Quất Trung Bí Tập 1

Đọc sách cờ tướng Quất Trung Bí Tập 1 online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Cờ cho mọi người

LỜI GIỚI THIỆU

QUẤT TRUNG Bí là quyển sách cở Tưởng nổi tiếng nhất trong lịch sử cờ Tưởng từ cổ chi kim.
Từ 400 năm trước người ta đã say mê đọc, nghiên cứu và cho tới hôm nay người ta vẫn tim đọc và tiếp tục nghiên cứu.

Trước tiên QUẤT TRUNG BÌ giải đáp được những những vấn đề mà bất cứ người chơi cở nào cũng sẽ gặp phải: đầu là những nước đi chính xác, đâu là những nước đi sai lầm, đi tiên có thằng không, chấp tiên có thẳng không, chấp một Ma cỏ thảng không, thậm chỉ chấp hai Ma có thắng không, những thể cờ tàn náo thi tháng. thể nào thi hoa ?…

QUẤT TRUNG BỈ trình bày hàng loạt thể trận quan trọng nhất trong cơ Tưởng mà ai chơi cở cũng sẽ gặp phải.  Từ khi ra đời (1632) cho tới nay, QUẤT TRUNG BỈ đã được tái bản rất nhiều lần..

Sách được chia làm 2 tập :
  • Tập 1 gồm : 20 cục đắc tiền và 13 cục nhượng tiên.
  • Tập 2 gổm: 10 cục chấp 1 mà, 8 cục chấp 2 Mã và 135 thể tàn cục cơ bản nhất.

chưa hết…..


Trích dẫn:

 Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.

 

Nếu thấy cuốn sách này hay, các bạn có thể liên hệ “NXB Thể dục thể thao” để mua sách, sẽ giúp các bạn đọc rõ nét hơn và để ủng hộ bản quyền tác giả.

Cờ tướng thực dụng

Kỹ năng thực chiến trong cờ tướng

View all posts by Cờ tướng thực dụng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *