Những cạm bẫy trong khai cuộc

Đọc Sách những cạm bẫy trong khai cuộc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trịnh Hàm HảiTrịnh Thuật Hải
 2. Dịch: Trọng NhânHoàng Đình Hồng
 3. NXB Đồng Nai

Lời tựa

Trong quá trình thi đấu giữa 2 kỳ thú thuộc bộ môn Cờ Tướng có trình độ ngang nhau thì yếu tố quan trọng nhất để tạo điều kiện thuận lợi dẫn đến chiến thắng chung cuộc chính là khả năng giành được ưu thế trong giai đoạn xuất quân. Chỉ cần một sai lần nhỏ thôi cũng đã đưa đến sự bất lợi nặng nề. Hơn thế nữa, sự thiếu tìm hiểu các phương án xuất quân sẽ rất dễ dàng đưa chúng ta sa vào cạm bẫy của đối phương vốn đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Do đó, hầu hết các danh kỳ đều bỏ nhiều công sức trong việc nghiên cứu, tham khảo cũng như cố gắng phát hiện thêm những điều mới lạ về vấn đề này. Tuy nhiên, muốn am hiểu một cách tạm gọi là đầy đủ về các phương án xuất quân, chúng ta cần phải mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu chuyên sâu về các phương án đó.

Với mục đích muốn giúp các bạn yêu cờ, đo trước dày ít có điều kiện tìm hiểu về khai cuộc, chúng tôi xin giới thiệu một tài liệu được sưu tập và biên soạn bơi 2 tác giả Trung Quốc là Trịnh Hàm Hải và Trịnh Thuật Hài, trong đó trình bày 1 cách tổng quát về hầu hết các phương án xuất quân cũng như tính đa dạng của chúng.

Tránh những sai lầm!

Từ đó, các bạn có thể tránh được những sai lầm cơ bản hoặc có thể nhanh chóng khai thác một cách hiệu quả những sai sót của đối phương. Tác phẩm này đã được xuất bản và phát hành rộng rãi ở Trung Quốc cũng như những nơi có phong trào cờ phát triển rộng rãi.

Đặc biệt ấn nói đến những CẠM BẪY: sự hình thành các phương án tối ưu ở 1 giai đoạn nào đó của ván đấu vốn được tích lũy từ kinh nghiệm thi đấu thực tế của các danh thủ cộng thêm với công trình nghiên cứu rất nghiêm túc và ti mi qua một thời gian dài để đi đến kết luận.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là vấn đề hoàn hảo. Do đó, khi chọn giới thiệu đến các bạn tác phẩm này, chúng tôi xin phép được đóng góp bổ sung những ý kiến mặc dù còn rất hạn chế, để giúp các bạn hoàn thành các phương án xuất quân một cách tốt đẹp hơn.
Mong các bạn yêu cờ sẽ tìm được nhiều điều bổ ích và thích thú qua tập tài liệu này.


MỤC LỤC

 • LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT 
 • CUỘC 1. THIẾU LIỆT PHÁO CÔNG ĐẠI DỆT PHÁO.
 • Cuộc 2. TIÊN THỦ BÌNH PHONG MA ĐỐI TRUNG PHÁO CUỘC
 • Cuộc 3. TRUNG PHÁO QUẢ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà
 • Cuộc 4. NGỦ LỤC PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 • cuộc 5. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HOÀNH XA KỴ HÀ CẢN PHÁO
 • CUỘC 6. TRUNG PHÁO PHẾ XA CÔNG DỆT THỦ PHÁO
 • Cuộc 7. LIỆT THỦ PHÁO PHÁ TRUNG PHÁO TẤN XA ĐÈ Mà
 • Cuộc 8. TRUNG PHÁO SÁT TRUNG BÌNH CÔNG LIỆT THỦ PHÁO
 • Cuộc 9. THUẬN PHÁO HOÀNH XA PHẾ MÃ CÔNG TRỰC XA 
 • Cuộc 10. TRUNG PHÁO KỴ HÀ XA CÔNG ĐƠN ĐỀ MÃ
 • Cuộc 11. TAM BỘ HỔ CÔNG TRONG PHÁO.
 • Cuộc 12. KHỞI MÃ CUỘC ĐỐI TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA
 • CUỘC 13. NGỦ BÁT PHÁO TRỰC XA PHẾ MÃ CÔNG ĐỢI ĐỀ MÃ HOÀNH XA 
 • Cuộc 14. BÌNH PHONG MÃ PHẾ MÃ PHÁ TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA 
 • Cuộc 15. BÌNH PHONG MÃ TẤN TAM BINH PHÁ TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA
 • Cuộc 16. THIẾU MỆT PHÁO PHẾ TƯỢNG HÁM XA CUỘC 
 • CUỘC 17. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA A
 • Cuộc 18. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA B.
 • Cuộc 19. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA C.
 • Cuộc 20. ĐẠI LỆ THỦ PHÁO A 
 • Cuộc 21. ĐẠI LỆ THỦ PHÁO B 
 • Cuộc 2. TẢ ĐƠN ĐỀ MÃ ĐỐI NGŨ THẤT PHÁO A 
 • Cuộc 3. TẢ ĐƠN ĐỀ MÃ ĐỐI NGỦ THẤT PHÁO B 
 • Cuộc 24. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ SONG PHÁO QUÁ HÀ
 • Cuộc 25. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA MỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ MÃ BÀN HÀ 
 • Cuộc 26. TRUNG PHÁO PHẾ TỬ ĐOẠT THẾ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU PHÁO QUÁ HÀ
 • Cuộc 27. THUẬN PHÁO TRỰC XA PHẾ MÃ PHÁ HOÀNH XA HƠN BIÊN PHONG TỎA CUỘC
 • Cuộc 28. THUẬN PHÁO CÔNG XA PHÓNG TIÊN ĐOẠT THẾ
 • CUỘC 29. TRUNG PHÁO PHẾ MÃ ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ A
 • Cuộc 30. TRUNG PHÁO PHỂ MÃ ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ B
 • Cuộc 31. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHẾ CHỐT CUỘC 
 • CUỘC . TIÊN MÃ HẬU PHÁO PHẾ MÃ ĐOẠT THẾ CUỘC 
 • Cuộc 3. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU HOÀNH XA
 • Cuộc 34. TIÊN NHÂN CHỈ LỆ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO A
 • Cuộc 35. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO B
 • Cuộc 36. QUẢ CUNG PHÁO TUẦN HÀ XA ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XA 
 • Cuộc 37. PHI TƯỢNG TRIỀU XUYÊN CUNG MÃ ĐỐI TRUNG PHÁO 
 • Cuộc 38. PHI TƯỢNG TRIỀU XUYÊN CUNG MÃ ĐỐI TRUNG PHÁO B 
 • Cuộc 39. QUÁ CUNG PHÁO TUẦN HÀ XA PHÁ TRUNG PHÁO QUÁ HÀ PHÁO
 • Cuộc 40. BÌNH PHONG MÃ THỐI PHÁO CÔNG PHÁO ĐẦU
 • CUỘC 41. QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XA 
 • Cuộc 42. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG TIÊN BỔ sĩ GIÁC PHÁO CUỘC 
 • Cuộc 43. TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA CÔNG UYÊN ƯƠNG PHÁO
 • Cuộc 44. THUẬN PHÁO TRỰC XA PHẾ MÃ CÔNG HOÀNH XA
 • Cuộc 45. BÌNH PHONG MÃ PHẾ MÃ HÁM XA PHÁ TRUNG PHÁO CUỘC
 • Cuộc 46. THUẬN PHÁO TRỰC XA DỤNG MÃ CUỘC 
 • CUỘC 47. LIỆT THỦ PHÁO CUỘC
 • CỘC 48. LIỆT THỦ PHÁO PHÁ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC
 • Cuộc 49. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG TRỤC XA
 • Cuộc 50. TẢ ĐỆP PHÁO PHẢ TRUNG PHÁO HOÀNH XA CUỘC
Phần thứ hai:
 • Ván 1: THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 2. TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ PHÁO TUẦN HÀ
 • Ván 3. TRUNG PHẢI QUA HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MI CAO XA BẢO Mà
 • Ván 4. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOẢNH XA
 • Ván 5. PHI TƯỢNG ĐỐI TẢ TRUNG PHÁO 
 • Ván 6. SĨ GIÁC PHÁO ĐỐI TRUNG PHÁO 
 • Ván 7. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 • Ván 8. SĨ GIÁC PHÁO CUỘC
 • Ván 9. PHI TƯỢNG CUỘC
 • Ván 10. LIỆT THỦ PHÁO CỘC
 • Ván 11. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA NỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐỐI XA
 • Ván 12. TRUNG PHÁO ỐI BÌNH PHONG MÃ BẤT ĐỘ XA HẬU TẢ PHÁO KỴ HÀ 
 • Ván 13. TRUNG PHÁO NỐI BÌNH PHONG MÃ HẬU PHẾ MÃ HOÀNH XA
 • Ván 14. NGỦ THẤT PHÁO TẤN TAM BINH DỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Ván 15. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ
 • Ván 16. BẢN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 17. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ BÌNH PHÁO ĐÔI XE
 • Ván 18. NGỦ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ HỮU HOÀNH XA
 • Ván 19. QUẢ CUNG PHÁO 
 • Ván 20. TAM BỘ HỒ ĐỐI TRUNG PHÁO 
 • Ván 21. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 • Ván 2. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
 • Ván 23. PHI TƯỢNG CUỘC ĐỐI QUÁ CUNG PHÁO
 • Ván 24. PHÁO ĐẦU ĐỐI QUÁ CUNG PHÁO
 • Ván 25. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • VÁN 26. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO
 • Ván 27. TAM BỘ HỔ ĐỐI TRUNG PHÁO 
 • VÁN 28. NGỦ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃI 
 • Ván 29. PHÁO ĐẦU TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 • Ván 30. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Ván 31. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỔI TRỰC XA
 • Van 32. THUẬN PHÁO CHẠM XUẤT XA ĐỐI TRỰC XA 
 • Ván 33. TIÊN NHẢN CHỈ LỘ ĐÔI LIỄM PHÁO CUỘC
 • Ván 34. ĐỐI BINH CUỘC
 • Ván 35. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA 
 • Ván 36. KHỞI MÃ CUỘC ĐỐI KIM CÂU PHÁO 
 • Ván 37. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MA 
 • Ván 38. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MA 
 • Ván 39. TRUNG PHÁO HOÀNH XA ĐỐI BÌNH PHONG MA 
 • Ván 40. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 41. ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃI 
 • Ván 42. TRUNG PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TAM BỘ HỔI
 • Ván 43. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HẬU TRỰC XA NỐI XA 
 • Ván 44. QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃI 
 • Ván 45. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 46. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃU 
 • Ván 47. PHI TƯỢNG CUỘC ĐỐI TẢ TRUNG PHÁO
 • Ván 48. NGŨ LỤC PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃ
 • Ván 49. TIÊN KHỞI MÃ HẬU NHẬP TRUNG PHÁO
 • Ván 50. TRUNG PHÁO ĐỐI TAM BỘ HỔ 

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *