Ngũ thất pháo chốt tam đối phản cung mã

Đọc Sách ngũ thất pháo chốt tam đối phản cung mã online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Từ Gia LượngLưu Bân Như
 2. Dịch: Nguyễn Văn Luận
 3. NXB Đồng Tháp
 • Hướng dẫn đi Ngũ thất pháo chốt tam binh
 • Phá bố cục phản cung mã

MỤC LỤC 

Chương 1: BÊN ĐỎ PHẾ CHỐT TAM CHỐT THẤT TRÁNH ĐỔI XE
 • Bên Đỏ Hà Khẩu Xe Truy Cản mã Đè Mã 
 • Bên Đỏ Trung Công Bên Đen Pháo 6 Bình 7
 • Bên Đỏ Trung Công Bến Đen Xe 2 Tấn 5 đổi Xe 
 • Bên Đỏ Trung Công Bên Đen Hữu Xe quá hà 
 • Bên Đỏ Tân Chốt biến tần trung chốt đầu
 • Bên Đỏ Mã Biến đổi Pháo
Chương 2: BÊN ĐÓ ĐỔI XE LỘ 8
 • Bên Đỏ đổi Xe lộ 8 
 • Bên Đỏ thối Qui Tâm mã
 • Bên Đỏ pháo 7 tấn 2 đánh chết 
Chương 3: BÊN ĐEN CHỐT 3 BÌNH 2
 • Bên Đen C. 3 B. 2 giữ Pháo bên Đỏ Xe ăn chốt 
 • Đen Chất 3 Bình 2 giữ Pháo Dâng Pháo tuần Hà
 • Đen Chốt 3 Bình 2 Chốt 2 Bình 1 
 • Đen Chốt 3 Bình 2 Bên Đỏ Mã 9 tấn 7
Chương 4: BÊN ĐEN XE LỘ 8 CẦU ĐỔI QUÂN
 • Bên Đen Xe lộ 8 Cầu đổi Quân Mã 7 thối 8 
Chương 5: BÊN ĐỎ TẤN CHỐT BIÊN, TẤN CHỐT GIỮA
 • Bên Đỗ Tấn Chốt Biên, Tấn Chốt giữa 
 • Bên Đỏ Chốt giữa
Chương 6: CÁC DẠNG KHÁC NHAU
 • Bến Đỏ phế Chốt 3 Chốt 7 Bến Đen Chốt 3 Tần 1
 • Bên Đỏ phế Chốt 3 Tấn Chốt 7
 • Bên Đỏ dâng xe tuấn Hà 
 • Bên Đen Pháo cánh phải không quá hà, gác Sĩ 
 • Bên Đen hoãn khai hữu trực xa tấn biên Chốt 
 • Bên Đen thối pháo lộ 2
 • Bến Đò xuất Tả hoành Xe

chưa hết…..


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Tháp“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *