Trung cuộc sát đấu tập 1

Đọc sách Trung cuộc sát đấu tập 1 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hà Hồng Quân
 2. NXB Tổng hợp Tiền Giang

PHẦN I

THẾ CÔNG KÍCH QUYẾT LIỆT Vì lý do bố cuộc đã đi đến lĩnh vực thành công, hay là đối thủ sử dụng chiến thuật ra quấn không thích hợp trận hình, nên mới từ anh được chút ít tiên thủ, thì nắm lấy dịp may, mở rộng cuộc diện.

Dùng chiến thuật phối hợp chiến lược để tranh thủ thế công tích cực, như tranh thêm tiên thủ, đoạt thế, tạo cuộc diện ưu thế toàn cuộc, tận dụng lợi thế đến khi nào thắng trận, loại chiến thuật này rất nhiều. Lại thật hấp dẫn ngoạn mục. Thuộc loại thế cờ công sát thượng thừa.


MỤC LỤC

Phần 1: Thế công kích quyết liệt
 • Cuộc 1 : Pháo đà chốt biên, một mũi tên trúng ngay mục tiêu 
 • Cuộc 2 : Phía bắc khói lửa cháy rụt mù
 • Cuộc 3 : Toàn bàn đều thua 
 • CUỘC 4 : Xe cản lửa pháo ổn công thành
 • Cuộc 5 : Đoản binh tương tiếp cũng giả thẳng
 • CUỘC 6 : Ngự giá thân chinh
 • CUỘC 7 : Từ tiên thủ đến công sát
 • CUỘC 8 : Đường tắt 
 • CUỘC 9 : Chiếc đấu kịch liệt
 • Cuộc 10 : Trời mát sấm sét
 • Cuộc 11 : Trước sau chu toán tranh thực lực công kích nhược điểm
 • Cuộc 12 : Tuyến tây chiên sự kịch liệt
 • Cuộc 13 : Lục quân tề phát 
 • Cuộc 14 : Kết cấu tinh xảo phong cách thanh cao
 • Cuộc 15 : Từ chổ bẫy giả nhảy vào
 • CUỘC 16 : Nếu mà không lên sĩ
 • Cuộc 17: Không nên gấp mà cầu thành
 • Cuộc 18 : Không nên quét chốt tự nhiên
 • Cuộc 19 : Cạm bẫy chiến mã
 • CUỘC 20: Chọn lựa sai lầm
 • Cuộc 21: Bình xa chiến mã nhanh 
 • CUỘC 2 : Sai lầm chiến thuật
 • Cuộc 23: Tay yếu thất thủ
 • Cuộc 24 : Cưỡng công thành thuan
 • Cuộc 25: Bước tượng xuống rất tốt
 • Cuộc 26 : Kiểu mới mà ra
 • Cuộc 27 : Tinh như thế không đúng mức.
 • CUỘC 28 : Rút cuộc ai chiếm tiền 
 • Cuộc 29 : Thế tranh tiên hay thất tiên
 • Cuộc 30 : Ưu thế tìm được và mất tiên
 • CUỘC 31 : Lạc hưởng
 • Cuộc 32 : Đang thăng mà rút cuộc trở nên bại
 • Cuộc 33 : Bên nào cũng sai
 • Cuộc 34 : Gấp ra xe đối công thất lợi 
 • CUỘC 35 : Ba hại đo lường lấy nhẹ nhất 
 • CUỘC 36 : Trong thế công có thế thủ
 • CUỘC 37 : Hổ – Triệu chiến đấu
 • CUỘC 38 : Triệu dương trận đấu 
 • CUỘC 39 : Đền bù khuyết điểm
 • CUỘC 40 : Chỗ khuyết đột phá tiềm tàng
 • Cuộc 41 : Thế trận đoạn quân chiến
 • CUỘC 42: Sơ ý mất thành
 • Cuộc 43 : Trung bẫy
 • CUỘC 44 : Phản phúc vô thường
 • Cuộc 45 : Nắm lấy chiến CƠ
 • Cuộc 46 : Chuyển chiết 
 • Cuộc 47 : Càng giúp càng rối
 • Cuộc 48 ; Hà đấu thất thủ 
 • Cuộc 49 : Hai lần mất dịp 
 • CUỘC 50 : Công ngoa tâm mã (1)
 • Cuộc 51 : Ngọa tâm mã (II)
 • Cuộc 52 : Công Ngọa tâm mã (11)
 • Cuộc 53 : Nắm được nhược điểm
 • Cuộc 54 : Cuộc chiến kinh hồn
 • CUỘC 55 : Thành biên cương hãm địch
 • CUỘC 56 : Tam thất chiến đơn

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng hợp Tiền Giang“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *