Những thế cờ tuyệt diệu

Đọc sách những thế cờ tuyệt diệu online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trần TrungKim Tường và Nhóm cộng sự
 2. NXB Mỹ Thuật
 1. Tuyển tập những thế cờ hay nhất.
 2. Hướng dẫn giải thế cờ.
 3. Cờ thế giang hồ

Mục Lục

 • NHỊ LONG HÍ CHÂU (Hai Rồng giỡn châu) 
 • KHÔ MỘC PHÙNG XUÂN (Cây khô gặp xuân)
 • HỘ KHẨU BẠT BA (Nhổ răng miệng cọp)
 • BÁT TIÊN PHIÊU HẢI (Bát tiện qua biển) 
 • BẠCH Y ĐỘ GIANG (Áo trắng qua sông) 
 • DẪN HỔ NHẬP LUNG (Đưa hổ vô chuồng)
 • TAM KHÍ CHÂU DU (Ba lần chọc giận Châu Du) 
 • TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN (Ra tay trước thì hơn) 
 • XẢO ĐOẠT THIÊN CÔNG (Khéo đoạt công trời)
 • DẪN XẢ XUẤT ĐỘNG (Dụ rắn ra hàng)
 • SONG BINH HIỂN NĂNG (Hai binh trổ tài)
 • ĐƠN KỴ CỨU CHÚA (Một mình cứu Chúa)
 • NGŨ HỖ BÌNH NAM (Ngũ Hổ bình Nam) 
 • KIẾM BẠT NỖ TRƯƠNG (Kiếm rút nó trương)
 • XẢO PHÁO QUÂN XA (Pháo giỏi chặn xe)
 • BINH LÂM THÀNH HẠ (Binh đến dưới thành) 
 • TIÊN SƠN ĐẠO THẢO (Núi tiên trộm thuốc)
 • KHUYÊN TRUNG THIẾT SẢO (Giữ chặt lấy cung) 
 • THẦN KỲ ĐỘT VÂY (Phá vòng vây thần kỳ) 
 • LÃO BINH HIẾN SÁCH (Binh gia hiến kế)
 • TỨ TỐT BỨC VƯƠNG (Bốn lính ép vua)
 • NHÂN QUÍ CHINH ĐỒNG (Nhân Qui chính Đông) 
 • TAM QUAN BÀI YẾN (Ba cửa dọn tiệc)
 • THẤN PHÁO KÍNH NHÂN (Pháo thần khiến người) 
 • KIM NHÂN THẤT YẾN (Kim nhân thất yến) 
 • TÔ TẤN PHONG TƯỞNG (Tô Tần phong tướng) 
 • CỬU THIÊN LÂM NGUYỆT (Cửu Thiên thường trắng) 
 • DŨNG VÀNG TRỰC TIỄN (Gan xông lên trước)
 • ĐOẠT CUNG CẤU HÒA (Chiêm cung cầu hòa) 
 • TAM TINH CHIỂU NGUYỆT (Ba sao chiếu trăng)
 • THẬP LÝ MAI PHỤC (Mai phục mười dặm) 
 • KỲ BÌNH PHẢ HIỂM (Binh hay giải vây)
 • TIÊU KIM KÊ (Gà vàng nhỏ) 
 • NGŨ THỬ NÁO ĐỘNG KINH (Ngũ Thử náo Đông Kinh) 
 • LÔI CHẤN TAM SƠN KHẤU (Sấm động ba núi) 
 • THẤT TINH TỤ HỘI (Bảy sao tụ hội) 
 • KHÂU DẪN HÀNG LONG (Trùn, rắn hàng rồng) 
 • DÃ MÃ THẢO ĐIỀN (Ngựa hoang phá ruộng) 
 • THIÊN LÝ ĐỘC HÀNH (Ngàn dặm đi một mình) 
 • ĐIẾU BINH KHIỂN TƯỚNG (Điều binh khiển tướng)
 • BIÊN MÃ LẬP CÔNG (Ngựa biên thùy lập Công) 
 • XẢO PHÁ NAN QUAN (Giải phá cửa khó) 
 • SONG HIẾN MỸ TỨU (Dâng hai lần rượu ngon) 
 • SONG PHÁO TRUYỀN KỲ (Cặp pháo kỳ lạ) 
 • KHỔNG TƯỚC ĐỒNG PHI (Chim công bay về Đông)
 • BỊ DỤNG ĐỘT VÂY (Lưu Bị phá vòng vây) 
 • KHÍ TỐT GIẢI NGUY (Bỏ tốt giải nguy) 
 • LIÊN THÔN TAM TỐT (Liên tiếp xới ba lính) 
 • CỪU CUNG ĐOẠT BẢO (Chín cung đoạt bảo) 
 • TƯỚNG QUÂN THỎI MÃ (Tướng điên đảo) 
 • PHỐI HỢP HIẾN KHẾ (Phối hợp)
 • PHÁ PHÙ TRẦM CHÂU (Phá nổi nhận ghe) 
 • MÃ PHÁO TRANH CÔNG (Mã pháo trình công)
 • THẢI DIỆP SONG PHI (Bướm đẹp bay cặp) 
 • ĐẠN VÔ HƯ PHÁT (Đạn không bắn bậy)
 • MÃ PHÁO LIÊN CÔNG (Mã pháo Công tấn công) 
 • HỔ TUYỆT TRUY TỐNG (Truy tìm hang cọp) 
 • THÂN MÃ SÍNH UY (Mã thân ra oai) 
 • TỤ NỘI CÀN KHÔN (Trong tay áo càn khôn)
 • DỤNG BINH NHƯ THẦN (dụng bình như thán) 
 • SONG LONG LÃM HẢI (Hai rống giữ biển) 
 • TƯƠNG GIANG DÙNG LÃNG (Sóng bủa sông Tương) 
 • THIẾT KẾ TUNG HOÀNH (Gót sắt ngang dọc) 
 • TỬ SÁCH BẢO THANH (Lập kế bò thành)
 • DIỆU CHƯỚC LIÊN CHÂU (Kế Viên châu tuyệt diệu)
 • HOÁI HÀI CHIẾN DỊCH (Chiến dịch Hoài Hải)
 • QUẤN ANH HỘI XUÂN THÀNH (Thành xuân quấn anh hội) 
 • Y TỰ BÀI CƯỚC (Thế trận chữ Y) 
 • LÀO VẪN KIM BÀI (Giả mang thẻ vàng) 
 • NGŨ NHẤT BÀI CUỘC (Thế trận “Ngu Nhất”)
 • TỔ QUỐC VẠN TUẾ (Đất nước muôn năm)
 • Á CHÂU BỐI TÁI (Thị chữ Á Châu Bội”)
 • VÁN CỜ NĂM QUỐC KHÁNH 86 
 • VÁN CỜ VÀO MÙA XU N NĂM 87
 • VÁN CỜ VÀO TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 88
 • VÁN CỜ VÀO MÙA XU N NĂM 88 
 • VÁN CỜ VÀO NĂM QUỐC KHÁNH 88 
 • VÁN CỜ VÀO MÙA XUÂN NĂM 89 
 • VÁN CỜ VÀO MÙA XUÂN NĂM 92 
 • VÁN CỜ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 92
 • VÁN CỜ QUỐC KHÁNH NAM 92
 • VÁN CỜ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 93
 • BÁT BỘ TUYỆT SÁT (Túm ba giết tuyệt) 
 • PHÁO HỎA MÃNH LIỆT (Pháo dội kinh hồn) 
 • MÃ PHÁO XẢO THẮNG (Pháo mã tuyệt vời) 
 • MÃ ĐỂ BINH PHÁ SONG SĨ TƯỢNG (Lót mã phá cặp sĩ tượng) 
 • THOẢI XẢ THẢNH SÁT (Lui xe thành giết) 
 • NGUYÊN VIỄN LƯU TRƯỜNG (Nguồn nước chảy dài) 
 • NGỌC NỮ XUYÊN THOA (Ngọc Nữ đưa thoi) 
 • HIẾN BINH THỦ THẮNG (Nộp binh lấy thắng)
 • XẢO VẪN PHÁO BỘ (Nước Pháo thần kỳ) 
 • KHI SỐNG XA TUYỆT SÁT (Bỏ cặp xe tận diệt) 
 • CỬU BỘ DIỆU SÁT (Chín bước thần kỳ) 
 • BỒI THỦY NHẤT CHIẾN (Qua sông đại chiến)
 • PHÁO LẬP KỲ CÔNG (Pháo lập kỳ công) 
 • KHỐN TỬ CÓ THÀNH (Vây chặt thành trơ) 
 • TẢ HỮU KHAI CUNG (Tả hữu trường cung) 
 • TIẾN HÀNH ĐẮC THẾ (Đi trước được lợi) 
 • GIẢ ĐẠO PHẬT QUẮC (Mượn đường đánh nước Quốc) 
 • PHÁO VŨ LONG XÀ (Pháo múa rồng rắn) 
 • TUNG HOÀNH TRÍ SINH (Tới lui ngang dọc) 
 • XA MÃ ĐỘNG CÔNG (Xa ngựa cùng tấn công) 
 • ĐĂNG HOA BẢO HỶ (Đèn họa báo tin vui) 
 • KẾT TRUNG GIAI THÚ (Trong vòng vây mà lý thú) 
 • DĨ CUNG VỊ THUẪN (Lấy cũng làm thuẫn) 
 • LƯỠNG PHÁO TRANH CÔNG (Hai pháo giành công)
 • TOÁN CHUYỂN LIÊN TƯỞNG (Chiếu tướng liên tiếp)
 • MUỘN THỨC CÔNG SÁT (Thế Công giết muộn) 
 • THỪA HƯ TRỰC NHẬP (Thừa trống xông vào)

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *