Tiên nhân chỉ lộ tiến binh cục

Đọc sách Tiên nhân chỉ lộ tiến binh cục online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Cờ cho mọi người
 2. NXB Sưu Tầm

LỜI GIỚI THIỆU

TIÊN NHÂN CHÍ LỘ (còn được gọi là TIẾN BINH CỤC) là một thế trận khai cuộc mà nước đi đầu tiên của bên đi trước đi tiên) là đẩy Tốt cột 3 hay Tốt cột 7. Đây là nước đi tưởng như rất nhẹ nhàng và thụ động khiến cho bên đi sau (đi hậu) dễ giành quyền chủ động bằng những nước ra quân mạnh như vào Pháo đầu hay lên Mã…

Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển về mặt lý thuyết và được kiểm nghiệm qua hàng ngàn ván thi đấu, những danh thủ tâm cỡ quốc tế đã nhận ra rằng thế trận Tiên nhân chỉ lộ có những ưu điểm và mặt mạnh tiềm ẩn không ngờ .

Lúc đầu người ta gọi khai cục này đơn giản là “Tiến binh cục”, nhưng sau đó tên gọi đã được đổi lại khi người ta ví 5 quân Tốt như 5 ngón tay, một Tốt được đẩy lên giống như có một ngón được chỉ sang trận địa đối phương. Nhiều danh thủ đã thành công nhờ khai cuộc này nên ví nó như tay của một vị tiên chỉ đường đến thắng lợi và tên gọi “Tiên nhân Chỉ lộ” ra đời.


MỤC LỤC QUYỂN 2 ĐỐI BINH CỤC

CHƯƠNG 1: ĐEN VÀO PHÁO ĐẦU

TIẾT 1:  ĐEN VÀO PHÁO ĐẦU
 • CỤC 1  TRẮNG KHÔNG VÀO PHÁO ĐẦU
 • CỤC 2 TRẮNG ĐƠN ĐẺ MÃ (1)
 • CỤC 3 TRẮNG ĐƠN ĐỂ MÃ (2)
 • CỤC 4 TRẮNG LÊN TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 5 PHÁO ĐEN BẮT TỐT CẦU
 • CỤC 6 SỬ DỤNG LIỆT PHÁO (1)
 • CỤC 7 SỬ DỤNG LIỆT PHÁO (2)
TIẾT 2: ĐEN VÀO PHẢI ĐẦU
 • CỤC 1. TRẮNG PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 2 TRẮNG PHI TƯỢNG TRẢI
 • CỤC 3 PHÁO ĐEN BÁT TỐT ĐẦU

CHƯƠNG 2: ĐEN PHI TƯỢNG

TIẾT 1:  PHÁO ĐẦU ĐỔI PHI TƯỢNG
 • CỤC 1 PHÀO TRÀNG NẤP SAU TỎI VA LÊN XE TUẦN HÁ
 • CỤC 2 XE TRÁNG QUA HÀ ĐỐI MÁ QUÝ
 • CỤC 3 XE TRẢNG QUA HẢ ĐỐI BÌNH PHÁO ĐỔI XE
 • CỤC 4 TRẮNG VÀO PHÁO ĐẤU HOÃN RA XE
 • CỤC 5 TRẮNG VÀO CHẢO Đ U TRỰC HOÀNH XA
TIẾT 2: ĐEN PHI TƯỢNG TRẢI
 • CỤC 1. TRẮNG VÀO PHÁO ĐẦU
 • CỤC 2 ĐẾN LÊN PHẢI QUA HÀ
 • CỰC 3 ĐẾN BÌNH PHÁO RA BIÊN
 • CỤC 4 TRẮNG TIẾN XE QUÁ HẢ ĐỐI BÌNH PHÁO ĐỔI XE
 • CỤC 5 TRANG TIẾN XE QUẢ HẢ ĐỐI BÌNH PHÁO ĐỔI XE
 • CỤC 6 TRẮNG LÊN XE TUẦN HÀ

CHƯƠNG 3: TRẮNG VÀO PHÁO ĐẨU TỪ BÊN TRÁI

 • CỤC 1 PHÁO ĐẦU ĐỐI PHẢN CUNG MÃ
 • CỤC 2 PHÁO ĐẦU ĐỐI PHÁO TRẢI GHIM XE
 • CỤC 3 PHÁO ĐẦU ĐỐI PHAO TRẢI GHIM XE

CHƯƠNG 4 TRẮNG NHẢY MÃ

TIẾT 1: NHẢY MÃ TRONG BÊN TRÁI
 • CỤC 1 TRẢNG HOÀNH XE ĐỎI ĐEN PHI TƯỢNG
 • CỤC 2 TRẮNG HOÀNH XE ĐỔI ĐEN PHI TƯỢNG
 • CỤC 3 TRẮNG HOẢNH XE ĐỎI ĐEN PHI TƯỢNG
 • CỤC 4 TRẮNG HOÀNH XE ĐỔI ĐEN PHI TƯỢNG
TIẾT 2: ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 1 TRẮNG HOÀNH XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 2 TRẮNG PHI TƯỢNG TRÁI
 • CỤC 3 ĐẾN HOÀNH XE BÊN TRẢI
 • CỤC 4 ĐẾN QUÁ CUNG PHÁO
 • CỤC 5 ĐEN QUẢ CUNG PHÁO
 • CỤC 6 ĐEN BÌNH PHAO RA BIÊN

CHƯƠNG 5 TRẮNG XUẤT XE

TIẾT 1: TRẮNG QUẢ CUNG PHÁO
 • Cục 1 TRẮNG QUÁ CŨNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • CỤC 2 TRẮNG QUẢ CUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • CỤC 3 ĐEN BINH PHÁO ĐỔI XE
 • CỤC 4 TRẮNG QUÁ CUNG PHÁO TIỂN TỐT ?
 • CỤC 5 TRẮNG QUÁ CŨNG PHÁO ĐỐI PHÁO PHẢI GHIM XE
TIẾT 2: ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 1 TRẢNG BA XE ĐỐI ĐEN PHU TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 2 TRẮNG RA XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG PHẢI
 • CỤC 3 TRẮNG QUẢ CUNG PHÁO ĐỐI ĐẾN PHI TƯỢNG PHẢI
TIẾT 3: ĐEN PHI TƯỢNG TRẢI
 • CỤC 1 TRẮNG RA XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG TRẢI
 • CỤC 2 TRẮNG HOÀNH XE ĐỐI ĐEN PHI TƯỢNG TRÁI

CHƯƠNG 6 CÁC DẠNG KHÁC

 • CỤC 1 PHÁO ĐEN BẮT TỐT ĐẤU
 • CỤC 2 PHÁO ĐẦU HOẢNH XE MÁ LỘ 7 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HOÀNH XE
 • CỤC 3 PHÁO ĐẦU ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TIẾN PHÁO GHIM XE
 • CỤC 4 PHÁO ĐẦU TIÊN TỐT 7 ĐỐI BÌNH PHONG MA
 • CỤC 5 PHÁO ĐẦU HOÀNH XE ĐỐI BÌNH PHONG MÃ LÊN PHÁO QUẢ HÀ

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *