã Tiên Thường Sĩ Tượng
 • Chương 7: Trung Pháo Trực Xe Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Song Pháo Quá Hà 
 • Chương 8: Trung Pháo Hoành Xe Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã 
 • Chương 9: Trung Pháo Quá Hà Xe Đối Bình Phong Mã Hoành Xe
 • Chương 10: Các Loại Khác 
4. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • Chương 1: Ngũ Lục Pháo Phản Cung Mã.
 • Chương 2: Ngũ Thất Pháo Đối Phản Cung Mã
 • Chương 3: Ngũ Bát Pháo Phản Cung Mã
 • Chương 4: Các Loại Khác
 • 5. TRUNG PHÁO ĐỐI ĐƠN ĐỀ Mà
 • 6. TRUNG PHÁO ĐỐI CÁC LOẠI KHÁC
7. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ
 • Chương 1: Tiên Nhân Chi Lộ Đối Tốt Để Pháo.
 • Chương 2: Các Loại Khác. 8. PHI TƯỢNG CỤC

Phần 2

 1. THUẬN PHÁO 
 2. LIỆT PHÁO 
 3. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG Mà
 4. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 5. TRUNG PHÁO ĐỐI ĐƠN ĐỀ Mà
 6. TRUNG PHÁO ĐỐI CÁC LOẠI KHÁC
 7. THIÊN NHÂN CHỈ LỘ
 8. PHI TƯỢNG CỤC

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *