Tinh hoa chiến thuật trung cục tập 4

Đọc sách Tinh hoa chiến thuật trung cục tập 4 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Thiếu Long
 2. Dịch: Đặng Bình
 3. NXB Thể dục thể thao
 4. Thể loại: Sách Trung Cuộc Cờ Tướng

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay lý luận về Khai cục cờ Tướng phát triển rất lớn và khả nhiều cách đánh trong khai cục chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình để tìm ra đối sách. Một kỳ thủ cao siêu, cho dù Khai cục hơi bị thiệt, đến Trung cục vẫn có thể chuyển kém thành ưu, đặt cơ sở cho việc giành chiến thắng ở Tàn cục (cờ tàn).

Cho nên có thể nói, cách đánh ở Trung cục là cốt lõi trong cách đánh của toàn bộ một vấn cờ, Công lực ở Trung cục là một chi tiêu quan trọng để đánh giá trình độ của kỳ thủ.

Nghiên cứu cách đánh ở Trung cục là cực kỳ quan trọng, đáng tiếc là còn chưa có nhiều đấu thủ quan tâm đến vấn đề này. Cuốn sách này thử nghiệm kết hợp giữa lý luận và thực chiến, trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về yêu cầu chiến lược, nguyên tắc chiến thuật và kỹ xảo cách đánh, hy vọng có thể giúp bạn đọc học tập nắm vững một số quy luật, nâng cao khả năng đánh ở Trung cục.

Cuốn sách này gồm 6 chương. Để tôn trọng sách dịch từ nguyên bản, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao chia cuốn sách này thành 4 tập.
 • Tập 1: Chương I- Khái quát về cách đánh trong Trung cục gồm: 64 cục. Chương này nói rõ về tính quan trọng và yêu cầu chiến lược của Trung cục. Tức là những kỹ xảo cơ trí quyết đoán, dũng cảm chiến đấu vv…
 • Tập 2: Chương II- Thao lược cách đánh ở Trung cục gồm: 71 cục (từ cục thứ 65 – Cục thứ 136). Chương này giảng giải về nguyên tắc chiến thuật ở Trung cục như binh quý thần tốc, khống chế cục diện, tùy cơ ứng biến, tìm kiếm cơ hội để đối công, đánh vào điểm yếu, thế quan trọng hơn quân vv…. Trong những tình thế ván cờ khác nhau thì phải vận dụng những chiến thuật khác nhau, linh hoạt cơ động, tùy theo từng kỳ thủ mà có những cách đánh khác nhau.
 • Tập 3: Chương III – Cách đánh tính ăn quân ở Trung cục. Chương IV – Cách đánh giành thế. Chương 4 – Cách đánh truy sát Trung cục, gồm: 75 cục (từ cục thứ 137 – Cục thứ 212).
 • Tập 4: Chương IV – Cách đánh tình cờ điển hình gồm 71 cục (từ cục thứ 213 – Cục thứ 284). Những chương này riêng biệt giới thiệu 15 loại kỹ xảo cách đánh ở Trung cục như tính toán để ăn quân, giành thế, công sát, hình thế cờ.
Số thứ tự của các cục và số hình cờ trong sách của 4 tập chúng tôi giữ nguyên theo bản gốc. Như vậy có thể trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về cách đánh ở Trung cục, để thuận tiện cho bạn đọc tìm hiểu và vận dụng trong thực chiến.

Trong cuốn sách này, từ ở những ván đấu trong các giải thi đấu lớn trong mấy năm gần đây, tuyển chọn ra 284 ván đấu thực tế từ Trung cục, trong đó có 106 cục của những cao thủ kỳ vương hàng đầu như Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, Lã Khâm… từng cục đều có nước hay, đều có ý sáng tạo cái mới, nội dung phong phú và đa dạng.

Phần lớn ví dụ ở các cục đều có không nhiều nước đi, ngắn gọn, làm nổi bật nét tinh hoa, giảng giải cặn kẽ, bất kể là bạn đọc có trình độ sơ cấp hoặc trung cấp, đều có thể tìm hiểu để nắm vững nó.

NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO


MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương thứ VI -CÁCH ĐÁNH HÌNH CỜ ĐIỆN HÌNH
 • Cục thứ 213 . Lại thí Mã, đấm Tết đột phá
 • Cục thứ 214 – Đóng Pháo đầu nổ Tượng, để phản công
 • Cục thứ 215 – Đấm Tốt giữa, cộng thêm – “Lôi công Pháo
 • Cục thứ 216 – Mã biên đã được “cải tử hồi sinh”
 • Cục thứ 217 . Mã đổi song Tượng, phá phòng tuyến bên địch
 • Cục thứ 218 – Hoành Xe, di động ban đầu Mã
 • Cục thứ 219 . Thả mồi dụ địch, phá Tượng giữa
 • Cục thứ 220 – Trung Pháo, Mã tâm, thế công mạnh
 • Cục thứ 221 – Mã chiếm trung tâm muốn treo góc
 • Cục thứ 222 – Hiến Xe dọa “sát”, thật tuyệt vời
 • Cục thứ 223 – Điều động Tốt xông thẳng vào Cung
 • Cục thứ 224 – Tạo ra hình thế cờ “cài then cửa sắt”
 • Cục thứ 225 – Cách sát “cài then cửa sắt” điển hình
 • Cục thứ 226 – Khéo léo thí Xe, giành được phần thắng
 • Cục thứ 227 . Bỏ trước lấy sau, lại được thế
 • Cục thứ 228 – Đổi quân, tạo thành thế “cài then cửa sắt”
 • Cục thứ 229 – Dựa vào Pháo, sử dụng Mã, khéo léo giành thế
 • Cục thứ 230 – Khống chế toàn bộ bàn cờ, điều động Mã “sát”
 • Cục thứ 231 – Thí Mã tấn công gấp, xuất Xe nách
 • Cục thứ 232 . Bình Tốt lừa Xe, “định càn khôn”
 • Cục thứ 233 – Pháo đầu, Xe nách, “cài then cửa sắt”
 • Cục thứ 234 – Xe Mã Pháo đồng biên tạo thành thế “sát”
 • Cục thứ 235 – Xe sang Pháo, tọa thành thế “sát” ở mặt bên
 • Cục thứ 236 – Đấm Tốt vào thẳng Cung, “sát”
 • Cục thứ 237 – Song Pháo chạm đáy, “tả hữu giáp công”
 • Cục thứ 238 – Điều động Xe ra nách phải, bốn quân liên kết tấn công
 • Cục thứ 239 – Chìm Pháo, mưu tính ăn con Mã quỳ
 • Cục thứ 240 . Chìm Pháo chiếu bí, ép phải đổi
 • Cục thứ 241 – Chìm Pháo giành thế để đối công
 • Cục thứ 242 . Thì Tốt lộ Pháo nổ Tượng đáy
 • Cục thứ 243 – Pháo nghiên Chu Sa, Phá Sĩ Tượng
 • Cục thứ 244 – Chìm Pháo phá Tượng để làm “sát”
 • Cục thứ 245 – Vòng vào điều động Pháo để đánh vào chỗ trống
 • Cục thứ 246- Cực kỳ tự tin, dám đối “sát”
 • Cục thứ 247 – cách đánh Mã “ngọa Tào” điển hình
 • Cục thứ 248 – Dựa vào việc đổi quân để mưu tính ăn quân
 • Cục thứ 249 – Dựa thế vây hãm con Mã quỳ
 • Cục thứ 250 – Xe Mã Pháo công sát theo hình gang kìm
 • Cục thứ 251 – Mã đạp Tượng, dũng cảm đổi sát
 • Cục thứ 252 – Mã nhảy “ngọa tào”, lập chiến công
 • Cục thứ 253 . “Song Mã âm tuyên”, tỏ rõ uy lực
 • Cục thứ 254 . “Tam tử đồng biên”, tìm cơ hội để đánh
 • Cục thứ 255 – Một nước “ngọa Tào”, định càn khôn
 • Cục thứ 256 – Mượn thế lừa Xe, có thể ăn được quân
 • Cục thứ 257 – Công sát mặt bên, chìm Xe thắng
 • Cục thứ 258- Hồi Mã thương, chuyển sang tấn công ở cánh trái
 • Cục thứ 259 – Mã đạp Tốt giữa, hồi Mã thương
 • Cục thứ 260 – Mã chiếm trung tâm, treo góc “sát”
 • Cục thứ 261 – Pháo đầu nhằm thẳng vào con Mã nhập Cung
 • Cục thứ 262 – Tiến Mã lộ Xe, tạo thành thế “sát” 
 • Cục thứ 263 – Không còn Xe, được thế thắng có Xe
 • Cục thứ 264 – Khéo léo thì Xe, dử cọp xuống núi 
 • Cục thứ 265, Xe chiếm ngôi vua, tuyệt mệnh sát chiêu
 • Cục thứ 266 – Kỵ hà Pháo mở được cục diện
 • Cục thứ 267 – Tam quân vây hãm con Mã nhập cung
 • Cục thứ 268 – Đấm Tốt đầu mở được cục diện 
 • Cục thứ 269 – Tiến Mã rồi lại thoái, để dữ Tốt Đen
 • Cục thứ 270 – Quân đội hai bên gặp nhau, ai cũng dũng cảm hơn thì thắng
 • Cục thứ 271 – Pháo bắt chặt con Mã nhập cung, không còn Xe vẫn thắng
 • Cục thứ 272 . Khéo xuống Tượng đáy, để mở thông đường cho Pháo
 • Cục thứ 273 – Xe sang Pháo, khéo léo nhập cục
 • Cục thứ 274 – Thoái Pháo đánh Tượng khéo léo tạo thành thế “sát”
 • Cục thứ 275 – Xe nách kiềm chế Pháo, có thể ăn được quân
 • Cục thứ 276 . “Tương kế tự kể” Mã đạp Tốt
 • Cục thứ 277 . Lặng lẽ điều quân để công sát
 • Cục thứ 278- Chìm Pháo xuống hàng đáy, tạo thành thế “tam tử đồng biên”
 • Cục thứ 279 Xe sang Pháo tấn công cánh bên nhập cục
 • Cục thứ 280 – Khéo léo thí Pháo, điều động xe để đánh pháo vào chỗ trống
 • Cục thứ 281- Thí Pháo nhảy Mã, đoạt ưu thế
 • Cục thứ 282 Điều động Mã Pháo tấn công ở mặt bên
 • Cục thứ 283 – Xe Pháo cần phải phối hợp với Mã mới có thể
 • Cục thứ 284 – Thúc Xe nhảy Mã tiến lên tiền tuyến

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *