Thích tình nhã thú tân biên quyển hạ

Đọc sách Thích tình nhã thú tân biên quyển hạ online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Vương BìnhĐình Chương
 2. NXB Đồng Nai
 3. Thể loại: Sách Cờ Thế Cờ Tướng

LỜI NÓI ĐẦU

Xuất bản vào năm 1570 ( Minh Mục Tông Long Thịnh Khánh năm thứ tư) quyển “Thích tình nhã thú” được khắc bằng gỗ, với cỡ chữ lớn, đây là quyển sách sớm nhất, toàn diện nhất, thực dụng nhất, tinh xảo nhất, hấp dẫn người đọc môn cờ tướng.

Trong sách có các tác phẩm lớn về lí luận cờ tướng “Kì Kinh Luận” với khí thế hào hùng, thủ pháp công sát toàn diện, “Hành chí thủy cùng, tọa khán gân khởi”, chết rồi sống lại, là bí mật về những cạm bẫy của “Đồ Long” tuyệt kĩ, chuyên bàn về cách bố trí bàn cờ và các chiến thuật “Kim Bằng thập bát biến”…

Nhìn xa trông rộng, điều đáng có tất sẽ xảy ra, đó đều là những điều thực dụng nhất, cần thiết nhất trong các cuộc thi đấu và giao lưu cờ hằng ngày nên đòi hỏi phải có cách bài binh bố trận giết địch hợp lí. Thật vậy, Bình Thuật Thánh – một tác giả rất nổi tiếng về cờ tướng đã từng nói: Nếu như có thể đối mặt các thế cờ “Thích tình nhã thú”, chỉ cần giải được các thế cờ thì người đó đã được xem là cao thủ về cờ.

Từ xưa đến nay, không ít người thu được lợi ích từ quyển “thích”. Trong đó, có người chỉ chú thích 1 cục, có người lại chú thích nhiều cục, cũng có một số người chú thích sai và được người khác sửa lại, có một số thế cờ trong các quyển sách cờ khác được thay thế bằng tên khác và đã được chỉnh lý lại, trong đó cũng có một số thế cờ được chỉnh sửa nhiều lần.

Tóm lại, đối với việc phát hiện ra các lỗi trong các quyển ghi chép đều được nhiều tác giả danh tiếng nghiên cứu tỉ mỉ và rất tôn trọng.

Để những người mới bắt đầu nghiên cứu cờ tướng cũng có thể xem và hiểu được cờ phổ, chúng tôi đã soạn bộ: “Thích tình nhã thú – Tân biên”, (gồm 2 quyển: quyển Thượng và quyển Hạ). Với cách trình bày theo phương pháp mới và hiện đại, các thế cờ đều được chú giải tỉ mỉ, dễ hiểu.

Có trong tay bộ sách này, chắc chắn trình độ chơi cờ của các bạn sẽ được nâng cao rõ rệt. Học không có điểm dừng, nghệ thuật là vô hạn. Tác giả trình độ có hạn, hi vọng độc giả không ngừng bổ sung thêm.

Nhóm biên soạn


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CÁCH GHI CHÉP CỜ TƯỚNG
 • VÁN CỜ THỨ 214: TRỞ TRỤ HÀNH TRÌNH
 • VÁN CỜ THỨ 215: MÃNH HỔ XUẤT LÂM
 • VÁN CỜ THỨ 216: TẢI TRẦM TẢI PHÙ
 • VÁN CỜ THỨ 217: CẤP LƯU DŨNG THOÁI
 • VÁN CỜ THỨ 218: LỘ CÁCH TINH HÀ
 • VÁN CỜ THỨ 219: KHUẤT ĐỘT ĐỒ SÀI
 • VÁN CỜ THỨ 220: PHAN VIÊN NGỌA TRIỆT
 • VÁN CỜ THỨ 221: DÃ MÃ VŨ PHONG
 • VÁN CỜ THỨ 222: NGƯ DU HIẾN LẠI
 • VÁN CỜ THỨ 223: QUÂN TRUNG LIỆT SĨ:
 • VÁN CỜ THỨ 224: TÙY HÌNH TRỢ THẮNG
 • VÁN CỜ THỨ 225: TUẦN TỰ TIỆM TIẾN
 • VÁN CỜ THỨ 226: THOÁT VÕNG PHÙNG CÂU
 • VÁN CỜ THỨ 227: XẢ THÂN THỦ NGHĨA
 • VÁN CỜ THỨ 228: LƯU TINH CÀN NGUYỆT
 • VÁN CỜ THỨ 229: DU NGƯ THÔN CÂU
 • VÁN CỜ THỨ 230: MÃNH HỔ NHẬP SƠN
 • VÁN CỜ THỨ 231: HỒ KỊ BÁCH BỘI
 • VÁN CỜ THỨ 232: DỤNG XẢ TƯỢNG NGẠI
 • VÁN CỜ THỨ 233: VỌNG TRẦN GIẢ ĐẠO
 • VÁN CỜ THỨ 234: ĐÌNH XE BẠN MÃ
 • VÁN CỜ THỨ 235: CƯ TRUNG PHẢN HỌA
 • VÁN CỜ THỨ 236: LẶC MÃ ĐÌNH THAM
 • VÁN CỜ THỨ 237: HOÀI XUÂN DỤC DỰNG
 • VÁN CỜ THỨ 238: TRƯỜNG KINH THỤ THỦ
 • VÁN CỜ THỨ 239: TỬ TƯ PHÁ QUAN
 • VÁN CỜ THỨ 240: KHÍ ĐOÁN THỦ TRƯƠNG
 • VÁN CỜ THỨ 241: BẰNG MÃ ĐỘ GIANG
 • VÁN CỜ THỨ 242: NGƯ DU PHỦ TĂNG
 • VÁN CỜ THỨ 243: MINH TU SAN ĐẠO
 • VÁN CỜ THỬ 244: HỌA SINH TRỨU DỊCH
 • VÁN CỜ THỨ 245: THƯƠNG THƯ XƯNG TƯỢNG
 • VÁN CỜ THỨ 246: KHỐN NGỤY XIẾT YẾN
 • VÁN CỜ THỨ 247: PHỤC HỔ GIÁNG LONG
 • VÁN CỜ THỨ 248: ĐỒNG TÂM TÁN CHÍNH
 • VÁN CỜ THỨ 249: KHAI THÁC TÂM HUNG
 • VÁN CỜ THỨ 250: NHẠN TRẬN BÀI KHÔNG
 • VÁN CỜ THỨ 251: KINH TÂM PHÁ ĐẢM
 • VÁN CỜ THỨ 252: ƯU HỔ THÔN CÂU
 • VÁN CỜ THỨ 253: NHỊ LONG NHIỀU BẢO
 • VÁN CỜ THỨ 254: TỆ MÃ PHỐC ĐỒ
 • VÁN CỜ THỨ 255: LỊCH TRU TỨ KHẤU
 • VÁN CỜ THỨ 256: XA HÀNH ĐỘNG TRẢM
 • VÁN CỜ THỨ 257: ĐÁNG TRÚ ANH HÙNG
 • VÁN CỜ THỨ 258: ĐỘC PHU ĐƯƠNG QUAN
 • VÁN CỜ THỨ 259: TRÌ LƯỠNG ĐOẠN
 • VÁN CỜ THỨ 260: TRỰC TẠO TRÚC SỞ
 • VÁN CỜ THỨ 261: KIM SANG MÃN THÂN
 • VÁN CỜ THỨ 262: BẤT PHỤC TỰ LÃO
 • VÁN CỜ THỨ 263: TĂNG BỔ ẢI KHẤU
 • VÁN CỜ THỨ 264: DIỆU LÝ THÔN NHĨ
 • VÁN CỜ THỨ 265: ĐIÊN PHONG ĐẮC LỘ
 • VÁN CỜ THỨ 266: NHẬP HUYỆT THỦ HỔ
 • VÁN CỜ THỨ 267: THOÁT CÂU PHÙNG VÕNG
 • VÁN CỜ THỨ 268: TRỰC CÙNG ĐÁO ĐỂ
 • VÁN CỜ THỨ 269: ĐẦU KHU ĐẾ DIỄN
 • VÁN CỜ THỨ 270: DƯƠNG HƯƠNG KHÓA HỔ
 • VÁN CỜ THỨ 271: THỔ ĐẢM KHUYNH TÂM
 • VÁN CỜ THỨ 272: XÍCH TÂM BÁO QUỐC
 • VÁN CỜ THỨ 273: CẤP LƯU DŨNG THOÁI
 • VÁN CỜ THỨ 274: TRỊ TRỌNG TẮC ĐỒ
 • VÁN CỜ THỨ 275: ĐẢ THẢO KINH
 • VÁN CỜ THỨ 276: SONG KỴ TRUY ĐỊCH
 • VÁN CỜ THỨ 277: LỘ XA THỪA MÃ
 • VÁN CỜ THỨ 278: DỊ ĐỊA ĐỒNG TÂM
 • VÁN CỜ THỨ 279: HẢO DIỆM CÔN CƯƠNG
 • VÁN CỜ THỨ 280: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
 • VÁN CỜ THỨ 281: CUÔNG SỞ CỨU CHỦ
 • VÁN CỜ THỨ 282: TIỀN HẬU NHẤT TRIỆT
 • VÁN CỜ THỨ 283: NHẤT CỬ NHI ĐỊNH
 • VÁN CỜ THỨ 284: NHỤC ĐẢN PHỤ KINH
 • VÁN CỜ THỨ 285: NHẤT KỴ KHỐN NGỤY
 • VÁN CỜ THỨ 286: DÃ MÃ DU HỔ
 • VÁN CỜ THỨ 287: ĐOẠT MÃ KHU ĐỊCH
 • VÁN CỜ THỨ 288: LIỄM THỦ TƯỚC ĐỊA
 • VÁN CỜ THỬ 289: HÃN MÃ CÔNG LAO
 • VÁN CỜ THỨ 290: THỤC DÃ YÊU THANG
 • VÁN CỜ THỨ 291: THÀNH MÔN THẤT HỎA 
 • VÁN CỜ THỨ 292: PHỤNG KHỞI ĐAN SƠN
 • VÁN CỜ THỨ 293: LƯỠNG HỔ CỘNG ĐẤU
 • VÁN CỜ THỨ 294: CẦN LAO NHẤT KÍ
 • VÁN CỜ THỨ 295: TẾ NHƯỢC PHÙ KHUYNH
 • VÁN CỜ THỨ 296: NHIÊU GIANG TRIỆT VÕNG
 • VÁN CỜ THỨ 297: KIÊU LẬP TRUNG THIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 298: HỔ TRƯỚNG ĐÀM BINH
 • VÁN CỜ THỨ 299: THAM TIỀN Ỷ HOÀNH
 • VÁN CỜ THỨ 300: TRẦN KIỀU BINH BIẾN
 • VÁN CỜ THỨ 301: THỦ THÁM NGUYỆT GIAO
 • VÁN CỜ THỨ 302: KHIỂN NÔ NGỌA ĐẠO
 • VÁN CỜ THỨ 303: BẢN TRÚC ẤN HIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 304: THƯ KÊ HÓA HÙNG
 • VÁN CỜ THỨ 305: CHÚNG TINH CỦNG CỰC
 • VÁN CỜ THỨ 306: KHINH BINH NHUỆ TỐT
 • VÁN CỜ THỨ 307: BẠT KHỨ BỆNH CĂN
 • VÁN CỜ THỨ 308: KHOAN NHẤT BỘ THẮNG
 • VÁN CỜ THỨ 309: TAM QUÂN LIÊN VỊ
 • VÁN CỜ THỨ 310: HỮU GIA NAN BÔN .
 • VÁN CỜ THỨ 311: KIM KÊ BÃO NOÃN
 • VÁN CỜ THỨ 312: MÃ KHIÊU TIÊU KẾ
 • VÁN CỜ THỨ 313: THÂM NHẬP VIỄN ĐẢO
 • VÁN CỜ THỨ 314: ĐỐ TẮC YẾU LỘ
 • VÁN CỜ THỨ 315: TAM TƯỚNG ĐOẠT QUAN
 • VÁN CỜ THỨ 316: KHÁT KÝ ẨM TUYỀN
 • VÁN CỜ THỨ 317: DI TINH HOÁN ĐẦU
 • VÁN CỜ THỨ 318: ĐẠI CHIẾN XÍCH BÍCH
 • VÁN CỜ THỨ 319: NẶC ẢNH TỴ HÌNH
 • VÁN CỜ THỨ 320: HỮU TƯỚNG AN LƯU
 • VÁN CỜ THỬ 321: HẢO DŨNG BẤT CĂNG
 • VÁN CỜ THỨ 322: KHÓA HẢI ĐÔNG CHINH
 • VÁN CỜ THỨ 323: QUÁ NHÃN THÀNH HƯ
 • VÁN CỜ THỨ 324: LÂM NA VONG KHU
 • VÁN CỜ THỨ 325: DẠ QUÁ CHIÊU QUAN
 • VÁN CỜ THỬ 326: NHÀN MÔN TƯ QUÁ
 • VÁN CỜ THỨ 327: KÌ DIỆU VĂN VÕ
 • VÁN CỜ THỨ 328: TRUNG HIẾU LƯỠNG TOÀN
 • VÁN CỜ THỨ 329: HỒNG NÊ QUÁN NHẬT
 • VÁN CỜ THỬ 330: CẬN CÔNG VIÊN GIAO
 • VÁN CỜ THỨ 331: VẪN MỆNH NINH THÂN
 • VÁN CỜ THỨ 332: XA MÃ DOANH MÔN
 • VÁN CỜ THỨ 333: TIỆT CHỈ THÍCH LÝ
 • VÁN CỜ THỨ 334: SÁCH MÃ NHẬP THÀNH
 • VÁN CỜ THỨ 335: ĐIỆP LUYẾN HỌA TÂM
 • VÁN CỜ THỨ 336: ƯƠNG CẬP TRÌ NGỰ
 • VÁN CỜ THỨ 337: NGŨ TƯƠNG BỒN NGÔ
 • VÁN CỜ THỨ 338: ĐẠI XA VÔ THEN
 • VÁN CỜ THỨ 339: ANH LƯỢC CÁI THẾ
 • VÁN CỜ THỨ 340: TINH TRUY NHẬT THẮNG
 • VÁN CỜ THỨ 341: BINH MÃ XÂM CẢNH
 • VÁN CỜ THỨ 342: BÃO HÓA TÍCH 
 • VÁN CỜ THỨ 343: BẾ BINH TRÓC HỔ
 • VÁN CỜ THỨ 344: THÂM NHẬP ĐỊCH CẢNH
 • VÁN CỜ THỨ 345: THỊ TỬ NHƯ QUY
 • VÁN CỜ THỨ 346: THẠCH YẾN PHẤT VÂN
 • VÁN CỜ THỨ 347: TRIỀU DÃ TÒNG KHÁCH
 • VÁN CỜ THỨ 348: TUYỆT TRƯỜNG BỒ ĐOẠN
 • VÁN CỜ THỨ 349: DI TỀ KHẤU MÃ
 • VÁN CỜ THỨ 350: LỰC TIỂU NHẬM ĐẠI
 • VÁN CỜ THỨ 351: QUẢN TRỌNG TÙY MÃ
 • VÁN CỜ THỨ 352: LÃO NHI BẤT QUYỆN
 • VÁN CỜ THỨ 353: TỪ MẪU HỒI XE
 • VÁN CỜ THỨ 354: LONG PHIÊN HẢI ĐỂ
 • VÁN CỜ THỨ 355: NHẤT HỔ HẠ SƠN
 • VÁN CỜ THỨ 356: MÃNH HỔ KHU DƯƠNG
 • VÁN CỜ THỨ 357: THỦ ĐỘNG VĨ ỨNG
 • VÁN CỜ THỨ 358; DẪN SÔ NHẬP SÀO
 • VÁN CỜ THỨ 359: TỨ HẢI NHẤT GIA
 • VÁN CỜ THỨ 360: ĐỒ KIÊN TUẤN TỈNH
 • VÁN CỜ THỨ 361: HOẰNG DƯƠNG TÂM KẾ
 • VÁN CỜ THỨ 362: THỊ TỬ NHƯ QUY
 • VÁN CỜ THỨ 363: BẠT BỒN TẮC NGUYÊN
 • VÁN CỜ THỨ 364: TÒNG DUNG TRUNG ĐẠO
 • VAN CỜ THỨ 365: CỬ TRỰC THÁC UỐNG
 • VÁN CỜ THỨ 366: DĨ TẮC TRÁCH
 • VÁN CỜ THỨ 367: THIẾU KIẾN TƯƠNG
 • VÁN CỜ THỨ 368: TỬ MÔN ĐẤU ĐỂ
 • VÁN CỜ THỨ 369: THỐ DUNG NGUYỆT QUẤT
 • VÁN CỜ THỨ 370: THỜI KHAM THỪA BIỆN
 • VÁN CỜ THỨ 371: NGŨ LÃO GIÁNG ĐÌNH
 • VÁN CỜ THỨ 372: BINH NHẬP KỲ PHÚC
 • VÁN CỜ THỨ 373: BINH THẾ VÔ THƯỜNG
 • VÁN CỜ THỨ 374: TỨ DIỆN THIẾT VÕNG
 • VÁN CỜ THỨ 375: THÁC CÔ KÝ MỆNH
 • VÁN CỜ THỨ 376: LẶC BINH VI BỊ
 • VÁN CỜ THỨ 377: PHỤC BINH YẾU LỘ
 • VÁN CỜ THỨ 378: TRÚC ĐÀN BÁI TƯỚNG
 • VÁN CỜ THỨ 380: NHỊ MÃ TRUY PHONG
 • VÁN CỜ THỨ 382: CỬU ĐỈNH TRANH CÔNG
 • VÁN CỜ THỨ 383: HỒ SẢNG KHẤU MÃ
 • VÁN CỜ THỨ 384: GIA CÁT XUẤT LƯ
 • VÁN CỜ THỨ 385: ĐẦU NHỤC TỤ HỔ
 • VÁN CỜ THỨ 386: HẢI ĐỂ MỊCH CHÂM
 • VÁN CỜ THỨ 387: LỤC LỰC NHẤT TÂM
 • VÁN CỜ THỨ 388: VẬN TRUNG DUY ÁC
 • VÁN CỜ THỨ 389: THÂN VÔ DĨ THỐ
 • VÁN CỜ THỨ 390: LUY DƯƠNG XÚC GIÁC

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *