Thích tình nhã thú

Đọc sách Thích tình nhã thú online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Tạ Hiệp Tốn
 2. Dịch: Đỗ Lương Nhất
 3. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

ĐỢT tòa soạn Tạp chí “Nghiên cứu cờ tướng” cho biết là có nhiều độc gia viết thư đến đề nghị cho tái bản cuốn “Thich tinh nhã thú” do tôi sưu tầm và binh chủ, tôi hết sức vui mừng.

Bản thân tôi họ đánh cờ tử nhỏ và gần như suốt cuộc đời cờ vẫn như có duyên nợ gắn bó với tôi. Ngoài việc sử dụng thú chơi cờ để giải trí. kết giao bạn bè, tôi nhận thấy cờ tướng là một môn nghệ thuật đã được phát triẻn rất sâu rộng trong quần chúng.

Nếu được hỏng dẫn chu đáo Cờ tướng sẽ có tác dụng giúp đỡ thanh thiểu niên phát triển một cách lành mạnh về đúc dục, tri dục và thể dục. Vì vậy, việc xuất bản một số sách cà phù hợp với lứa tuổi thanh, thiếu niên cũng là một việc làm rất tốt.

Về cuốn “Thích tinh nhã thú”

Thích tinh nhã thú là cuốn cờ tướng đã được xuất bản tương đối sớm, ngay từ sau niên hiệu GIA TĨNH triều MINH. Năm 1929 trong khi biên soạn và da xuất bản cuốn Tượng kỳ phổ đại toàn” (gồm 3 tập), thì tôi đã có ý định sưu tầm tập hợp và xếp sắp nó với ý đồ là để nghệ thuật cờ tướng truyền thống của TRUNG QUỐC không bị mai”mộ và luôn được phát huy mạnh mẽ, đem lại cho quần chúng một món ăn tinh thẩn có ích.

Trong tình hình xã hội ngày càng phát triển như hiện nay. Việc tái bản cuốn “Thích tinh nhã thú” đã khiến tôi hết sức phấn khởi. Đây cũng là dịp tốt nhất để tôi có thể hiệu đình lại bản gốc, nhưng rất tiếc là hiện nay tôi đã gần 100 tuổi. lực bất tòng tâm, nên đành phải để sách tái bản như lúc ban đầu. Công việc này xin gửi lại cho thế hệ trẻ làm tiếp.
Chúc truyền thống cờ tướng luôn được phát huy rực rỡ !
Ngày 8 tháng 9 năm 1982

TẠ HIỆP TỔN
   (96 tuổi)


MỤC LỤC

Lời nói đầu
 • Mẫn miễn đồng tâm
 • Nhị long nhiễu thất
 • Long xà hỗn hải
 • Bình nguyên tẩu mã
 • Thỏ đảm huynh tâm
 • Biển khởi tiêu tường
 • Nhập huyệt thủ hổ Xích tâm báo quốc
 • Trường kinh thụ giả
 • Lực khuynh địch quốc
 • Tạc bích thâu quang
 • Quản trung liệt sĩ
 • Chỉ huy nhược định
 • Di họa tiếp mộc
 • Mục thị hoành lưu
 • Tuyết ủng lan quan
 • Điền viên ẩm giản
 • Đình xe bạn mã
 • Đầu khu đế đình
 • Lạc hoa lưu thủy
 • Hãm địch vi trung
 • Giang tập thủy điếu
 • Sim thần mão dậu
 • Biến sinh trùng dich
 • Khai thác tìm hung
 • Đồng tâm phụ công
 • Binh thủ hoàng long
 • Liên châu kich hưởng
 • Nhất phu đương quan
 • Khốn ngụy chi yến
 • Độc binh cầm vương
 • Phi kinh thôn điệu
 • Ngộ thủy điệp kiều
 • Điêu ưng tróc thỏ
 • Tỉnh trung đầu hạt
 • Liều doanh xạ hiệp
 • Địa phú dán cường
 • Phụ cấp truy sự
 • Lực địch vạn nhân
 • Chấn kinh bách lý
 • Song lộ khuy ngư
 • Chiến như liệt hóa
 • Nhạc trận bái không
 • Kinh tâm phả đởm
 • Công thành danh tựu
 • Khúc đột tỷ tân
 • Xa mã du hổ
 • Lao vẫn tưởng sử
 • Tinh trung báo quốc
 • Cận duyệt viễn lại
 • Tải trầm tải phù
 • Quy ngỌc hủy độc
 • Minh tu sạn đạo
 • Minh hoàng du nguyệt
 • Khai môn diên định 
 • Tiễn Tiệp Sơn làm
 • Ngẫu đoạn ty liên
 • Lộ cách tinh hà
 • Đầu mệnh cừu mặn
 • Họa bất đơn hành
 • Nhật ký khốn nguy
 • Nhục đản phụ kinh
 • Hoài xuân dục dựng
 • Ý tư vọng tử
 • Điều tàng thâm lâm
 • Khi đoản thủ trưởng
 • Ngọa tấn thưởng đảm
 • Đơn ky khốn định
 • Vương tiện truy xe
 • Phùng sơn khai lộ
 • Vận trù quyết sách
 • Ký bất xứng lực
 • Tuần tự tiệm tiền
 • Hỗ ky áp trận
 • Vọng trần già đạo
 • Trực đảo hoàng long
 • Hỏa viện Công cường
 • Diên phi lệ thiền
 • Bác vọng thiêu đồn
 • Bách kế và do
 • Tham tham kiến phật
 • Tam hiện nguyệt tác
 • Du ngự thôn nhĩ.
 • Truy trọng tắc đồ
 • CUỔng sở cứu chúa
 • Túc điêu kinh đạn
 • Đầu nhục nhĩ hổ
 • Mộ điều đầu lâm
 • Hải để châu ong
 • Diện phược tự thủ 
 • lăng thất đạo
 • Động anh là võng
 • Doanh túc vô thường
 • Tuyển tướng luyện binh
 • Từ ổn chu tri
 • Dược mã độ giang
 • Dư đoạt hữu quyền
 • Mãnh hổ nhập Sơn
 • Bạo hổ bằng hà
 • Sách mã điện quân
 • Tử tướng xuất tái
 • Tam khí chu du
 • Biên phong kinh lỖ
 • Tuyết dạ phòng hiển
 • Biến hiện xuất một
 • Cảnh cung bài tỉnh
 • Đảm tuyết điển tỉnh
 • Phóng di lục hợp
 • Quần hổ tranh san
 • Dương hương khóa hổ
 • Phi hoàng kết lộ
 • Hào soái tâm phục
 • Kiển ty tự phược
 • Uyên Ương hý thủy
 • Dược lý thôn nhĩ
 • Phong điên đắc lộ
 • Tiên mao hậu kinh
 • Thủy khó kiến ngư
 • Thậu doanh kiếp trại
 • Tiện Công thoải thủ
 • Đa mã vũ phong
 • Tự tây tổ đông
 • Đăng cao lịch hiểm
 • Tứ diện tuyền nhiễu
 • Xe tiến mã tòng
 • Trực tạo trúc sở
 • Nhất mũ binh hỏ
 • Ngoại nhưởng tứ di
 • Ngũ hải nguyệt điếu
 • Khương Công điếu vị
 • Kim Tôn đãi lậu
 • Binh mã xuất tái
 • Đan San khởi phượng
 • Long thuyền cạnh độ
 • Phan viên ngọc triệt
 • Hồng môn toái đấu
 • Trầm ngư lạc nhạn
 • Tinh đình điểm thủy
 • Ngũ bá tranh hùng
 • Khai song yêu nguyệt
 • Thủ biên cáo quy
 • Chu vận chiến hạm
 • Lặc mã định tham
 • Hàng long phục 
 • Song ky truy địch
 • Bách Xuyên hối hải
 • Phục ba cư yên
 • Binh Cơ thần tốc
 • Sĩ mã như văn
 • Lưỡng địa quan tâm
 • Thiết bộ hãm tinh
 • Diêm xe khốn ký
 • Quốc thứ dần cường
 • Thoái nhàn bị phạt
 • Thượng hải di châu
 • Long phiên hải để
 • Mãnh hổ xuất lâm
 • Đằng giao khởi phượng
 • Là soái Ưng dương
 • Hoạn tại k tịch
 • Chỉ lộc đạo mã
 • Tả nghi hữu hữu
 • Toan độc đạo lộ
 • Độn thế bất kiến
 • Lưỡng thừa phục bật
 • Khống cáo vô môn
 • Kiến nguy trì mệnh
 • Lục quốc tranh hùng
 • Xúc mục kinh tâm
 • Diệp lạc tri thu
 • Nhạn kinh văn võng
 • Diệu chấn binh linh
 • Quản hùng cát cử
 • Bá Lộng tạo hóa
 • Nhị lang sứu sơn
 • Quyết sách cửu trùng
 • Nhập thủ hổ tử
 • ĐỔ khai bát trận
 • Nguyệt hạ truy tín
 • Đồng công tinh vị
 • Hổ tự xuất hạp
 • Huỳnh hoặc thoải xả
 • Ngũ hổ khao sơn
 • Viễn giao cận công
 • Xuân lội kinh triết
 • LỄ mã ẩm giang
 • Thủ nghĩa thành nhân
 • Nhập hộ chi tản
 • Thoái tư bổ quá
 • Lăng diệp xuyên bình
 • Ngư được vụ uyên
 • Thiêu ngư tạc thành
 • Bán loạn phản chinh
 • Hành giám tọa thủ
 • Tống vãng nghệnh lại
 • Anh hùng quán đấu
 • Tổn kỳ an nhân
 • Đi thảo kinh và
 • Tương kế tựu kế
 • Nhập thật đằng đường
 • Song điệp phiên phi
 • Không cốc hồi thanh
 • Đầu thạch nhập thủy
 • Hoài ăm chiến tích
 • Tật như kích điện
 • Xe hành đồng quỹ
 • Lục sư thát phạt
 • Mang lý thàu nhan
 • Canh tân đẳng sinh 
 • Thượng hải đăng giao để tiêu tốn binh
 • Hạ xe phục yết 
 • Trở tru hành trình 
 • Ngộ thủy điệp kiều 
 • Ngư du phủ tặng 
 • Ngư du thiên lại 
 • Hoài âm liệt trận 
 • Kinh hành trực toại
 • Dề dương xúc phiên 
 • Hoặc tiền hoặc được 
 • Vãn điều tranh chi 
 • Độ bị xuất doanh 
 • Trạng nguyên quy khứ 
 • Tam cố thảo là 
 • Phù lạc ngư võng
 • Tâm tông mạch tích 
 • Lượng tướng an biên
 • Trấn áp viễn vinh 
 • Bế môn khách quỹ 
 • LỘ xe thừa mã 
 • Thanh thế tương ở 
 • Ngũ đinh tạc lộ 
 • LỤC QUỐC Công tần
 • Uy trân tử hải 
 • Đượng đầu tổng quát 
 • Lối chấn bát hoang 
 • Cử chỉ xúc trí 
 • Kết thảo hàn hoàn 
 • vân đài liệt tủ 
 • Nhất tổ hạ sơn
 • Từ mẫu hồi xe 
 • Tin Ổ đấu hàng

 

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *