Tinh hoa chiến thuật trung cục tập 3

Đọc sách Tinh hoa chiến thuật trung cục tập 3 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Thiếu Long
 2. Dịch: Đặng Bình
 3. NXB Thể dục thể thao
 4. Thể loại: Sách Cờ Tướng Trung Cuộc

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay lý luận về Khai cục cờ Tướng phát triển rất lớn và khả nhiều cách đánh trong khai cục chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình để tìm ra đối sách. Một kỳ thủ cao siêu, cho dù Khai cục hơi bị thiệt, đến Trung cục vẫn có thể chuyển kém thành ưu, đặt cơ sở cho việc giành chiến thắng ở Tàn cục (cờ tàn).

Cho nên có thể nói, cách đánh ở Trung cục là cốt lõi trong cách đánh của toàn bộ một vấn cờ, Công lực ở Trung cục là một chi tiêu quan trọng để đánh giá trình độ của kỳ thủ.

Nghiên cứu cách đánh ở Trung cục là cực kỳ quan trọng, đáng tiếc là còn chưa có nhiều đấu thủ quan tâm đến vấn đề này. Cuốn sách này thử nghiệm kết hợp giữa lý luận và thực chiến, trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về yêu cầu chiến lược, nguyên tắc chiến thuật và kỹ xảo cách đánh, hy vọng có thể giúp bạn đọc học tập nắm vững một số quy luật, nâng cao khả năng đánh ở Trung cục.

Cuốn sách này gồm 6 chương. Để tôn trọng sách dịch từ nguyên bản, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao chia cuốn sách này thành 4 tập.
 • Tập 1: Chương I- Khái quát về cách đánh trong Trung cục gồm: 64 cục. Chương này nói rõ về tính quan trọng và yêu cầu chiến lược của Trung cục. Tức là những kỹ xảo cơ trí quyết đoán, dũng cảm chiến đấu vv…
 • Tập 2: Chương II- Thao lược cách đánh ở Trung cục gồm: 71 cục (từ cục thứ 65 – Cục thứ 136). Chương này giảng giải về nguyên tắc chiến thuật ở Trung cục như binh quý thần tốc, khống chế cục diện, tùy cơ ứng biến, tìm kiếm cơ hội để đối công, đánh vào điểm yếu, thế quan trọng hơn quân vv…. Trong những tình thế ván cờ khác nhau thì phải vận dụng những chiến thuật khác nhau, linh hoạt cơ động, tùy theo từng kỳ thủ mà có những cách đánh khác nhau.
 • Tập 3: Chương III – Cách đánh tính ăn quân ở Trung cục. Chương IV – Cách đánh giành thế. Chương 4 – Cách đánh truy sát Trung cục, gồm: 75 cục (từ cục thứ 137 – Cục thứ 212).
 • Tập 4: Chương IV – Cách đánh tình cờ điển hình gồm 71 cục (từ cục thứ 213 – Cục thứ 284). Những chương này riêng biệt giới thiệu 15 loại kỹ xảo cách đánh ở Trung cục như tính toán để ăn quân, giành thế, công sát, hình thế cờ.
Số thứ tự của các cục và số hình cờ trong sách của 4 tập chúng tôi giữ nguyên theo bản gốc. Như vậy có thể trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về cách đánh ở Trung cục, để thuận tiện cho bạn đọc tìm hiểu và vận dụng trong thực chiến.

Trong cuốn sách này, từ ở những ván đấu trong các giải thi đấu lớn trong mấy năm gần đây, tuyển chọn ra 284 ván đấu thực tế từ Trung cục, trong đó có 106 cục của những cao thủ kỳ vương hàng đầu như Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, Lã Khâm… từng cục đều có nước hay, đều có ý sáng tạo cái mới, nội dung phong phú và đa dạng.

Phần lớn ví dụ ở các cục đều có không nhiều nước đi, ngắn gọn, làm nổi bật nét tinh hoa, giảng giải cặn kẽ, bất kể là bạn đọc có trình độ sơ cấp hoặc trung cấp, đều có thể tìm hiểu để nắm vững nó.

NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO


MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương thứ III – CÁCH ĐÁNH TÍNH ĂN QUÂN Ở TRUNG CỤC
 • Cục thứ 137 – Đấm tốt công phá liên hoàn Mã
 • Cục thứ 138 – Điều động Xe để vây hãm con Pháo chìm hàng đáy
 • Cục thứ 139 – Khéo léo bay tượng tróc Mã
 • Cục thứ 140 – Phong toả đường Xe, vây hãm Mã
 • Cục thứ 141 – Khéo léo bày Tượng, liên tục đeo đánh
 • Cục thứ 142 – Vòng vào điều động Xe để tróc Mã
 • Cục thứ 143 – Điều động song Pháo bắt sống xe địch
 • Cục thứ 144 . Từng bước từng bước khống chế vây bắt Mã
 • Cục thứ 145 – Chóc quân lẫn nhau để mưu tính ăn quân
 • Cục thứ 146 -Đóng Pháo đầu trói Mã, rồi tróc đôi
 • Cục thứ 147 – Sau khi mưu tính ăn quân, lại đọ sức
 • Cục thứ 148 – “Tương kế tựu kể” khéo léo đi Pháo
 • Cục thứ 149 – Bên Đen bị mất Pháo, khéo quá hóa vùng
 • Cục thứ 150 – Cắt đứt đường thoái của Pháo địch
 • Cục thứ 151 – Pháo đánh đôi cũng là tróc đôi
 • Cục thứ 152 – Dời Pháo đánh Xe để tính ăn quân
 • Cục thứ 153- Chống Sĩ, điều động Pháo để kiềm chế
 • Cục thứ 154 – Không vội ăn Mã, mà trước tiên giành thế
 • Cục thứ 155 – Nhẹ nhàng đấm Tốt tróc Mã Pháo
 • Cục thứ 156- Song Xe Pháo liên kết, để mưu tính ăn quân
 • Cục thứ 157 . Xe Pháo liên kết. Kiềm chế Xe Mã
 • Cục thứ 158 – Đơn xe kiềm chế xong Mã Pháo
 • Cục thứ 159 . Xe biên kiềm chế xe Mã của bên địch
 • Cục thế 160 . Dây thừng trói trâu, có thể ăn được quân
 • Cục thứ 161 – Rình cơ hội cắn xe, lại ăn Mã
Chương thứ IV. CÁCH ĐÁNH DÀNH THẾ
 • Cục thứ 162 Mã “câu cá” đổi thành nhảy “Ngoạ tàn”
 • Cục thứ 163 . Đóng Pháo vào đầu, thế cờ hùng
 • Cục thứ 164 – Tiến Pháo bịt eo tượng, nhân chỗ trống Pháo vào
 • Cục thế 165 – Phi Pháo phá Sĩ, khéo léo nhập cục
 • Cục thứ 166 – Tập trung đánh vào con Mã yếu ớt của quân địch 
 • Cục thứ 167 – Chìm Pháo lại chuyển thành Pháo đầu
 • Cục thứ 168 . Khéo léo điều động tốt để hỗ trợ xe Pháo
 • Cục thứ 169 . Vòng vèo nhẩy Mã để công sát
 • Cục thứ 170 – Pháo trống chiếm trung tỏ thần uy
 • Cục thứ 171 – Song Mã treo góc thế “sát” kinh hồn
 • Cục thứ 172 . Bỏ trước lấy lại sau, lại được thế 
 • Cục thứ 173 – Kết cấu các quần chiếm ưu thế
 • Cục thứ 174 – Đổi quân để tránh Pháo đổi Tượng
 • Cục thứ 175. Nhìn tựa như đổi Mã nhưng thực ra đổi Mã
 • Cục thứ 176 – Điều động Pháo doạ chiếu bí, để kiềm chế Xe Mã
 • Cục thứ 177 – Đổi Mã, từ cánh trái đánh vào chỗ trống
 • Cục thứ 178 – Kiềm chế Xe Pháo, đấm Tốt biên
 • Cục thứ 179 – Xuất Xe tróc Pháo, cướp được nước Tiên
 • Cục thứ 180- Chủ động thí Mã để kiềm chế quân địch 
 • Cục thứ 181 . Song Mã bàn hà, thí quân để tấn công
 • Cục thứ 182 – Đóng Pháo biên, dựa vào thế để mưu tính ăn quân
 • Cục thứ 183 . Mà nhảy “ngọa tào”, quấy rối quân địch
 • Cục thứ 184 . Thì Mã để đổi lấy Pháo chìm xuống hàng đáy
 • Cục thứ 185- Khéo đóng Pháo đầu, tạo thành thế “sát”
 • Cục thứ 186 – Thí Pháo trổ Tượng, Phó phòng tuyến của bên địch
 • Cục thứ 187 – Mã đạp tượng, bất ngờ giành được chiến thắng
Chương thứ V – CÁCH ĐÁNH TRUNG SÁT TRUNG CỤC
 • Cục thứ 188- Pháo đầu, Mã câu cá, điều động Xe để công sát 
 • Cục thứ 189 – “Thiên địa Pháo”, uy lực vô cùng
 • Cục thứ 190 – Nắm bắt được cơ hội, Mã nhảy treo góc
 • Cục thứ 191 – Đóng Pháo đầu, đột phá từ Trung lộ
 • Cục thứ 192 . Hiến Mã phục nước Mã treo góc, “sát”
 • Cục thứ 193 – Nhảy Mã xuất kích, xông vào đánh doanh trại địch
 • Cục thứ 194- Khống chế cục diện, “Xuyên tâm cục”
 • Cục thứ 195- Mã đạp Sĩ tâm, thật hung hãn
 • Cục thứ 196 . Xe Mã Pháo, ba quân liên kết tấn công
 • Cục thứ 197- Xe song Pháo, tả hữu giáp công
 • Cục thứ 198 . “Tam tử đồng biên” tạo thành thế “sát”
 • Cục thứ 199 . Tóm chặt cơ hội để “tóm hổ mặt bên”
 • Cục thứ 200 – Giằng co hỗn chiến, hồi Mã thương
 • Cục thứ 2011 Đấm Tốt phá Tượng, mở thông trung bộ
 • Cục thứ 202 – Xe Mã Pháp liên kết tấn công, tạo O thành thế “cát
 • Cục thứ 203 – Mỗi bên tấn công một cánh, đua tranh tốc độ
 • Cục thứ 204 – Cực kỳ bất ngờ nổ Pháo phá Sĩ
 • Cục thứ 205: Xe ăn Tượng, hai chén hiến rượu
 • Cục thứ 206 – Thí Xe chém Sĩ “sát” khéo
 • Cục thứ 207 – Mã đổi Tượng, thế của bên Đen lập tức tan rã
 • Cục thứ 208 – Thí Pháo Sĩ song xe “sát”
 • Cục thứ 209 – Khuyết Sĩ cực SỢ song Xe “sát”
 • Cục thứ 210- Thí Pháo phá Sĩ kinh hồn bạt vía
 • Cục thứ 211 – Tiến Xe eo Tượng, điểm đúng tử huyệt
 • Cục thứ 212 . Khéo léo bình Tốt để phá Sĩ

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *