Nhập môn cờ tướng

Đọc sách nhập môn cờ tướng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Văn TháiXuân Quảng
 2. NXB Thể dục thể thao

Sách nhập môn cờ tướng là sách khái quát toàn bộ cách chơi cờ. Hướng dẫn chi tiết cách đi quân và cách để phát triển ván cờ.

MỤC LỤC

PHẦN I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Bàn cờ và quân cờ
 • 1. Bàn cờ
 • 2. Quân cờ 
II. Nước đi cờ và bắt quân
 • 1. Tướng 
 • 2. Si
 • 3. Tượng 
 • 4. Tốt 5. Xe (Xa)
 • 6. Pháo 
 • 7. Mã 
III. Phương pháp ghi chép và đọc cờ phổ 
 • 1. Cách ghi chép đầy đủ
 • 2. Cách ghi chép giản lược
 • 3. Luyện tập đọc cờ phổ 
IV. Các thủ pháp đi cờ thường dùng
 • 1. Chiếu Tướng
 • 2. Chống Tướng (ứng Tướng)
 • 3. Sát (chiếu hết)
 • 4. Giải sát
 • 5. Đuổi 
 • 6. Chiếu rút
 • 7. Đổi quân
 • 8. Hiến quân
 • 9. Chặn
 • 10. Bám
V. Thắng thua và hoà cuộc
 • 1. Thắng và thua
 • 2. Hoà cuộc
VI. Giá trị của các quân
 • 1. Lượng giá trị thực lực của từng loại binh chủng
 • 2. So sánh giá trị giữa các quân
VII. Các quy định cơ bản
 • 1. Các quy định về thi đấu
 • 2. Giải thích thuật ngữ
 • 3. Cờ liệt tổng cương

PHẦN II. TÀN CUỘC THỰC DỤNG

 • I. Cuộc Tốt
 • II. Cuộc Mã
 • III. Cuộc Pháo
 • IV. Cuộc Xe

PHẦN III. CÁC SÁT CHIÊU CƠ BẢN

 • I. Đối diện tiếu
 • II. Đại đảm xuyên tâm
 • III. Thiết môn thuyên
 • IV. Song Xe thố
 • V. Hải để lao nguyệt
 • VI. Pháo triển đan sa 
 • VII. Giáp Xe Pháo
 • VIII, Trùng Pháo
 • IX. Muộn cung 
 • X. Muộn sát
 • XI. Không đầu Pháo 
 • XII. Thiên địa Pháo 
 • XIII. Ngoạ tào Mã
 • XIV. Quải giác Mã 
 • XV. Điếu ngư Mã
 • XVI. Trắc diện hổ
 • XVII. Bạt hoàng Mã 
 • XVIII. Bát giác Mã 
 • XIX. Bạch Mã hiện đề
 • XX. Song Mã ẩm tuyền
 • XXI. Mã hậu Pháo 
 • XXII. Tam tử quy biên
 • XXII. Nhị quỷ phách môn
 • XXIV. Tống phật quy điện
 • XXV. Lưỡng chiếu
 • XXVI. Vây khốn

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *