Thích tình nhã thú tân biên quyển thượng

Đọc sách Thích tình nhã thú tân biên quyển thượng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Vương BìnhĐình Chương
 2. NXB Đồng Nai
 3. Thể loại: Sách Cờ Thế

LỜI NÓI ĐẦU

Xuất bản vào năm 1570 (Minh Mục Tông Long Thịnh Khánh năm thứ tư ) quyển “Thích tình nhã thú” được khắc bằng gỗ, với cỡ chữ lớn, đây là quyển sách sớm nhất, toàn diện nhất, thực dụng nhất, tinh xảo nhất, hấp dẫn người đọc môn cờ tướng.

Trong sách có các tác phẩm lớn về lí luận cờ tướng “Kì Kinh Luận” với khí thế hào hùng, thủ pháp công sát toàn diện, “Hành chí thủy cùng, tọa khán bán khởi”, chết rồi sống lại là bí mật về những cạm bẫy của “Đồ Long” tuyệt kĩ, chuyên bàn về cách bố trí bàn cờ và các chiến thuật “Kim Bằng thập bát biến”.

Nhìn xa trông rộng, bán đề đáng có tất sẽ xảy ra, đó đều là những điều thực dụng nhất, cần thiết nhất trong các cuộc thi đấu và giao lưu cờ hằng ngày nên đòi hỏi phải có cách bài binh bố trộn giết địch hợp lí. Thật vậy, Bình Thuật Thánh – một tác giả rất nổi tiếng về cờ tướng đã từng nói: Nếu như có thể đối mặt các thế cờ “Thích tình nhã thú”, chỉ cần giải được các thế cờ thì người đó đã được xem là cao thủ về cờ.

Từ xưa đến nay, không ít người thu được lợi ích từ quyển “thích”. Trong đó, có người chỉ chú thích 1 cục, có người lại chú thích nhiều cục, cũng có một số người chú thích sai và được người khác sửa lại, có một số thế cờ trong các quyển sách cờ khác được thay thế bằng tên khác và đã được chỉnh lại, trong đó cũng có một số thế cờ được chỉnh sửa nhiều lần.

Tóm lại, đối với việc phát hiện ra các lỗi trong các quyển ghi chép đều được nhiều tác giả danh tiếng nghiên cứu tỉ mỉ và rất tôn trọng. Để giúp những người mới bắt đầu nghiên cứu cờ tướng cũng có thể xem và hiểu được cờ phổ, chúng tôi đã soạn bộ: “Thích tình nhã thú – Tân biên” (gồm 2 quyển: quyển Thượng và quyển Hạ).

Với cách trình bày theo phương pháp mới và hiện đại, các thế cờ đều được chú giải tỉ mỉ, dễ hiểu. Có trong tay bộ sách này, chắc chắn trình độ chơi cờ của các bạn sẽ được nâng cao rõ rệt.

Học không có điểm dừng, nghệ thuật là vô hạn. Tác giả trình độ có hạn, hi vọng độc giả không ngừng bổ sung thêm.

Nhóm biên soạn


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CÁCH GHI CHÉP CỜ TƯỚNG
 • VÁN CỜ THỨ 1: KHÍ THÔN QUAN HỮU
 • VÁN CỜ THỨ 2: MÃ ĐIỆP YÊN THỊ
 • VÁN CỜ THỨ 3: ĐÊ DƯƠNG XÚC PHIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 4: LƯƠNG TƯỚNG AN BIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 5: HOÀI NGỘ HÁN
 • VÁN CỜ THỨ 6: DÀNG THÙY KÝ VĨ
 • VÁN CỜ THỨ 7: XU N LỘI KINH TRẬP
 • VÁN CỜ THỨ 8: CHÂN TÀNG TOÁI QUỸ
 • VÁN CỜ THỨ 9: THẦN QUY XUẤT LẠC
 • VÁN CỜ THỨ 10: UYÊN ƯƠNG HỶ THỦY
 • VÁN CỜ THỨ 11: QUẢN THỬ TRANH HUYỆT
 • VÁN CỜ THỨ 12: ĐIÊN VIÊN ẨN GIẢN
 • VÁN CỜ THỨ 13: MỤC THỊ HOÀNH LƯU
 • VÁN CỜ THỨ 14: DIỆU CHẤN BINH LINH
 • VÁN CỜ THỨ 15: HỔ THỦ TAM HUYỆT
 • VÁN CỜ THỨ 16: THOẢI TƯ BỔ QUÁ 
 • VÁN CỜ THỨ 17:THOÁI NHÀN VÕ BỘ
 • VÁN CỜ THỨ 18: BÁ LÔNG TẠO HÓA
 • VÁN CỜ THỨ 19: ĐỘN THẾ BẤT KIẾN
 • VÁN CỜ THỨ 20: SUY CƯỜNG PHÙ NHƯỢC
 • VÁN CỜ THỨ 21: KHẮC THIỆN TẬN CHUNG
 • VÁN CỜ THỨ 22: LUÂN HẢI DI CHÂU
 • VÁN CỜ THỨ 23: THÙY CƯƠNG CỨU CHỦ
 • VÁN CỜ THỨ 24: ÁI THÂN ĐÃI THỜI
 • VÁN CỜ THỨ 25: HOẠN TẠI KỶ TỊCH
 • VÁN CỜ THỨ 26: KẾT THẢO HÀM HOÀN
 • VÁN CỜ THỨ 27: NGẪU ĐOẠN TY KHIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 28: KẾ LÀ BÍ CHIÊU
 • VÁN CỜ THỨ 29: TỨ DIỆN CA
 • VÁN CỜ THỨ 30: QUỐC THỨ BINH CƯỜNG
 • VÁN CỜ THỨ 31: BINH CƯỜNG CHUYẾT TỐC
 • VÁN CỜ THỨ 32: SĨ MÃ NHƯ VÂN
 • VÁN CỜ THỨ 33: KẾ ĐỊNH THIÊN LÍ
 • VÁN CỜ THỨ 34: MANG LÍ DU HIỀN
 • VÁN CỜ THỨ 35: LONG PHIÊN ĐÀM ĐỂ
 • VÁN CỜ THỨ 36: HẠC MINH CỬU TUYỀN
 • VÁN CỜ THỨ 37: CÔNG ĐỊCH AN DĨ
 • VÁN CỜ THỨ 38: BÁCH KẾ VÔ DO
 • VÁN CỜ THỨ 39: BÁC VỌNG THIÊU HOÀNH
 • VÁN CỜ THỨ 40: QUYẾT SÁCH CỬU TRỌNG
 • VÁN CỜ THỬ 41: TRẤN ÁP VIỄN ĐÌNH
 • VÁN CỜ THỨ 42: SÂM THÌN MÃO DẬU
 • VÁN CỜ THỨ 43: TẬN TRUNG BÁO QUỐC
 • VÁN CỜ THỨ 44: CẬN DUYỆT VIÊN LAI
 • VÁN CỜ THỨ 45: NGỘ THỦY ĐIỆP KIỀU
 • VÁN CỜ THỨ 46: VIỄN GIAO CẬN CÔNG
 • VÁN CỜ THỨ 47: THỦ BIÊN CÁO QUY
 • VÁN CỜ THỨ 48: NGỌA TÂN THƯỞNG ĐẢM
 • VÁN CỜ THỨ 49: ĐỘC BỘ XUẤT DOANH
 • VÁN CỜ THỨ 50: TẦN LỘC PHƯƠNG TẨU
 • VÁN CỜ THỬ 51: HẠ XE PHỤC YẾN
 • VÁN CỜ THỨ 52: ĐẢM TUYẾT ĐIỀN TỈNH
 • VÁN CỜ THỨ 53: KHAI SONG YÊU NGUYỆT
 • VÁN CỜ THỨ 54; NGŨ HỔ KHÁO SƠN
 • VÁN CỜ THỬ 55: BỐI THỦY CHIẾN THẮNG
 • VÁN CỜ THỨ 56: BÁCH XUYÊN QUY HẢI
 • VÁN CỜ THỨ 57: PHÓNG DI LỤC HỢP
 • VÁN CỜ THỨ 58: TRUNG NGOẠI NHỊ THÁNH
 • VÁN CỜ THỨ 69: BIẾN HIỆN XUẤT MỘT
 • VÁN CỜ THỨ 60: HÔ BỐI XUẤT HẠP
 • VÁN CỜ THỨ 61: QUẦN HỔ TRANH XAN
 • VÁN CỜ THỬ 62: KHỐNG CÁO VÔ MÔN
 • VÁN CỜ THỨ 63: THỦ LƯỢNG DƯ LUẬN
 • VÁN CỜ THỨ 64: ĐẢO TRUYỀN CÁN QUA 
 • VÁN CỜ THỨ 65: THOÁI SONG QUAN NGUYỆT
 • VÁN CỜ THỨ 66: KIẾN NGUY TRÍ MỆNH
 • VÁN CỜ THỨ 67: PHÙ LÀ NGƯ VÕNG
 • VÁN CỜ THỨ 68: HỒNG MÔN TOÁI ĐẤU
 • VÁN CỜ THỨ 69: CỬ CHỈ XÚC PHIẾN
 • VÁN CỜ THỨ 70: DIÊN PHI LỆ THIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 71: XÚC MỤC KINH TÂM
 • VÁN CỜ THỨ 72: TUẤN KỴ TRUY PHONG
 • VÁN CỜ THỨ 73: NGƯ DIỆU VÚ YÊN
 • VÁN CỜ THỨ 74: ĐĂNG CAO LÝ HIỂM
 • VÁN CỜ THỨ 75: HÀO SOÁI TÂM PHỤC
 • VÁN CỜ THỨ 76: OANH DUNG ĐIỆP LÃN
 • VÁN CỜ THỨ 77: SONG ĐIỆP PHÀM PHONG 
 • VÁN CỜ THỨ 78: PHÀM GIANG GIẢO HẢI
 • VÁN CỜ THỨ 79: TỨ THẤT BÍNH LIỆT
 • VÁN CỜ THỨ 80: SĨ TỐT TINH TẢN
 • VÁN CỜ THỨ 81: TẦM TRUNG MẬT TÍCH
 • VÁN CỜ THỨ 82: HỌA BẤT ĐƠN HÀNH
 • VÁN CỜ THỨ 83: TRÂM NGƯ LẠC NHAN
 • VÁN CỜ THỨ 84: SONG ĐÌNH ĐIỂM THỦY
 • VÁN CỜ THỨ 85: KÝ BẤT XƯNG LỰC
 • VÁN CỜ THỪ 86: VẬN TRÙ QUYẾT THẮNG
 • VÁN CỜ THỨ 87: KHAI CỪ DẪN THỦY
 • VÁN CỜ THỨ 88: BIÊN BÌNH THÀNH CÔNG 
 • VÁN CỜ THỨ 89: THẤT HÙNG TRANH BÁ
 • VÁN CỜ THỨ 90: HOA LƯU TRANH TIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 91: LỤC QUỐC KHÁNG TẦN
 • VÁN CỜ THỨ 92: NGŨ ĐINH TÁC LÔNG
 • VÁN CỜ THỨ 93: NGƯ HÃI NGUYỆT CÂU
 • VÁN CỜ THỨ 94: PHỤ CẬP TRUY TƯỚNG
 • VÁN CỜ THỨ 95: ANH HÙNG QUÁN ĐẤU
 • VÁN CỜ THỬ 96: DŨNG THOÁI CẤP LƯU
 • VÁN CỜ THỨ 97: ĐỊCH CƯ VẠN NHÂN
 • VÁN CỜ THỨ 98: KHƯƠNG CÔNG ĐIÊU VỊ
 • VÁN CỜ THỨ 99: DU DOANH KIẾP TRẠI
 • VÁN CỜ THỨ 100: PHI HOÀNG KỆT LÔ
 • VÁN CỜ THỨ 101: CHẤN KINH BÁCH LÍ
 • VÁN CỜ THỨ 102: KIM MÔN ĐÃI LẬU
 • VÁN CỜ THỨ 103: SONG LÔ KHUY NGƯ
 • VÁN CỜ THỨ 104: KINH HÀNH TỰ TOẠI
 • VÁN CỜ THỨ 105: CHIẾN NHƯ LIỆT HỎA
 • VÁN CỜ THỨ 106: BINH MÃ XUẤT TẮC
 • VÁN CỜ THỨ 107: ĐAN SƠN KHỞI PHỤNG
 • VÁN CỜ THỨ 108: TRANH CHÂU TẨU ĐỘ
 • VÁN CỜ THỨ 109: KHƯỚC BÃI BẤT NĂNG
 • VÁN CỜ THỨ 110: LIỆU SỰ ĐÃ TRUNG
 • VÁN CỜ THỨ 111: HẠNH GIAI XUẤT HẢO
 • VÁN CỜ THỨ 112: PHI KINH THÔN ĐIÊU
 • VÁN CỜ THỬ 113: UY CHẤN TỨ HẢI
 • VÁN CỜ THỨ 114: TIỄN LÝ ĐỐC THỰC
 • VN CỜ THỨ 115: CANH SÂM ĐÃI SINH
 • VÁN CỜ THỨ 116: MINH HOÀNG DU CUNG
 • VÁN CỜ THỨ 117: KHÚC ĐỘT TỶ TÂN
 • VÁN CỜ THỨ 118: ĐA SĨ MẠC CẬP
 • VÁN CỜ THỨ 119; LỰC ĐỊCH VẠN NHÂN
 • VÁN CỜ THỨ 120: QUY NGỌC HỦY ĐỐ
 • VÁN CỜ THỨ 121: LIÊU DOANH XẠ LẠP
 • VÁN CỜ THỨ 122: ĐỊA PHÚ BINH CƯỜNG
 • VÁN CỜ THỨ 123: PHÙNG SƠN KHAI LỘ
 • VÁN CỜ THỨ 124: VƯƠNG KIỆM TRỤY XA
 • VÁN CỜ THỨ 125: NGŨ HỔ HẠ XUYÊN
 • VÁN CỜ THỨ 126: DIỆP LẠC QUY THU
 • VÁN CỜ THỨ 127: TUYẾT DẠ PHỎNG HIỀN 
 • VÁN CỜ THỨ 128: CẢNH CUNG BÁI TỈNH
 • VÁN CỜ THỨ 129: TAC BÍCH THÂU QUANG
 • VÁN CỜ THỨ 130: NHA THƯỚC TRANH SÀO 165
 • VÁN CỜ THỨ 131: NHẬP MẠC CHI TÂN
 • VÁN CỜ THỨ 132: NGŨ BÁ TRANH HÙNG
 • VÁN CỜ THỨ 133: LỤC QUỐC TRANH HÙNG 
 • VÁN CỜ THỨ 134: THƯƠNG HẢI ĐẰNG GIAO 
 • VÁN CỜ THỨ 135: TRÚC MÃ NGHÊNH BÁI
 • VÁN CỜ THỨ 136: KINH HỒNG CHỈNH VŨ
 • VÁN CỜ THỨ 137: THẤT MÃ BÌNH HỒ
 • VÁN CỜ THỨ 138: QUẦN HÙNG CÁT CỨ
 • VÁN CỜ THỨ 139: BÌNH GIÁ LIÊN KHU
 • VÁN CỜ THỨ 140: DẪN LONG XUẤT THỦY
 • VÁN CỜ THỨ 141: TY LIÊU ĐỒN BINH
 • VÁN CỜ THỨ 142: THẤT QUỐC LIÊN HOÀNH
 • VÁN CỜ THỨ 143: KIẾN HẠI TẤT TỴ
 • VÁN CỜ THỨ 144: THANH MÔN TOÁN GIỚI
 • VÁN CỜ THỨ 145: KHAI MÔN ĐÃI CHIẾN
 • VÁN CỜ THỨ 146: VIỄN LẬP SƠN LÂM
 • VÁN CỜ THỨ 147: THIÊU NGƯ TẠC THÀNH
 • VÁN CỜ THỨ 148: BẠT LOẠN PHẢN CHÍNH
 • VÁN CỜ THỨ 149: BẰNG GIAO KHỞI PHỤNG
 • VÁN CỜ THỨ 150: LỮ TƯỚNG ƯNG DƯƠNG
 • VÁN CỜ THỨ 151: LỖ MÃ ẨM GIANG
 • VÁN CỜ THỨ 152: GIANG TÂM HẠ CÂU
 • VÁN CỜ THỨ 153: TỬ ĐỊCH VỊ CHUNG
 • VÁN CỜ THỨ 154: NGOẠI NANG TỬ DI
 • VÁN CỜ THỬ 155: TÚC NHIẾP THIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 156: TAM HIỆN NGUYỆT TÚC
 • VÁN CỜ THỨ 157: CHỈ LỘC ĐẠO MÃ
 • VÁN CỜ THỨ 158: BẠO HỔ BẰNG HÀ
 • VÁN CỜ THỨ 159: TIỀN HẬU TUYỆT LUẬN
 • VÁN CỜ THỨ 160: Ỷ LỤ VỌNG TỬ
 • VÁN CỜ THỨ 161: VIỄN HẠI TOÀN THÂN
 • VÁN CỜ THỨ 162: CHU VÂN CHIẾT HẠM
 • VÁN CỜ THỨ 163: TUYỂN TƯỚNG LUYỆN BINH
 • VÁN CỜ THỨ 164: TẠC BÍCH TÁ QUANG
 • VÁN CỜ THỨ 165: NGỘ THỦY GIẢ KIỂU
 • VÁN CỜ THỨ 166: LẠP KHUYNH ĐỊCH QUỐC 
 • VÁN CỜ THỨ 167: CÔNG THÀNH LỘ ĐỊA
 • VÁN CỜ THỨ 168: TẬT NHƯ KÍCH ĐIỆN
 • VÁN CỜ THỨ 169:  LĂNG THẤT ĐẠO
 • VÁN CỜ THỨ 170: DIỆN PHỌC TỰ THỦ
 • VÁN CỜ THỨ 171: DOANH THÚC VÔ THƯỜNG 
 • VÁN CỜ THỨ 172: ĐỘNG HÀNH VÕNG LA
 • VÁN CỜ THỨ 173: THỦY KHÔ KIẾN NGƯ
 • VÁN CỜ THỨ 174: TAM KHÍ CHÂU DU
 • VÁN CỜ THỨ 175: TỨ DIỆN HOÀN NHIỄU
 • VÁN CỜ THỨ 176: TỐNG VÃNG NGHÊNH LẠI 
 • VÁN CỜ THỨ 177: THANH THẾ TƯƠNG Ý
 • VÁN CỜ THỨ 178: MẪN MIỄN ĐỒNG TÂM
 • VÁN CỜ THỨ 179: BIÊN PHONG KINH LỖ
 • VÁN CỜ THỨ 180: MỘ Ô ĐẦU LÂM
 • VÁN CỜ THỨ 181: HẢI ĐỂ CHU LONG
 • VÁN CỜ THỨ 182: ĐẦU NHỤC NỖI HỔ
 • VÁN CỜ THỨ 183: VIÊN ĐỒN BIÊN CẢNH
 • VÁN CỜ THỨ 184: XÀ LONG HỖN HẢI
 • VÁN CỜ THỨ 185: TAN ĐỘC ĐẠO LỘ
 • VÁN CỜ THỨ 186: TÚC ĐIÊU KINH ĐẠN
 • VÁN CỜ THỨ 187: HUỲNH CẢM THOÁI
 • VÁN CỜ THỨ 188: TÁI PHÙ TÁI TRÂM
 • VÁN CỜ THỨ 189: NHÂN MÔN TẢO QUỶ
 • VÁN CỜ THỨ 190: THỪA PHONG XÚY HỎA
 • VÁN CỜ THỨ 191: LAO VỐN TƯỞNG SĨ
 • VÁN CỜ THỨ 192: LƯỠNG ĐỊA QUAN TÂM
 • VÁN CỜ THỨ 193: ĐỒNG CÔNG BÍNH VỊ
 • VÁN CỜ THỨ 194: BỘ THIẾT HẠM TỈNH
 • VÁN CỜ THỨ 195: DIÊM XA KHỐN KÝ
 • VÁN CỜ THỨ 196: TUYẾT ỦNG LAM QUAN
 • VÁN CỜ THỨ 197: ĐẦU MỆNH THU MÔN
 • VÁN CỜ THỨ 198: KINH ĐIỆN TÀNG CHI
 • VÁN CỜ THỨ 199: ĐIÊU ƯNG TRÓC THỔ
 • VÁN CỜ THỨ 200: LẠC HOA LƯU THỦY
 • VÁN CỜ THỨ 201: TAM THỈNH GIA CÁT
 • VÁN CỜ THỨ 202: HÀNH GIÁM TỌA THỦ
 • VÁN CỜ THỨ 203: VIỄN CẬN KINH HÃI
 • VÁN CỜ THỨ 204: LÔI CHẤN BÁT HOANG
 • VÁN CỜ THỨ 205: TỨ ỦY LIÊM DANH
 • VÁN CỜ THỨ 206: HỒ TINH TRỤY ĐỊA
 • VÁN CỜ THỨ 207: LÃNG DIỆP XUYÊN BÌNH
 • VÁN CỜ THỨ 208: SÂM SÂM KIẾN PHẬT
 • VÁN CỜ THỨ 209: DỤNG BINH TÚY TINH
 • VÁN CỜ THỨ 210: BINH Mã NHƯ VÂN
 • VÁN CỜ THỨ 211: VÃN ĐIÊU TRANH CHI
 • VÁN CỜ THỨ 212: NHẠN KINH VÂN VÕNG
 • VÁN CỜ THỨ 213: ĐÂU THẠCH NHẬP THỦY

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *