Khái niệm về chiến cục khai cục

Đọc Sách khái niệm về chiến thuật khai cục online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Chữ ThạchTô Hải Đề
 2. Dịch: Đặng Bình
 3. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Cờ Tướng là một hạt minh châu trong kho tàng văn hoá nghệ thuật quý báu của dân tộc Trung Hoa. Nó không những chỉ mang tính thú vị sâu đậm, mà còn có tính lý luận rất phong phú.

Những năm gần đây, các loại sách cổ về cờ Tướng liên tục được chinh lý xuất bản. Hàng loạt các sách, tạp chí về cờ hiện đại kế tiếp nhau xuất hiện. Điều này cho thấy việc tiến hành nghiên cứu lý luận cờ Tướng càng ngày càng được các vận động viên, huấn luyện viên cùng các nhà xuất bản thực sự coi trọng.

Trong các cuốn sách về tư liệu cờ Tướng có rất nhiều đề tài có liên quan đến chiến thuật rất có ý nghĩa chỉ đạo thực tế, vì chiến thuật là một bộ phận hạt nhân tạo thành lý luận cờ Tướng. Chiến thuật cờ Tưởng bao gồm những nguyên tắc và phương pháp tác chiến giữa hai kỳ thủ đánh cờ với nhau.

*Nguyên tắc tác chiến đòi hỏi vận động viên khi giao đấu phải phù hợp với lý luận cờ, còn “Phương pháp tác chiến” đòi hỏi khi đánh cà phải có kỹ xảo. Vì thế, yêu cầu tổng quát của chiến thuật cờ Tướng là người đánh cờ khi đi quân vừa phải phù hợp với lý luận, lại vừa phải chú trọng vận dụng kỹ xảo cờ Tướng. Từ một số lớn những ván đấu của các kỳ thủ cờ Tướng cổ kim, chúng tôi thấy các danh thủ có chiến tích hiển hách, đều có sự vận dụng chiến thuật với một công lực thâm hậu xuất thân nhập hoá.

Đối với các bạn yêu thích cờ Tướng nếu muốn nâng cao trình độ tài nghệ của bản thân, tất phải nghiên cứu lý luận chiến thuật cờ Tướng, để vận dụng vào thực tế.

Còn đối với các kỳ thi sơ cấp và trung cấp nếu muốn tiến vào hàng ngũ các kỳ thủ cao cấp, cũng không có con đường nào khác là phải nghiên cứu chiến thuật cờ.

Xuất phát từ sự đòi hỏi của hai mặt đã nêu ở trên, nội dung của cuốn sách này đã tiến hành phân tích và nghiên cứu đối với chiến thuật cờ, cố gắng để bạn đọc thông qua học tập giáo trình này, nắm vững được quy luật cơ bản của chiến thuật cờ Tướng.

Để giúp cho việc nghiên cứu lý luận càng có thêm tính thực tiễn, trong cuốn sách đã tuyển chọn những ván đấu của nhiều kỳ thủ cao cấp trong các giải thi đấu lớn, từ những ván đấu thực tiễn này, tiến hành nghiên cứu phân tích những tác dụng quan trọng và sự vận dụng then chốt của chiến thuật cờ Tướng.

Một ván cờ thông thường được chia thành 3 giai đoạn: Khai cục, trung cục, tàn cục, Để phù hợp với việc học tập, nghiên cứu của bạn đọc trong việc vận dụng lý luận tiến hành thực chiến, trong nội dung cuốn sách này, chúng tôi cũng chia làm 3 loại hình chiến thuật là: chiến thuật Khai cục, chiến thuật Trung cực, chiến thuật Tàn cực để nghiên cứu.

Cờ Tướng là một trò chơi thiên biến vạn hoá, mà lại không ngừng phát triển, chiến thuật cờ Tướng cũng rất phong phú đa dạng. Vì vậy để làm nổi bật trọng điểm, cuốn sách đã tập trung đi sâu nghiên cứu những nội dung cơ bản nhất của chiến thuật cờ Tưởng, với mong muốn giúp bạn đọc có thể tiến thêm một bước trong việc đặt nền móng nghiên cứu lý luận chiến thuật cờ Tướng cao cấp.


MỤC LỤC

 1. Lời nói đầu
 2. KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN THUẬT KHAI CỤC
Mục 1: Chiến thuật Khai cục
 • I. Chiến thuật khai cục là cơ sở thực hiện chiến lược toàn bộ ván đấu
 • II. Việc vận dụng các quân trong chiến thuật Khai cục
Mục II: Yếu linh chiến thuật Khai cục loại hình tấn công
 • I. Yếu lĩnh loại hình Khai cục tấn công gấp
 • II. Yếu lĩnh loại hình Khai cục tấn công chậm
Mục III: Yếu lĩnh chiến thuật Khai cục loại hình phòng thủ
 • I. Yếu lĩnh Khai cục đấm Tốt 3
 • II. Yêu lĩnh Khai cục đấm Tốt 7
Mục IV : Yếu lĩnh chiến thuật Khai cục loại hình đối công
 • I. Thuận pháo
 • II. Liệt pháo (Pháo nghịch)
Mục IV: Đại cương về chiến thuật Khai cục của những danh thủ
 • I. Tinh hoa Khai cục của Dương Quan Lân
 • II. Tinh hoa Khai cục của Hồ Vinh Hoa
Mục V: Sự phát triển mới của chiến thuật Khai cục.

Chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!