Liệt pháo tân biên tập 2

Đọc Sách liệt pháo tân biên tập 2 online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Công Sĩ
  2. NXB Mũi Cà Mau
  • Hướng dẫn cách triển khai pháo biên
  • Cách di chuyển pháo biên hiệu quả

Trích dẫn sách

Trắng trực hoành Xa (1)

1. Pháo 2 bình 5 Mã 8 tấn 7.

2. Mã 2 tấn 3 Xa 9 bình 8

3. Chốt 7 tấn 1 Pháo 8 bình 9

4. Mã 8 tấn 7 Pháo 2 bình 5

5. Xa 9 bình 8 Mã 2 tấn 3

6. Xa 1 tấn 1 ….

Bên Trắng hình thành trận thế trực hoành Xa, vững chắc trong tấn công và phòng thủ. Nước cờ này Trắng nếu cải thành Pháo 8 bình 9, tất Xa Đen 8 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Trắng bất lợi.

Như ở hình, Đen có 3 cách đi: (1) Xa 8 tấn 4; (2) Xa 8 tấn 5; (3) Xa 1 bình 2, Ở đây giới thiệu 2 cách đầu, còn cách cuối giới thiệu ở cuộc sau.

• CÁCH 1: Xa 8 tấn 4 . …….

Xa 8 tấn 4

7. Xa 1 bình 4 Xa 1 tấn 1

Đen còn có 2 cách đi khác: (1) Chốt 3 tấn 1, Mã Trắng 7 tấn 6, Chốt 3 tấn 1, Mã 6 tấn 4, Mã 7 thối 8, Pháo 8 bình 7 (cũng có thể đi Mã 4 tấn 6, Xa Đen 1 tấn 1, Mã 6 thối 7, Xa 1 bình 2, Xa 8 tấn 1, Xa 8 bình 3, Xa 4 tấn 3, Xa 2 tấn 4, Xa 8 bình 4, Mã 8 tấn 7, Tượng 7 tấn 9, Trắng ưu), Xa 1 tấn 1, Pháo 7 tấn 5, Pháo 9 bình 3, Pháo 5 tấn 4, Sĩ 6 tấn 5, Tượng 7 tấn 5, Xa 1 bình 4, Chốt 5 tấn 1, Trắng ưu. (2) Xa 1 bình 2, thì Pháo Trắng 8 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5, Mã 7 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Mã 6 tấn 7, Xa 8 tấn 2, Pháo 5 bình 7, Pháo 5 bình 4, Tượng 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xa 4 bình 6, Trắng chiếm ưu.

8. Mã 7 tấn 6

Trắng tấn Mã cửa hà tranh tiên, nước đi hữu lực! Cũng có thể đổi thành: (1) Pháo 8 tấn 6, Xa Đen 8 thối 3, Pháo 8 thối 1, Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 5, Tượng 7 tấn 5, Pháo 5 bình 6, Xa 1 bình 4, Sĩ 6 tấn 5, Xa 4 tấn 3, Xa 8 tấn 6, Xa 4 bình 6, Xa 4 tấn 4, Mã 7 tấn 6, Xa 8 bình 7, Pháo 9 bình 7, Tượng 7 tấn 5, Xa 8 bình 3, Xa 7 bình 8, Pháo 7 tấn 1, Xa 8 thối 3, Trắng ưu. (2) Xa 4 tấn 5, Chốt Đen 3 tấn 1, Xa 4 bình 3, Mã 7 thối 5, Chốt 7 tấn 1, Xa 8 bình 3, Mã 7 tấn 6, Xa 1 bình 4, Xa 3 thối 2, Xa 3 tấn 1, Mã 6 tấn 4, Trắng tiên….

……


Chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *