Trung Pháo Quá hà Xa đối Bình Phong Mã

Đọc Sách Trung Pháo Quá hà Xa đối Bình Phong Mã online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trọng NhânHoàng Đình Hồng
 2. NXB Mỹ Thuật

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay sách Cờ Tướng được xuất bản khá phong phú, đa dạng, đã đáp ứng được phần nào nhu cầu thưởng thức, học tập của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về khai cuộc vẫn còn hạn chế, nhất là nghiên cứu về trận “Trung pháo quá hà xa đối Bình Phong Mã hiện đại” còn chưa cập nhật.

Một số sách có nghiên cứu về thế trận này chỉ là những tổng kết các hệ thống và phương án của những danh thủ đã chơi từ thập niên 80 trở về trước, trong khi hơn 15 năm qua có biết bao khám phá mới, sáng tạo mới của bên sử dụng Pháo đầu lẫn bên Bình Phong Mã chưa kịp tiếp tục tổng kết, bổ sung.

Chính vì lẽ đó, chúng tôi để tâm theo dõi những diễn biến mới từ nhiều năm nay, cũng như tham khảo một số tài liệu có giá trị của các nhà nghiên cứu nổi tiếng như “Tượng Kỳ Công Phòng Chiến Thuật”, “Tượng Kỳ Chiến Thuật Thâm Bí” của Ngôn Thục Giang, “Danh Thủ Đối Cuộc Tinh Tuyển” của Hoàng Thiếu Long, các tạp chí chuyên cờ như “Bắc phương Kỳ nghệ”…, xin mạo muội giới thiệu bổ sung đội điều về thế trận này.

Chúng tôi không dám gọi đây là một tổng kết mới, bởi vì diễn biến của thế trận này quá phức tạp, các danh thủ hàng đầu trong nước và quốc tế vẫn còn tiếp tục tranh luận nhiều điều liên quan đến chiến lược và chiến thuật, vì vậy chúng tôi chưa có đủ cơ sở để kết luận dứt khoát điều gì.

Thế nhưng, như đã nêu trên, tài liệu được trình bày có tính cách bổ sung những vấn đề trước kia còn chưa rõ hoặc
chưa được đề cập đến.

Đối tượng mà chúng tôi muốn trao đổi là những bạn chưa tiếp cận với những tài liệu về Cờ Tướng hoặc ít có dịp được tham khảo nhiều, nghiên cứu một cách nghiêm túc về các tài liệu này. Trong tập sách này, chúng tôi trình bày khái quát các thế trận bằng những bài học cụ thể mà trong đó mỗi bài được phân tích khá kỹ những phương án quan trọng mà nếu các bạn chịu khó đọc kỹ để ghi nhớ những điểm quan trọng, chắc chắn các bạn sẽ sử dụng thành thạo kiểu chơi của cả bên Tiên lẫn bên Hậu với các “chiêu thức” tân kỳ, hiện đại.

Tuy nhiên theo quan điểm phát triển, chắc chắn các thế trận này sẽ không dừng lại đây, nhất là các danh thủ hàng đầu hiện vẫn chưa thống nhất các nhận định, đánh giá. Vì vậy trong thời gian sắp tới họ sẽ đua nhau sáng tạo những nước đi mới mẻ, những phương án hiện đại đầy phức tạp. Hơn thế nữa, bản thân sự tập hợp của chúng tôi ở đây cũng chưa thật đầy đủ và chắc chắn có một đôi chỗ cũng không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi rất mong được sự chỉ giáo của những bậc cao minh trong làng cờ nhằm giúp chúng tôi bổ sung hoàn thiện hơn tập tài liệu này.


Mục lục

 • LỜI NÓI ĐẦU
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA & TẤN TRUNG BÌNH đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỔI XA
 • Bài 1. Tiên dùng Mã sát Mã 
 • Bài 2. Tiên thượng hữu Sĩ
 • Bài 3. Tiến hồi tầm Mã (1) 
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA & TẤN TRUNG BÌNH đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XA
 • Bài 4. Tiến hồi tâm Mã (2)
 • Bài 5.  Tiền thất lộ Mã bàn hà đối Hậu nhảy Mã trái lên hà
 • Bài 6. Tiến lên Mã biên, Hậu kỵ hà Xa (1) 
 • Bài 7. Tiên tấn Mã biến, Hậu kỵ hà Xa (2)
 • Bài 8. Tiên bình biên Pháo, tả trực Xa
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ HOÀNH XA
 • Bài 9. Tiên bàn hà Mã, Hậu nhảy Mã trái lên hà
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XA
 • Bài 10.  Tiên bình thất lộ Pháo
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỔI XA
 • Bài 11. Hậu hữu hoành xa, Tiên tấn hà khẩu Mã ………….
TIÊN TẤN THẤT LÔ MÃ đối HẦU HỮU HOÀNH XA
 • Bài 12. Hậu hữu hoành Xa, Tiên tấn trung binh
 • Bài 13. Hậu hữu hoành Xa đối Tiên bình biên Pháo thối Xa sát Chốt (1) 
 • Bài 14. Hậu hữu hoành Xa đối Tiên bình biên Pháo thối Xa sát Chốt (2)
 • Bài 15. Hậu hữu hoành Xa đối Tiên bình biên Pháo thối Xa sát Chốt (3) 
TIÊN TẤN THẤT LỘ MÃ đối HẬU HỮU HOÀNH XA
 • Bài 16. Tiền thối Xa sát Chốt (4) 
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XA
 • Bài 17. Hậu hữu hoành xa, Tiên bình biên Pháo, dùng xa đổi 2 quân Pháo Mã (1)
 • Bài 18. Tiên dùng Xe đổi 2 quân Pháo Mã (2)
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XA 
 • Bài 19. Tiên tấn Mã biên, Hậu hữu hoành Xa 
TIÊN BÌNH BIÊN PHÁO, TẤN MÃ LÊN HÀ & TẤN TRUNG BÌNH
 • Bài 20. Tiên lấy xe đổi 2 quân Pháo, Mã
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỔI XA
 • Bài 21. Tiên tấn Mã biên đối Hậu hữu hoành xa Tiên tấn trung binh (1) 
 • Bài 22. Tiên tấn trung binh và lên Mã biên đối Hậu hữu hoành xa (2) 
 • Bài 23. Tiên tấn Mã biên, Hậu hữu hoành Xa tiên tấn trung binh (3)
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XA
 • Bài 24. Tiên bình thất lộ Pháo, Hậu hữu hoành xa (1) 
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỔI XA
 • Bài 25. Tiên tấn Mã biên, bình thất lộ Pháo, Hậu hữu hoành Xa (2)
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ HỮU HOÀNH XA
 • Bài 26. Tiên bình biên Pháo, tấn Mã lên hà và xuất tả Xa (1)
 • Bài 27. Tiên bình biên Pháo, tấn hà khẩu Mã, xuất tả Xa (2) 
 • Bài 28. Tiên bình biên Pháo, tấn hà khẩu Mã, xuất tả Xa (3) 
 • Bài 29. Tiên thất lộ Mã Hối Hậu hữu hoành xa
 • Bài 30. Tiền thất lộ Mã đối Hậu hữu hoành xa 
 • Bài 31. Tiên thất lộ Mã đối Hậu hữu hoành Xa 
 • Bài 32. Tiền thất lộ Mã đối Hậu hữu hoành xa 
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ
 • Bài 33. Hậu phi tá Tượng, Tiên Pháo đà trung binh 
 • Bài 34. Hậu phi tả Tượng, Tiền thối tuần hà Xa
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ
 • Bài 35. Hậu phi tả tượng, Tiên trực, hoành xa 
 • Bài 36. Trung Pháo quá hà xa đối Bình phong Mã tả mã bàn hà 
 • Bài 37. Tiên tấn trung binh, Hậu bàn hà Mã và tấn Mã sát Chết 
 • Bài 38. Tiên tấn trung bình, phế thất lộ Mã đưa Chốt 7 qua hà (1)
 • Bài 39. Tiện phế thất lộ Mã đưa Chốt 7 qua hà (2)
 • Bài 40. Tiên tấn trung binh, phế thất lộ Mã (3) 
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ & TẢ MÃ BÀN HÀ
 • Bài 41. Hậu phi tả tương tấn Mã sát Chốt Tiến tần trung bình thối xa về góc Sĩ (1) 
 • Bài 42. Tiên tấn trung binh, thối xe về góc Sĩ (2)
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ & TẢ MÃ BÀN HÀ
 • Bài 43. Hậu phi tả tượng tấn Mã sát Chốt, Tiên tấn trung binh hồi Mã sát Pháo 
TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA đối BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ 
 • Bài 44. Tiên tấn trung binh, Hậu lên Sĩ Tượng bên cánh phải
TRUNG PHÁP THẤT LỘ MÃ HOÀNH XA đối BÌNH PHONG MÃ
 • Bài 45. Tiện bình tứ lộ Xa, nhảy tả Mã Hậu lên Sĩ Tượng , cánh phải, hữu Pháo quá hà
 • Bài 46. Hậu lên Sĩ Tượng cảnh phải, Hữu Pháo quá hà, phế thất lộ binh (1)
 • Bài 47. Hậu lên Sĩ Tượng cánh phải, Hữu Pháo quá hà phế thất lộ binh (2) 
 • Bài 48. Hậu lên Sĩ tượng cánh phải, Hữu Pháo quá hà, phế thất, tam lộ binh, Tiên tả xa thối 1 (1) 
 • Bài 49. Hậu lên Sĩ Tượng cánh phải, Hữu Pháo quá hà, phế thất, tam lộ binh, Tiên tả xa thối 1 (2)

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *