Tinh hoa khai cuộc cờ tướng

Đọc sách Tinh hoa khai cuộc cờ tướng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Đặng Bình
 2. NXB Thể dục thể thao

Lời nói đầu

Đây là một cuốn sách nhỏ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về cờ Tướng. Nội dung mà nó đề cập đến là một số kỹ xảo và thủ đoạn chiến thuật bao gồm cả 3 giai đoạn là Khai cục, Trung cục, Tàn cục (cờ tàn). Nó cũng chú trọng đến vấn đề phương pháp suy nghĩ trong giai đoạn khai cục, ở một mức độ nhất định.

Cuốn sách này có thể có một tác dụng hỗ trợ nhất định đối với các bạn mới học chơi cờ Tướng, bởi vì nội dung cuốn sách chủ yếu là chứng minh vấn đề chứ không phải là trình bày vấn đề.

Do trình độ của tác giả còn hạn chế nên nội dung cuốn sách còn có chỗ không được thỏa đáng, rất mong bạn đọc phê bình chỉ giáo.

Mặc dù là một cuốn sách nhỏ, nhưng chúng tôi đã sưu tập ở rất nhiều sách cờ Tướng như: “Hô Vinh Hoa tự chiến giải thuyết phổ”, “Tượng kỳ cơ bản sát pháp”, “Khéo vận dụng chiến thuật cờ tướng”, “Tượng kỳ thực dụng tàn cục”, “Tượng kỳ tàn cục diệu sát”, “Sát cục chế yếu”, “Thú vị tượng kỳ”, “Tượng kỳ bố cục nhất điểm thông”, “Tượng kỳ khai cục chiến lý…, và những tạp chí cờ Tướng như: “Bắc phương kỳ nghệ”, “Tường kỳ” v.v…

Ở đây chúng tôi xin chân thành bày tỏ sự cảm ơn đối với tất cả các tác giả đó.

TÁC GIẢ


Mục Lục

Lời nói đầu
CHƯƠNG I. TRI THỨC CƠ BẢN CỦA KHAI CUỘC
 • Mục thứ 1. Giới thiệu sơ lược về “Phi Tượng cục”.
 • Mục thứ 2. Giới thiệu sơ lược về “Tiên nhân chỉ lộ”
 • Mục thứ 3. Giới thiệu sơ lược về Khai cục thuận Pháo
 • Mục thứ 4. Giới thiệu sơ lược về Liệt Pháo
 • Mục thứ 5. Giới thiệu sơ lược về Khai cục đương đầu Pháo đối bình Phong Mã
CHƯƠNG II. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỔI XE
 • Cục thứ 1. Đỏ tiền gấp Tốt đầu
 • Cục thứ 2. Đỏ đi thất lộ Mã
 • Cục thứ 3. Đỏ nhảy Mã biên
 • Cục thứ 4. Đồ ngũ lục Pháo chính Mã đối bình phong Mã
CHƯƠNG III. TRUNG PHÁO TRỤC HOÀNH XE SONG CHÍN MÃ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ LƯỠNG ĐẦU XÀ
 • Cục thứ 1. Đen cao Pháo đuổi Xe
 • Cục thứ 2. Đen trước tiên lên Sĩ
CHƯƠNG IV. NGŨ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TIÊN TỐT
 • Cục thứ 1. Đỏ thoái Pháo về hà
 • Cục thứ 2. Đỏ thoái Xe về hàng Tốt
CHƯƠNG V. TRUNG PHÁO HOÀNH XE THẤT LỘ MÃ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Cục thứ 1. Trung pháo hoành Xe thất lộ Ma đối bình phong lên Tượng cánh phải
 • Cục thứ 2. Trung pháo hoành Xe thất lộ Mã đối bình phong lên Tượng trái
CHƯƠNG VI. TRUNG PHÁP THẤT LỘ MÃ ĐỐI BÌNH PHONG MÀ SONG PHÁO QUÁ HÀ
 • Cục thứ 1. Đen trước tiên bay Tượng
 • Cục thứ 2. Đen Xe cánh phải quá hà
CHƯƠNG VII. NGŨ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TIẾN TỐT
 • Cục thử 1. Đỏ hoành Xe bình 6
 • Cục thứ 2. Đen không đổi Tốt biên mà bay Tượng phải
CHƯƠNG VIII. TRUNG PHÁO TIẾN TỐT 3 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ VÀ NHỮNG NƯỚC BIÊN KHÁC
 • Cục thứ 1. Trung Pháo tiến Tốt 3 đối Bình phong Mã bay Tượng trái (1)
 • Cục thứ 2. Trung Pháo tiến tốt 3 đối Bình phong Mã bay Tượng trái (2)

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *