Thuật định thế tàn cuộc trong cờ tướng

Đọc sách Thuật định thế tàn cuộc trong cờ tướng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Văn TháiXuân Quảng
 2. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Đối với những người chơi cờ và đặc biệt là các kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm, những ván cờ tàn sử dụng rất ít quân của cả hai bên là điều thường gặp.

Giai đoạn tàn cuộc của cờ Tướng, nơi diễn ra sự tập trung trí tuệ, kỹ xảo, mưu lược, thường được tạo ra cho người chơi sự hứng thú vô cùng, có thể giúp bạn đọc tự cảm thấy được những niềm vui trong đó.

Để giúp các bạn có thêm tư liệu nghiên cứu, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao xuất bản cuốn: “Thuật định thế tàn cuộc trong cờ Tướng” của Văn Thái và Xuân Quảng biên soạn dựa vào các tài liệu của Nhà xuất bản Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh.

Đây là cuốn sách hướng dẫn phương pháp cơ bản của thuật định thế trong tàn cuộc bao gồm: Thuật định thế sát chiêu, thuật định thế thắng cuộc và thuật định thế hòa cuộc.

Điều thiết thực hơn hết, chúng tôi mong rằng cuốn sách này sẽ đem lại cho các bạn một niềm vui thoải mái sau những giờ làm việc bận rộn. Và biết đâu trong lúc chiêm nghiệm về một thế cờ mới lạ, lại góp phần làm phong phú thêm một vài ý niệm nào đó, có thể thích hợp với hoàn cảnh mà các bạn đangđóng một vai trò chủ chốt trong gia đình nói riêng và xã hội nói chung.

Trong quá trình biên soạn và biên tập, mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng song chắc khó tránh khỏi có chỗ chưa được thỏa đáng, hoặc sơ sót, mong được sự góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp và bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn.

Chúc các bạn thành công.
NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO


MỤC LỤC

Lời nói đầu

Bài 1. Sát chiêu
 • Cuộc thứ nhất: Chiếu bí
 • Cuộc thứ 2: Pháo sát
 • Cuộc thứ 3: Xe sát
 • Cuộc thứ 4: Mã sát
 • Cuộc thứ 5: Tốt sát
 • Cuộc thứ 6: Cấm tệ sát 
 • Cuộc thứ 7: Xe Tốt sát 
 • Cuộc thứ 8: Xe Pháo sát
 • Cuộc thứ 9: Xe Mã sát
 • Cuộc thứ 10: Song Xe sát
Bài 2. Định thế thắng cuộc
 • Cuộc thứ 11: Xe Tốt qua hà Song Sĩ thắng Xe Sĩ
 • Cuộc thứ 12: Xe Tốt song Tượng thẳng song Tượng
 • Cuộc thứ 13: Xe Tốt Sĩ Tượng thắng Mã Pháo song Sĩ
 • Cuộc thứ 14: Xe Tốt thẳng song Pháo Song Sĩ
 • Cuộc thứ 15: Xe Tốt thẳng song Mã song Sĩ
 • Cuộc thứ 16: Xe Tết trung tâm thắng Xe Pháo Tốt
 • Cuộc thứ 17: Xe Tốt Sĩ Tượng thắng Xe Tốt
 • Cuộc thứ 18: Xe Mã Sĩ Tượng thắng Xe Tốt
 • Cuộc thứ 19: Xe Mã Sĩ Tượng thắng Xe Pháo
 • Cuộc thứ 20: Xe Mã Sĩ song Tượng thắng Xe Mã
 • Cuộc thứ 21: Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc thứ 22: Xe Mã Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Song Sĩ
 • Cuộc thứ 23: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã
 • Cuộc thứ 24: Xe Pháo song Sĩ thắng Xe Tốt
 • Cuộc thứ 25: Xe Pháo Sĩ Tượng toàn thắng Mã Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc thứ 26: Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã đơn Tượng song Sĩ
 • Cuộc thứ 27: Xe Pháo Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo song Sĩ 
 • Cuộc thứ 28: Mã Tốt Tượng thẳng song Sĩ
 • Cuộc thứ 29: Mã Tốt đơn Sĩ thẳng song Tốt 
 • Cuộc thứ 30: Mã song Tốt đơn Sĩ Tượng thắng Pháo Tốt song Sĩ
 • Cuộc thứ 31: Mã Pháo đơn Sĩ thắng Pháo đơn Tượng Song Sĩ
 • Cuộc thứ 32: Song Mã thắng Mã song Sĩ
 • Cuộc thứ 33: Mã ba Tốt thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc thứ 34: Mã Pháo Tốt đơn Sĩ Tượng thắng Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc thứ 35: Pháo Tốt đơn Sĩ thắng Mã đơn Sĩ
 • Cuộc thứ 36: Pháo Song Tốt đơn Sĩ thắng Pháo Song Sĩ khuyết Tượng
 • Cuộc thứ 37: Pháo 3 Tốt thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc thứ 38: Song Pháo thắng Song Sĩ 
 • Cuộc thứ 39: Song Pháo Tốt đơn Sĩ thắng Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc thứ 40: Song Pháo song Tốt đơn Sĩ thắng song Pháo Sĩ Tượng toàn 
 • Cuộc thứ 41: Song Tốt cao đơn Sĩ thắng Tốt đơn Si
 • Cuộc thứ 42: Tam Tốt cao thắng Tốt Song Sĩ
 • Cuộc thứ 43: Tam Tốt cao thắng Pháo đơn Sĩ đơn Tượng
 • Cuộc thứ 44: Tam Tốt cao thắng Mã song Tượng
 • Cuộc thứ 45: Tam Tốt cao Sĩ Tượng thắng Mã Tốt đơn Sĩ
 • Cuộc thứ 46: Xe Mã Pháo Sĩ Tượng thắng Xe Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc thứ 47: Xe Pháo Song Tốt Sĩ Tượng thắng Xe Pháo Sĩ Tượng toàn
 • Cuộc thứ 48: Xe pháp song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Mã Si Tượng toàn
 • Cuộc thứ 49: Xe Mã song Tốt Sĩ Tượng toàn thắng Xe Pháo Si Tượng toàn
 • Cuộc thứ 50: Ma Pháo Song Tốt Sĩ Tượng thắng Song Pháo Sĩ Tượng toàn
Bài 3. Định thế hoà cuộc
 • Cuộc thứ 51: Đơn Xe hòa Sĩ Tượng toàn 
 • Cuộc thứ 52: Xe Pháo Song Sĩ hòa Xe Mã Tốt Sĩ song Tượng
 • Cuộc thứ 53: Xe Pháo song Tượng hòa Xe Mã Tốt Sĩ song Tượng 
 • Cuộc thứ 54: Song Pháo Sĩ Tượng toàn hoà Mã Pháo Song Tốt Sĩ Tượng toàn
 • Cuc thứ 55: Xe Mã Pháo Sĩ Tượng toàn hoà Song Xe Pháo Sĩ Tượng toàn

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *