Tân tượng kỳ bí quyết

Đọc Sách tân tượng kỳ online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Lê Bình
 2. NXB Sưu Tầm

Kính thưa Quý vị,

Vì không có đầy đủ địa chỉ của Quý vị để gởi thư riêng, chúng tôi xin mượn mấy dòng chữ này xin phép được trích những ván cờ của Quý vị để chứng minh bí quyết mới của Tượng kỳ.
– Với trục-đích phát huy nghệ-thuật Cờ Tướng, chúng tôi tin rằng Quý vị sẵn sàng chấp thuận và xin Quý vị nhận nơi đây lời cảm tạ chân thành của chúng tôi.

Lời giới thiệu

Quyển Tân-Tượng-Kỳ Bí-Quyết) là một thành công mới lạ nhất trong làng cờ Việt-Nam. Nó thâu-thập tất cả tinh-hoa của những sách cờ trí danh như Quốc-Trung Bí, Mai-Hoa-Phổ. Pháo Mã tranh-hùng, vv.., trình bày có mạch lạc, lý thuyết rất sắc bén, bi-quyết rất tân-kỳ. Thật là một cuốn sách hay, rất hấp dẫn từ đầu chỉ cuối, hợp với mọi người, từ kẻ chưa biết cho đến những người đã thông thạo lâu năm, cờ Tướng.
Vậy trân-trọng giới-thiệu.

Tựa

Thật là một công dài việc sáng tác quyền • TÂN TƯỢNG-KỲ BI-QUYẾT » đúc kết các sách cờ tướng Tàu – Việt có tiếng, kinh-nghiện và học hỏi riêng tư.
Thảo luận cách đánh cờ như là điều-động một cuộc hành-quân thề theo nguyên-tắc quân-sự, phân tách tâm lý người đánh cờ như thế & xem văn biết người ở, làm sống mỗi đoạn với ít vần thơ ý-nhị là những đặc-điều khiển Cuốn sách này hay lạ thường, hấp-dẫn vô cùng và đầy mới lạ.
Quyền • Tân – Tượng -KỲ BÍ QUYẾT , đánh dấu một bước tiến lớn trong nghệ-thuật cờ.
Tôi thành thật khen-ngợi tác giả và mong sách này đa số Quân Dân chuộng và học:

Trung Tướng Trần NGỌC Tám

Lời Tác Giả

Theo quan-niệm xưa của người Tàu và người Việt, hễ là trai ai cũng phải biết ý Cầm KỲ Thi Họa Ngự Xa • mới đáng kế làm người, xem thế cờ tướng được liệt vào hàng nhất nhì trong các tài năng của người đàn ông. Người ta tôn sùng và đề cao cờ tướng đến nỗi không biết bao nhiêu là giai thoại huyền hoặc được thêu dệt.

Như chuyện hai ông tiên ở trong quả quýt thường hiện ra đánh cờ tướng mê say, người phàm trông thấy, các ông cũng không kịp biến. Một nhà nho đã lợi dụng điền-tích này để đặt tên cho quyền sách cờ tướng của mình : Quất Trung Bí » và do đó trong văn-chương cờ tướng còn gọi là cờ Tiên Triệu Khuôn Dôn thuở còn ý tiền đề » đã mê say đánh cờ với tiên bị thua phải hứa cắt mấy cụm núi mà trả nợ:

Ở nước ta,

Các văn sĩ cũng thường đề cao cờ tướng Cụ Nguyễn Du thì cho là một thú vui trong các thú vui tao nhã :
: Khi chén rượu, khi cuộc cờ – khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên *  Tác-giả lần-cung-Oán lại bạo hơn nữa gán cho người đẹp cung-phi nhà Tần, một tài sắc: “Cờ tiên, rượu thánh ai đang, Lưu Linh, Đế Thích là phường tri-âm”

Chẳng nhưng Nam-phái ham thích mà Na-giới cũng hâm mộ. Hồ Xuân Hương đã làm bài thơ về “Cở son quân ngà + được mọi người tốn phục và khen ngợi vì ngoài việc em hiều cờ tướng Bà còn gói ghém vào đây một ý tình lãng-mạn và phóng khoáng . LÀ Vào thời nhà Lê, Vua Nước Tàu muốn thôn tính Việt Nam bèn sai sứ sang do thám tình-hình. Ngoài việc thử sức văn chương, Sứ Tàu còn đòi đấu trí cờ tướng với vua lê.

Trang Quỳnh bày miu đâm thủng long một lỗ nhỏ và xin vua đánh cờ với sứ Tàu ở ngoài trời, giữa buổi trưa. Khi hai bên dấu cờ, Trạng Quỳnh đứng làm lính hầu cằm lọng, nhờ ảnh sáng mặt trời xuyên qua lỗ thủng rọi lên bàn cờ một vệt sáng nhỏ, bí mật mách nước cho Vua lê đi cờ. Rốt cuộc, Vua Lê thắng người Tàu phải bỏ mộng xâm lăng.

Những giai thoại ca tụng cờ tướng rất nhiều, song ta < ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây , phải tìm hiều ai là người phát minh ra đầu tiên và dụng ý của tiền nhân.
Cờ tướng chữ Hán gọi là Tượng-Kỳ do Vua Vũ Vương nhà Chu (1122-1119 trước dương lịch) sáng tạo, các con cờ làm bằng ngà voi nên gọi là lượng-Kỳ.

Theo sách Phật-lô Lịch Đại-Thông-Tái chép:

Thời Đường Văn-Tông niên hiệu Khai thành (827.840) năm Kỷ-Vy 839 chế tạo ra cờ, chú rằng : Xưa vua Thăn-Nông (3.000 năm trước Dương lịch) lấy nhật-nguyệt tinh-thần làm tượng trưng, rồi đến đời nhà Đường, Tướng-Quốc là NGƯU-LANG-NHU mới dùng nướng, Si, Xa, Mã, Tốt, thêm pháo thay vào Tượng gọi là Ky (chữ Ky giống âm Kỳ).

Tuy xuất xứ chưa được chính xác, song dụng ý vẫn là một. Cũng như vua Nghiêu phát minh ra cờ vây (Vi Kỳ) đề cho con chơi và vừa đề dạy con lo việc nước (con là Đan Chu, tảnh tình ngỗ nghịch, rất ham chơi, chẳng thích học), Tác giả phát minh ra cờ tướng cũng muốn lấy cờ tướng trước làm trò giải-trí, sau dùng để dạy người đời trong thuật dụng binh khiển tưởng

Như thế, cờ tướng vẫn còn thích-hợp với hiện tình nước Nam, là một nước đang ở trong thời kỳ chiến tranh. Cờ tướng thật là một môn giải trí rất lành mạnh, rất vui thích; các trò chơi khác như xì tây (danh phé), sóc đĩa, vv… nếu không chơi tiền đều mất hứng thú, trái lại cờ tướng không cần đánh tiền vẫn ham thích, có khi gặp đấu thủ mời lại cơm nước mấy ngày liền và có khi tức trí lại nồi nóng choảng nhau nữa là đàng khác. Do đấy những kẻ bị quan đã vội kết án.

Gia hữu cằm, Nữ tắc dân & Gia hữu kỳ Nam tắc loạn

Theo thiển ý, cờ tướng không những là môn . giải trí lành mạnh, thích thú, bài học điều binh khiến tướng, ở lại còn là cách để tự rèn luyện thêm đức tinh trầm tinh. nhẫn nại v.v.., tôi sẽ trình bày trong trang sau: là Nhận thấy, thanh niên ta hiện giờ ít người hâm mộ Hán học, sách cờ tướng phần nhiều lại dùng toàn chữ Hán, hơn nữa sách đầu và cách ta soạn không có phương pháp, đều mắc phải lỗi ít lý-thuyết chi chuộng thực tiễn, kinh nghiệm : cho nên nhiều người muốn học giỏi cờ Tướng cũng dành chịu.

bạn trong môn giai-tri này về đề bồi bỏ các khuyết điểm trên, tôi đánh bạo dùng những nguyên lý chiến tranh  Tây và A -Dông đề cố giải thích cho thật khoa-học cách đánh cờ tướng ; Tôi có công nghiên cứu nhiều sách vở cờ tướng, lũy kinh nghiệm bản thân, rút tia tư khuyết điểm và cố tạo nên một tập sách nhỏ cho xứng đáng với danh từ của nó là LĂN TƯỢNG KỲ BÍ – QUYẾT ».  Nếu có điều gì sơ xuất, tôi trong mong được Quí vị cao minh chỉ giáo cho.

Tác giả kính cần


MỤC LỤC

 1. Tựa
 2. Lời giới thiệu
 3. Lời Tác-giả
Chương thứ nhất : Hình-thức cuộc chơi cờ tướng
Chương thứ hai : Cách di-hành, đảm chien-lược và bộ phận chiến-đảo các quân cờ.
 • I.- Cá-nhân chiến-đầu.
 • II.- Cộng-đồng chiến-đầu. 
Chương thứ ba : Tham-mưu -Chiến-thuật – Chiến-lược cờ Tướng 
 • I. Tham-mưu
 • II. Chiến-thuật
 • III. Chiến-lược 
Chương thứ tư : Nguyên lý chiến-thắng
 • I. – Áp dụng 9 nguyên-fức chiến-franh MossmoUse.
 • II. – Áp dụng 10 nguyên-lý chiến thắng Ả-đông 
Chương thứ năm : Ảnh hưởng tính tình của người dành cờ Tướng
Chương thứ sáu : Vài luật – lệ cờ Tướng
Chương thứ bảy : Cách hồ quân theo lối mới
Chương thứ tám : Cờ bàn và có thể 
Chương thứ chín : Khai-cuộc. – Thế công
 • a) Đi Tiên
 • b) Đi Hậu – Thế thủ- Linh tinh – Co The 
Chương thứ mười : Cờ Tam-Quốc

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Sưu Tầm“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *