Mộng nhập thần cơ

Đọc Sách mộng nhập thần cơ online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Vương BìnhĐình Chương
 2. NXB Đồng Nai

Lời Nói Đầu

Trung Quốc môn cờ Tướng là một trong những hình thức chơi giải trí, một môn thể thao trí tuệ được mọi người rất ưa thích từ hàng trăm hàng nghìn năm nay. Trong phạm vi “biên giới rộng ba phân, mưu kế sâu bạn trượng” cờ Tướng giúp con người người luyện tư duy, nâng cao trí tuệ. Đặc biệt là giai đoạn Tàn cục (Cờ tàn) của cờ Tướng, nơi diễn ra sự tập trung trí tuệ, kỹ xảo, mưu lược, tạo ra cho người chơi sự hứng thú vô cùng.

“Mộng nhập thần cơ” là cuốn sách bao gồm những tài liệu hay về cờ tàn trong các sách báo, tạp chí từ cổ chí kim được biên soạn lại mà thành. Do đề mục trong những bản sách cổ phần lớn đều không thích hợp với thị hiếu của người chơi cờ hiện nay, trên tác giả đã bắt tay tuyển chọn biên soạn lại cộng thêm lời chú giải ngắn gọn tạo cho người chơi cờ rất dễ nhở và thích thú trong lúc nghiên cứu những ván cờ hay.

Với cách trình bày hiện đại và những chú giải rất chi tiết, quyển sách “Mộng nhập thần cơ” sẽ đem lại rất nhiều bổ ích cho những người đam mê bộ môn Cờ tướng.

Song do trình độ có hạn chắc chắn khó tránh khỏi những chỗ chưa được thỏa đáng, Rất mong đông đảo buộc đọc phê bình chỉ giáo.


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CÁCH GHI CHÉP CỜ TƯỚNG
CÁCH GỌI TÊN CÁC VỊ TRÍ
 • VÁN CỜ THỨ 1: SONG KỴ VỆ DOANH
 • VÁN CỜ THỨ 2: HỐI KỴ TIÊN BÌNH
 • VÁN CỜ THỨ 3: LINH MIỆU HOÁN TỬ
 • VÁN CỜ THỨ 4: LỤC QUỐC TÔ TÂN
 • VÁN CỜ THỨ 5: NGŨ THỬ NÁO KINH 
 • VÁN CỜ THỨ 6: TAM TIÊN QUY ĐÔNG
 • VÁN CỜ THỨ 7: TAM CHIẾN LỮ BỐ 
 • VÁN CỜ THỨ 8: TÀN NGUYỆT KIM KÊ
 • VÁN CỜ THỨ 9: SONG KỴ CỨU GIÁ
 • VÁN CỜ THỨ 10: CỬU PHẠT TRUNG NGUYÊN
 • VÁN CỜ THỨ 11: TIẾU ĐIỆP NHỊ PHÁO
 • VÁN CỜ THỨ 12: KIM KÊ BÁO HỈ
 • VÁN CỜ THỨ 13: PHI MÃ ĐÀN KHÊ
 • VÁN CỜ THỨ 14: MAI HOA TỰ TUYẾT
 • VÁN CỜ THỨ 15: LỐI CHẤN SƠN KHẤU 
 • VÁN CỜ THỨ 16: TAM ĐẢ KIM CHUNG
 • VÁN CỜ THỨ 18: THẢO THUYỀN TÁ TIÊN
 • VÁN CỜ THỬ 19: HỒNG HẠNH XUẤT TƯỜNG 
 • VÁN CỜ THỨ 27: HẢI LẬP VÂN THÙY
 • VÁN CỜ THỨ 22: HÁN GIA TÂM KIỆT
 • VÁN CỜ THỬ 23: CẤP LƯU DŨNG THOÁI 
 • VÁN CỜ THỨ 24: NHỊ TƯỚNG TRANH CÔNG
 • VÁN CỜ THỬ 25: HÀNH BÌNH BÔ TRẬN
 • VÁN CỜ THỬ 26: NGŨ TỐT TRUY VƯƠNG
 • VÁN CỜ THỨ 27: TÚ CÁN THÀNH ĐỐNG
 • VÁN CỜ THỬ 28: LỤC XUẤT KỲ SƠN 
 • VÁN CỜ THỬ 29: KHÓA HẢI BÌNH TÂY
 • VÁN CỜ THỨ 30: SÁCH PHÀM CHÍNH ĐÔNG
 • VÁN CỜ THỨ 31: VÁN CỜ THỨ 32
 • VÁN CỜ THỨ 33: TỈNH TRUNG CHIÊU NGUYỆT
 • VÁN CỜ THỨ 35: UYÊN ƯƠNG NHỊ PHÁO 
 • VÁN CỜ THỨ 36: ĐỘC ĐÁY KIM BÌNH
 • VÁN CỜ THỨ 37: HIỆP ĐẠO PHÒNG NGHÊNH
 • VÁN CỜ THỬ 38: PHÁO ĐÁ TỬ MÔN 
 • VÁN CỜ THỨ 39: TIÊN NHÂN BỐI KIẾN
 • VÁN CỜ THỨ 40: KIM TỈNH LỘC LỘ
 • VÁN CỜ THỬ 42: ÁCH THỦ YÊU LŨY 
 • VÁN CỜ THỨ 43: TAM LÃO TẠI SOÁI
 • VÁN CỜ THỨ 44: BÁT TIÊN QUÁ HẢI
 • VÁN CỜ THỬ 45: BẮC NHAN NAM PHI
 • VÁN CỜ THỬ 46: NGŨ HỒ ĐOẠT TIÊU
 • VÁN CỜ THỨ 47: NGŨ HỐ THƯỢNG TƯỚNG
 • VÁN CỜ THỨ 48: HỒNG NHẠN LẠI TÂN 
 • VÁN CỜ THỬ 49: TUYẾT SƠN BINH MÃ
 • VÁN CỜ THỨ 50: BÁ VƯƠNG GIẢI GIÁP
 • VÁN CỜ THỨ 51: SONG XE GIẢI NGUY
 • VÁN CỜ THỨ 52: TRẦM ĐỆ NHỊ PHÁO
 • VÁN CỜ THỨ 53: PHI VIỆT QUAN SƠN
 • VÁN CỜ THỨ 54: NGƯ LONG MẠN DIÊN
 • VÁN CỜ THỨ 55: CỰ CAO TỰ NGUY
 • VÁN CỜ THỨ 56: XE MÃ HỢP VÂY
 • VÁN CỜ THỨ 57: TỨ XE TƯƠNG HỘI
 • VÁN CỜ THỬ 58: THẬP BÁT HỌC SĨ
 • VÁN CỜ THỨ 60: ĐƯƠNG ĐẤU BÔNG HÁT 
 • VÁN CỜ THỨ 61: TUYẾT ỦNG LAM QUAN
 • VÁN CỜ THỬ 62: HỒ ĐIỆP CAO PHI
 • Cục 63: NGHÊNH LẠI XUÂN QUANG
 • Cục 64: GIÁP ĐIỆP XUYÊN HOA
 • Cục 65: NGŨ LÔI TÂN TRẬN 
 • Cục 66: SONG KỴ HỘ THÀNH
 • Cục 67: THẬT TỬ LIÊN NGÂM
 • Cục 68: KIM MAO BỘ THỬ
 • Cục 69: KIM MAO BỐ THỬ 
 • Cục 71: MINH NGUYỆT NHẬP QUÂN
 • Cục 72: SONG XE ĐẦU THẰNG 
 • Cục 73: NGŨ TỬ MAI HOA
 • Cục 74: SONG MÃ ĐÔNG TẢO
 • Cục 76: QUỐC TỊNH BÌNH NHÀN
 • Cục 77: SONG LONG NHỊ SĨ
 • Cục 78: SONG LONG THẲNG THIÊN
 • Cục 79: MÃ ĐẠP TRUNG DOANH
 • Cục 80: KIM MÔN ĐẤU TRẬN
 • Cục 81: SONG CÂU CỦNG VỆ
 • Cục 82: SÔNG ĐIỆP TRANH PHƯƠNG 
 • Cục 83: HỒ ĐIỆP NHỊ PHÁO
 • Cục 84: XÁO QUÁ CHIÊU QUÂN
 • Cục 85: KHÓA HẢI CHINH ĐÔNG
 • Cục 86: ƯNG CHUẨN BÀN KHÔNG
 • Cục 87: NHỊ PHÁO LUÂN OANH
 • Cục 88: MÃ KHIÊU ĐÀM KHÊ 
 • Cục 89: HÓA THIÊU ĐẲNG GIÁP
 • Cục 90: TRẦN THƯƠNG VẤN LỘ
 • Cục 91: Ô LONG BÀN TỈNH
 • Cục 92: ĐIẾU LONG BÀI VỸ
 • VÁN CỜ THỨ 176: PHÁO BINH THỦ TƯỢNG 
 • VÁN CỜ THỨ 177: PHÁO BINH CẤM SONG TƯỢNG
 • VÁN CỜ THÚ 178: PHÁO BINH THẰNG TỐT SĨ 
 • VÁN CỜ THỨ 179: XA BÌNH TRƯỚC TƯỢNG
 • VÁN CỜ THỨ 180: XA BÌNH BẠT SĨ (1)
 • VÁN CỜ THỨ 181: XÃ BÌNH BẠT SĨ (2)
 • VÁN CỜ THỨ 182: ĐƠN XA TRƯỚC MÃ (1)
 • VÁN CỜ THỨ 183: ĐƠN XA TRƯỚC MÃ (2)
 • VÁN CỜ THỨ 184: XA TRƯỚC MÃ SONG TƯỢNG
 • VÁN CỜ THỨ 185: MÃ SONG TƯỢNG HÒA XA
 • VÁN CỜ THỨ 186: MÃ THỦ ĐƠN TƯỢNG 
 • VÁN CỜ THỨ 187: MÃ CẤM ĐƠN SĨ
 • VÁN CỜ THỨ 188: SONG PHÁO CẤM SONG PHÁO
 • VÁN CỜ THỨ 189: XA PHÁ SONG SĨ TƯỢNG (1)
 • VÁN CỜ THỨ 190: XA PHÁ SONG SĨ TƯỢNG (2)
 • VÁN CỜ THỬ 191: XÃ PHÁ SONG SĨ TƯỢNG (3)
 • VÁN CỜ THỨ 192: PHÁO BINH THẲNG TƯỢNG SĨ (1)
 • VÁN CỜ THỨ 193: PHÁO BINH THẮNG TƯỢNG SĨ (2)
 • VÁN CỜ THỨ 194: MÃ BINH THẮNG TƯỢNG SĨ
 • VÁN CỜ THỨ 195: MÃ BÌNH THẲNG TƯỢNG PHÁO

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *