Thế trận pháo đầu đối phản công mã

Đọc sách thế trận pháo đầu đối phản công mã online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Phạm Tấn HòaTrần Tấn MỹLê Thiên VịQuách Anh Tú
 2. NXB Hội cờ TP Hồ Chí Minh

Lời tựa

10 năm qua, làng cờ TP. Hồ Chí Minh có 2 bướng ưa Chung chung ta đã có đối công công tháng phức tạp ngay chung nước bạn đi. Đó là các tật Thuận đo, đà Lạt thu Pho, Quả dưng Pho, Tiên nhân chư tạ Thượng Đa Phư Tượng đầu tư Bi Phong Ma hiện đại Bàn cạnh đó có tiết ra quần trước da rất t chơi thì ngày nay càng lúc càng thấy, đó làn Phong đời Phi , ba ba y trong hợp với làng cờ các nước ở quanh ta,

Liên đoàn Cờ Tướng châu Á qua các giá từ Năm 190 ở lại đây, các danh thủ sử dụng loại trận này chiếm từ đến 30% trong những kiểu khai cuộc. Như vậy theo trào lưu chua làng cờ trong và ngoài nước, loại khai cực này đang được ưa chuộng và thịnh hành.

Để đáp ứng phần nào yêu cầu muốn tìm hiểu về thế trận này ta đang đào hội viên và người hâm mã Hội Cờ Thành phố tập trung nghiên cứu tổng kết một bước phục vụ các bạn. Sở  dĩ gọi là Tổng kết một bước vì thế trận này còn đang tiếp tục phát triển, các doanh thu và còn tìm tòi sáng tạo và tiếp tục nêu lên nhiều vấn đề trong các đường hướng chiến lược. Họ cố gắng đi tìm những nước biến, những phương án rắc rối phức tạp.

Đào tạo cho hai bên Cong an hay ky hiếp hoặc trả đòn m nhan cải tạo những đương án, những hệ thống phòng thủ hoặc đa công k hiệu quả. c h và đó Hội Cờ không thể tổng kết một cách hoàn chta mà phi phiên cứu tiếp để có thể tổng kết đầy đủ phong phú hơn.

Như vậy, tập sách này là một loại tư liệu nghiên cứu chuyên đề về trận Pháo đầu đối Phản công Mã . Sách chia ra 5 chương: chương một giới thiệu khái quát về Trận Phản công Mã; chương hai và chương ba dành cho phần ý thuyết được đúc kết từ thực tiễn và dựa theo kiểu chơi của bên Pháo đầu để phân làm 2 loại: loại tiến Chốt 3 và loại tiến Chốt 7.

Chương bốn là phần minh họa đồng thời cũng là để giới thiệu những ván đấu của các danh thủ đương đại của TP.Hồ Chí Minh Chương năm cũng là phần minh họa bằng các ván cờ của những danh thủ châu Á để các bạn có trình độ có thêm tư liệu tham khảo.

Hội Cờ TP chủ trương phát triển môn Cờ Tướng và nâng cao trình độ các đấu thủ trẻ, góp phần đào tạo một đội ngũ VDV có tài năng sẵn sàng tham gia các giải trong nước và thế giới là vậy tập tư liệu này thể hiện phần nào những cố gắng đóng góp của mình. Mục đích yêu cầu thì cao và khả năng, kiến thức thì có hạn, vì vậy tập sách không tránh khỏi những sai sót. Rất mong bạn cờ bốn phương vui lòng xem xét và chỉ điếm cho.


MỤC LỤC

 • Lời nói đầu
 • Qui ước và ký hiệu
CHƯƠNG MỘT: Mấy nét khái quát về trận Phần Công Mã
CHƯƠNG HAI: Pháo đầu tiến Chốt 3 đôi Phản Công Mã
 • Phương án tiện Chổi 3 Sớm
 • Phương án “Lưỡng đầu xà”
 • Phương án nhảy Mã biên Công hệ thống T7.5
 • Phương án nhảy Mã biên công hệ thống 7.1
 • Phương án ra Xe Sớm phối hợp P8–6
 • Phương án ra Xe phối hợp C5.1
 • Phương án ra Xe phối hợp C3.1
 • Phương án C3.1 công hệ thống X9,1
 • Phương án C3.1 công hệ thống C3.1
 • Phương án nhảy Mã biên công hệ thống T3.5
 • Phương án nhảy M3 biện Công hệ thống T7.5
CHƯƠNG BA: Pháo đầu tiên Chót 7 đối phản công Mã
 • Phương án tiến Chốt 7 sớm
 • Phương án nhây Ma Công gấp
 • Phương án hoành Xe tiển Chốt 7
 • Phương án hoành Xe nhảy Mã trong
 • Phương án tiến Xe công hệ thống S4.5
 • Phương án tiện Xe Công hệ thống 7.1
 • Phương án tiến Chốt đầu và nhảy Mã biên
 • Phương án tiến Chốt 7 phối hợp P8.4 và P8–6
 • Phương án tiến Chốt 7 phối hợp nhảy Mũ trong hoặc P8–7, P8.2 và P8–9.
 • Phương án Xe qua hà công hệ thống S4.5
 • Phương án Xe qua là công hệ thống T3.5
 • Phương án Xe qua hà đông hệ thống x9.2
CHƯƠNG BỐN: Những ván cờ minh họa của các danh thủ TP. Hồ Chí Minh
 • A-Loại Pháo đầu tiến Chốt 3 đối phản công Mã
 • B-Loại Pháo đầu tiến Chốt 7 công phần Công Mã
CHƯƠNG NĂM: Danh thủ quốc tế đổi cuộc tuyến

chưa hết….


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Hội Cờ TP HCM“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *