TỐT lập chiến công – Cờ Thế Giang Hồ (Thế Cờ số 02)

Trận cờ thế giang hồ bày binh bố trận rất nhiều quân, nhưng cuối cùng quân Đỏ đã hy sinh tất cả, chỉ còn đúng một Tốt. Và quân Tốt cuối cùng này đã lập được chiến công hiển hách!

 Xem thêm các video giải “Cờ Thế” khác: Giải Cờ Thế


DANH SÁCH NHỮNG VIDEO CỜ TƯỚNG TRÊN YOUTUBE:

  1. Khai Cuộc Cờ Tướng
  2. Bình Luận Cờ Tướng
  3. Bí Quyết Chơi Cờ Tướng
  4. Cờ Thế Giang Hồ

Bình luận!