Tượng kỳ tốc chiến tốc thắng

Đọc Sách tượng kỳ tốc chiến tốc thắng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Mũi Cà Mau

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thi đấu, để giành lấy thắng lợi nhanh chóng không phải là chuyện dễ, nhất là khi song phương thực lực ngang nhau. Những cuộc cờ, tống, thường là những cuộc cờ đầy bất ngờ và thú vị, mang tính điển hình, rất có giá trị tham khảo và học hỏi.

Bến thắng thường lợi dụng sơ hở của đối phương, thực thi thủ đoạn Lợi hại, đi cờ xuất thần, tấn công thần tốc, khiến đối phương không kịp trở tay, cuối cùng nhận lấy thất bại nhanh chóng.Cuốn sách này tuyển chọn và giới thiệu 123 cuộc cờ tốc thắng của các danh thủ Trung Quốc, quyết định thắng bại chỉ nội trong 25 nước cờ trở lại.

Trong đó được sắp xếp theo từng loại hình khai cuộc. Mỗi cuộc cờ đều có phân tích sâu sát và thấu đáo. Qua đó những mong phần nào giúp các kỳ thủ nắm vững hơn về kỹ xảo chơi cờ, đem áp dụng vào trong thực chiến, thu lại thắng lợi thần tốc.

Công Sĩ


MỤC LỤC

 • Lời nói đầu
Chương 1: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Trung Pháo cấp tấn Xa qua hà đối bình phong Mã tấn Chốt 7
 • Trung Pháo cấp tấn Xa qua hà đối bình phong Mã lưỡng đầu Xà
 • Trung Pháo thất Chốt quá hà Xa đối bình phong Mã tả Mã bàn hà
 • Trung Pháo thất Chốt quá hà Xa đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xa
 • Trung Pháo thất Chốt quá hà Xa đối bình phong Mã tả Tượng hoành
 • Trung Pháo thất Chốt quá hà Xa đối bình phong Mã hữu Sĩ Tượng
 • Trung Pháo tuần hà Pháo đối bình phong Mã
 • Trung Pháo hoành Xa thất lộ Mã đối bình phong Mã
 • Trung Pháo hoành Xa thất lộ Mã đối bình phong Mã sống Pháo qua hà
 • Ngũ thất Pháo đối bình phong Mã Chốt 7
 • Ngũ thất Pháo đối bình phong Mã
 • Ngũ thất Pháo Chốt 3 đối bình phong Mã
 • Ngũ bát Pháo đối bình phong Mã 
 • Trung Pháo trực hoành Xa Mã biên đối bình phong Mã Chốt 7
 • Trung Pháo Chốt 3 trục hoành Xa đối bình phong Mã
Chương 2:THUẬN THỦ PHÁO, LIỆT THỦ PHÁO
 • Thuận Pháo trực Xa đối hoành Xa
 • Thuận Pháo trực Xa đối hoãn khai Xa
 • Thuận Pháo hoành Xa đối trực Xa
 • Liệt thủ Pháo Cuộc
 • Hậu bổ liệt thủ Pháo
 • Trung Pháo đối tả Pháo phong Xa bổ liệt Pháo
 • Trung Pháo đối tam bộ hổ bổ liệt Pháo 
Chương 3: TRUNG PHÁO ĐỐI CÁC LOẠI HÌNH KHÁC
 • Trung Pháo đối phản cung Mã
 • Trung Pháo đối tả Pháo phong Xanh
 • Trung Pháo đối đơn đề Mã
 • Trung Pháo đối tam bộ hổ
 • Trung Pháo đối uyên ương Pháo
 • Trung Pháo đối cao Xa giữ Pháo
Chương 4: TẤN CHỐT CUỘC
 • Tấn Chốt đối Chốt để Pháo
 • Tấn Chốt đối trung Pháo
 • Tấn Chốt cuộc
 • Đối Chốt cuộc
 • Tấn Chốt đối khởi Mã
 • Tấn Chốt đối phi Tượng
Chương 5: PHI TƯỢNG CUỘC VỚI CÁC LOẠI HÌNH KHÁC
 • Phi Tượng đối tả trung Pháo
 • Phi Tượng đối hữu trung Pháo
 • Phi Tượng đối tả quá cung Pháo
 • Phi Tượng đối khởi Mã
 • Khởi Mã cuộc
 • Quá cung Pháo
 • Kim câu Pháo

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *