Quất Trung Bí Tập 1

Đọc sách cờ tướng Quất Trung Bí Tập 1 online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Cờ cho mọi người
  2. NXB Sưu Tầm

LỜI GIỚI THIỆU

QUẤT TRUNG Bí là quyển sách Cờ Tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Cờ Tướng từ cổ chí kim.
Từ 400 năm trước người ta đã say mê đọc, nghiên cứu và cho tới hôm nay người ta vẫn tìm đọc và tiếp tục nghiên cứu.

Trước tiên QUẤT TRUNG BÍ giải đáp được những những vấn đề mà bất cứ người chơi cờ nào cũng sẽ gặp phải: đâu là những nước đi chính xác, đâu là những nước đi sai lầm, đi tiên có thắng không, chấp tiên có thắng không, chấp một Mã có thắng không, thậm chí chấp hai Mã có thắng không, những thế cờ tàn nào thì thắng, thế nào thi hòa?…

QUẤT TRUNG BÍ trình bày hàng loạt thế trận quan trọng nhất trong Cờ Tướng mà ai chơi Cờ cũng sẽ gặp phải. Từ khi ra đời (1632) cho tới nay, QUẤT TRUNG BÍ đã được tái bản rất nhiều lần..

Sách được chia làm 2 tập :
  • Tập 1 gồm : 20 cục đắc tiên và 13 cục nhượng tiên.
  • Tập 2 gồm : 10 cục chấp 1 Mã, 8 cục chấp 2 Mã và 135 Thế tàn cục cơ bản nhất.

chưa hết…..


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Sưu Tầm“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!