Trung cuộc sát đấu tập 2

Đọc Sách trung cuộc sát đấu tập 2 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hà Hồng Quan
 2. NXB Tổng hợp Tiền Giang

Trích dẫn

Làm cách nào để tìm được chiến cơ ? Đây là một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua được, tìm ra chiến cơ cũng như tìm được ngưỡng cưa chiến thắng, nếu mà để chiến cơ mất đi luôn luôn thất thoát ở tư thế vô hình.

Nếu chúng ta không quan tâm hay để ý đến) thì có anh hướng đi những chiến thuật quá lạc hướng, thậm chí đến lúc thắng trận sau cùng, cũng phải tạo nhiều rắc rối, như bị đối thủ phản kích, hay chuyển thế cờ ưu thành thế cờ hạ phong chẳng hạn, làm cho chúng ta có niềm suy tư cảm thấy hối tiếc !

Trong thế cờ hạ phong, nếu để mất chiến cơ, thì sẽ bại nhanh, càng cảm thấy chán nản. Sau đây xin giới thiệu vài cuộc về phần chiến cơ, đã sử dụng trong thực tiễn ở phần trung cuộc thật độc đáo và tuyệt vời.


MỤC LỤC

PHẦN A: TÌM LẤY CHIẾN CƠ
 • Cuộc 1 : Tạo Sát Không Nên Trên
 • Cuộc 2 : Vây Ma Săn Tượng
PHẦN B : SƠ LƯỢC VỀ CÁCH SỬ DỤNG CỦA CHIẾN THUẬT VẬN CHUYỂN QUÂN CỜ 
 • Cuộc 3 : Khéo sử Dụng Binh Khí Dài 
 • Cuộc 4 : Nhất Chốt Quá Hà Mở Rộng Cuộc Diện
 • Cuộc 5 : Thừa Dịp Mã Tiến. CUỘC 6 Đột Kích
 • Cuộc 7 : Tốc Chiến Đơn Biên Phong Tỏa
 • Cuộc 8 : Dòm Biển Thở Than
 • CUỘC 9 : Diệu Thủ Hồi Xuân
 • Cuộc 10 : Vận Chuyển Chiến Mã
 • Cuộc 11 : Điều Động Quán Cờ Rất Tinh Xảo
 • Cuộc 12 : Song Mã Quây Vòng, Hà Đầu Thất Thủ
 • Cuộc 13 : Hưu Ma Tả Di
 • Cuộc 14 : Trước Khi Tạo Sát
 • Cuộc 15 : Đấu Sát Thành Hòa
 • Cuộc 16 : Quân Chất Lưỡng Qua Sông
 • Cuộc 17 : Đặp Lại Chỗ Khuyết
 • Cuộc 18 : Tranh Tốc Độ
 • Cuộc 19 : Tiểu Chốt Lập Công To
 • Cuộc 20 : Điêu Khắc Kỳ Càng
 • Cuộc 21 : Quân Cờ Hoán Đổi Tạo Nên Thành Công
 • Cuộc 2 : Đột Phá Phòng Tuyến 
 • Cuộc 23 : Trong Thế Bình Ổn Không Nên Sơ Hở
 • Cuộc 24 : Nhịp Điệu Của Tiếng Khỏi Lửa 
 • Cuộc 25 : Thí Quân Rất Khéo
 • Cuộc 26 : Dùng Xe Đổi Pháo Thế Công Như Chẻ Tre
III- TIÊN PHẼ SAU TRANH LỢI
 • Cuộc 27 : Hình – Vạn Tiên Phế Tranh Lợi
 • Cuộc 28 : Đổi Mã
IV- Phế Quân
 • Cuộc 29 : Nước Cờ Chốt Phế Thật Hay
 • Cuộc 30 : Phế Xe Công Pháo Thành Diệu. Sát
 • Cuộc 31 : Xuân Phong Mã Đề Nhanh
 • Cuộc 32 : Phê Song:Xe Đế Thành Tuyệt Sát
 • Cuộc 33 : Cưỡng Ra Xe, Bị Buộc Về Mã
 • Cuộc 34 : Sát Tượng Lấy Sĩ Phế Quân Tuyết Sát
 • Cuộc 35 : Phế Xe Đội Công Buộc Hòa Song Xe
 • Cuộc 36 : Phế Xe Lấy Pháo Trở Lại Mùa Xuân
 • Cuộc 37 : Nắm vững Chiến Cơ, Phế Mã Nhập Cuộc
 • Cuộc 38 : Phế Quận Cầu Hòa ĐI Rất Thích Đáng
 • Cuộc 39: Lúc Phế Xe Thị Nên Phế Xe
 • Cuộc 40 : Khỏi Lửa Tràn Đầy Thiết Ky Xung Trận
 • Cuộc 41 : Tấn Công Liên Tiếp 5 Nước Cờ Hay Tuyệt
 • Cuộc 42 : Trắc Kích Khó Phòng Thủ 
 • Cuộc 43: Hiến Xe 
 • Cuộc 44: Tiếng Súng Nổ Đầu Tiên
 • Cuộc 45 : Phá Cầu Công Chậm 
 • Cuộc 46 : Phệ Pháo Phá Vòng Vây 
 • Cuộc. 47 : Thế Quân Lực Địch 
 • Cuộc 48 : Quân cờ pháo phế không được tốt 
 • Cuộc 49: Thất Pháo Lại Phế Mã khói lửa đẩy cửu cung
 • Cuộc 50 : Xảo thuật chiến thượng phong
 • Cuộc 51 : Giục vẻ đăng trình 
 • Cuộc 52 : Ngoài nước cờ hay còn nước cờ khác
 • Cuộc 53 : Pháo Khống Nhảy Mã Nhanh
 • Cuộc 54 : Tương Kế Tụ Kế Hoạt Ưu Thế
 • Cuộc 55 : Miếng Mỏi Dự 
 • Cuộc 56 : Phục kích
 • Cuộc 57: Chiến Dịch Lần Thứ Hai 
 • Cuộc 58 : Tượng Kê Tựu Kế Bài, Cạm Bẫy 
 • Cuộc 59 : Dịp May Hiếm Có
 • Cuộc 60 : Quân Cờ Pháo Này Ăn Sai Rồi

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tiền Giang“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *