Danh thủ đối cuộc thực chiến tập 2

Đọc sách danh thủ đối cuộc thực chiến tập 2 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng MinhLý Kim Tường
 2. Dịch: Bình Chú
 3. NXB Thể dục thể thao

Sách “Danh thủ đối cuộc thực chiến Tập 2” gồm các loại hình khai cuộc trong cờ tướng. Giúp bạn hiểu rõ chi tiết về các loại hình khai cuộc ban đầu.


MỤC LỤC

PHẦN 1: TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Ván 1: VU ẤU HOA – Triết Giang (Đỏ Tiên thua) HỒ VINH HOA – Thượng Hải
 • Ván 2: NGƯU CHUNG LÂM – Thiểm Tây (Đỏ Tiên thua) VƯƠNG HIỂU HOA – Phúc Kiến 
 • Ván 3: HOÀNG THẾ THANH – Quảng Tây (Đỏ Tiên thắng) LIỄU ĐẠI HOÁ – Hồ Bắc 
 • Ván 4: LIỆU ĐẠI HOA – Hồ Bắc (Đỏ Tiên thắng) TIỀN HỒNG PHÁT – Cam Túc
 • Ván 5: HÀ TIÊN SINH – Vân Nam (Đỏ Tiên thắng) LƯU ĐIỆN TRUNG – Hà Bắc
 • Ván 6: TRẦN TÍN AN – Vân Nam (Đỏ Tiên thắng) LÝ GIA HOA – Cam Túc 
 • Ván 7: LIỄU ĐẠI HOA – HỒ Bắc (Đỏ Tiên thắng) VƯƠNG BÌNH QUỐC – Sơn Đông
 • Ván 8: TƯỜNG CHÍ LƯƠNG – An Huy (Đỏ Tiên thắng) VẠN DƯỢC DÂN – Hồ Bắc
 • Ván 9: HÀ LIÊN SINH – Vân Nam (Đỏ Tiên thắng) VỤ ẤU HOA – Triết Giang
 • Ván 10: QUÁCH TRƯỜNG THUẬN – Hỏa xa đầu (Đỏ Tiên thua) LƯU ĐIỆN TRUNG – Hà Bắc
 • Ván 11: LƯU ĐIỆN TRUNG – Hà Bắc (Đỏ Tiên thắng) LIỄU ĐẠI HOA – Hồ Bắc
 • Ván 12: VỤ ẤU HOA – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) LÃ KHÂM – Quảng Đông
 • Ván 13: LƯU ĐIỆN TRUNG – Hà Bắc (Đỏ Tiên hòa) BỐC PHONG BA – Liêu Ninh
 • Ván 14: HỒ VINH HOA – Thượng Hải (Đỏ Tiên hòa) LÝ VỌNG TƯỜNG – Hồ Bắc
 • Ván 15: TRIỆU KHÁNH CÁC – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thua) VŨ ẤU HOA – Triết Giang
 • Ván 16: VƯƠNG CƯỜNG KHẨU – Quý Châu (Đỏ Tiên thua) VƯƠNG GIA LƯƠNG – Hắc Long Giang
 • Ván 17: TRIỆU KHÁNH CÁC – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thắng) LÃ KHÂM – Quảng Đông
 • Ván 18: MÃ NGHINH TUYẾN – Hà Nam (Đỏ Tiên hòa) LÃ KHÂM – Quảng Đông
 • Ván 19: VẠN PHÚC SƠ – Hồ Nam (Đỏ Tiên thắng) LÝ LAI QUẦN – Hà Bắc
 • Ván 20: BỐC PHONG BA – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thua) NGÔN MỘC GIANG – Giang Tô
 • Ván 21: VẠN DƯỢC MINH – HỒ Bắc (Đỏ Tiên thua). – ĐẶNG TỤNG HOÀNH – Quảng Đông
 • Ván 22: VƯƠNG CƯƠNG KHẨU – Quý Châu (Đỏ Tiên thắng) TƯỞNG CHÍ LƯƠNG – An Huy
 • Ván 23: QUÁCH TRƯỜNG THUẬN – Hỏa Xa Đầu (Đỏ Tiên thua) HỒ VINH HOA – Thượng Hải
 • Ván 24: TỪ KIỆN MIÊU – Giang Tô (Đỏ Tiên thua)  Ở CHÍNH VĨ – Thượng Hải
 • Ván 25: TỪ THIÊN HỒNG – Giang Tô (Đỏ Tiên thắng) TRIỆU QUỐC VINH – Hắc Long Giang
 • Ván 26: TRIỆU KHẢNH CÁC – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thắng) MẠNH CHIÊU TRUNG – Hắc Long Giang 
 • Ván 27: VƯƠNG BÌNH QUỐC – Sơn Đông (Đỏ Tiên bại) TRIỆU QUỐC VINH – Hắc Long Giang 
 • Ván 28: VŨ HỒNG MỘC – Thượng Hải (Đỏ Tiên thắng) THÔI NHAM – Hỏa Xa Đầu 
 • Ván 29: L M HOÀNH MẪN – Thượng Hải (Đỏ Tiên thua) TRIỆU QUỐC VINH – Hắc Long Giang 
 • Ván 30: HỒ MINH – Hà Bắc (Đỏ Tiên thắng) TẠ TỰ MINH – Bắc Kinh 
 • Ván 31: HỒ VINH HOA – Thượng Hải (Đỏ Tiên thắng) HÀ LIÊN SINH – Vân Nam
PHẦN 2: TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÙNG MÃ
 • Ván 32: CAO HOA – An Huy (Đỏ Tiên thắng) . HỒ MINH – Hà Bắc
 • Ván 33: TƯỞNG CHÍ LƯƠNG – An Huy (Đỏ Tiên thắng) – TỪ THIỆN LỢI – Thượng Hải
 • Ván 34: TƯỞNG CHÍ LƯƠNG – An Huy (Đỏ Tiên thắng) . DIÊM NGỌC TIÊU – Hà Bắc
 • Ván 35: LÝ VỌNG TƯỜNG – Hồ Bắc (Đỏ Tiên thắng) – Ở CHÍNH VĨ – Thượng Hải
 • Ván 36: LÝ NHẤT THUẦN – Nội Mông Cổ (Đỏ Tiên thắng) – LIỄU ĐẠI HOA – Hồ Bắc
 • Ván 37: LÝ NGÃI ĐÔNG – Tứ Xuyên (Đỏ Tiên hòa) I. LÝ LẠI QUẦN – Hà Bắc 
 • Ván 38: VU ẤU HOA – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) – VẠN DƯỢC DÂN – Hồ Bắc 
 • Ván 39: LÀ KHÂM – Quảng Đông (Đỏ Tiên thắng) HỒ VINH HOA – Thượng Hải 
 • Ván 40: PHÓ QUANG MINH – Hỏa Xa Đầu (Đỏ Tiên thắng) HOÀNG CẢNH HIỀN – Quảng Đông
 • Ván 41: TRẦN HIẾU KHÔN – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) LÃ KHÂM – Quảng Đông
 • Ván 42: LÝ LAI QUẤN – Hà Bắc (Đỏ Tiên thua) VẠN DƯỢC DÂN – Hồ Bắc
 • Ván 43: TRẦN KỲ – Hà Bắc (Đỏ Tiên thắng) – KHÚC TUẬN BÌNH – Cát Lâm
 • Ván 44: TRIỆU KHÁNH CÁC Liêu Ninh (Đỏ Tiên thua)  . HỒ VINH HOA- Thượng Hải
PHẦN 3: TRUNG PHÁO ĐỐI TAM BỘ HỔ
 • Ván 45: BỐC PHONG BA – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thắng) TRUYỀN QUANG MINH – Hỏa Xa Đầu
 • Ván 46: LÃ KHÂM – Quảng Đông (Đỏ Tiên thắng) TƯỞNG CHÍ LƯƠNG – An Huy
 • Ván 47: TRIỆU QUỐC VINH – Hắc Long Giang (Đỏ Tiên thua) DỤ CHÍ THANH – Bắc Kinh
 • Ván 48: TRƯƠNG HUỆ – Thiểm Tây (Đỏ Tiên hòa) VƯƠNG, QUÝ PHÚC – Liêu Hạ 
 • Ván 49: LÃ KHÂM – Quảng Đông (Đỏ Tiên thua). HỒ VINH HỌA – Thượng Hải
 • Ván 50: TRIỆU KHÁNH CÁC – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thua) N HỒ VINH HOA – Thượng Hải
 • Ván 51: LÃ KHẲM – Quảng Đông (Đỏ Tiên thắng) LÝ LẠI QUẦN – Hà Bắc
 • Ván 52: LÝ NHẬT THUẨN – Nội Mông Cổ (Đỏ Tiên thua) VƯƠNG BÌNH QUỐC – Sơn Đông
PHẦN 4: THUẬN PHÁO
 • Ván 53: HOÀNG DŨNG – Hà Bắc (Đỏ Tiên hòa) VU HỒNG MỘC – Thượng Hải
 • Ván 54: HOÀNG THẾ THANH – Quang Tây (Đỏ Tiên thắng) HỒ DUNG NHI – Triết Giang
 • Ván 55: Ở CHÍNH VĨ – Thượng Hải (Đỏ Tiên thắng) VƯƠNG VINH PHÁP – Phúc Kiến 
 • Ván 56: TRẦN TÍN AN – Vân Nam (Đỏ Tiên thắng) LÝ VỌNG TƯỜNG – Hồ Bắc 
 • Ván 57: TRẦN HIẾU KHÔN – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) VẠN PHÚC SƠ – Hồ Nam
 • Ván 58: TRẦN HIỂU KHÔN – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) HÀ LIÊN SINH – Vân Nam 
 • Ván 59: HÀ LIÊN SINH – Vận Nam (Đỏ Tiên thua) LÃ KHÂM – Quảng Đông
PHẦN 5: LIỆT PHÁO
 • Ván 60: HOÀNG DŨNG – Hà Bắc (Đỏ Tiên thắng) TÔN CHÍ VŨ – Hắc Long Giang 
 • Ván 61: LƯU ĐIỆN TRUNG – Hà Bắc (Đỏ Tiên thua)
 • Ván 62: HỔ VÌNH HOA – Thượng Hải (Đỏ Tiên thẳng) VU U HOA – Triết Giang
 • Ván 63: LƯU ĐIỆN TRUNG – Hà Bắc (Đỏ Tiên thắng) THÁI PHÚC NHƯ – Quảng Đông 
 • Ván 64: TRIỆU KHÁNH CÁC – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thắng) LÝ LẠI QUẦN – Hà Bắc
 • Ván 65: ĐẶNG TỤNG HOÀNH – Quảng Đông (Đỏ Tiên thắng) – DIÊM VĂN THANH – Hà Bắc 
 • Ván 66: BỐC PHÒNG BÀ – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thua) LÀ KHÂM – Quảng Đông 
 • Ván 67: VŨ HỒNG MỘC – Thượng Hải (Đỏ Tiên thắng) DIÊM VĂN THÀNH – Hà Bắc
 • Văn 68: LIỄU ĐẠI HOA – Hồ Bắc (Đỏ Tiên hòa) – LÝ LẠI QUẦN : Hà Bắc
 • Ván 69: HỨA BA – An Huy (Đỏ Tiên thắng) TÀO LÂM – Cát Lâm
PHẦN 6: TIÊN NHÂN CHỈ LỘ
 • Ván 70: DIÊM VĂN THANH – Hà Bắc (Đỏ Tiên thắng) HỒ DUNG NHI – Triết Giang
 • Ván 71: TRIỆU QUỐC VINH – Hắc Long Giang (Đỏ Tiên thua) VU ẤU HOA – Triết Giang
 • Ván 72: HỨA BA – An Huy (Đỏ Tiên thắng) VƯƠNG BÌNH QUỐC – Sơn Đông
 • Ván 73: VU ẤU HOA – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) LƯU ĐIỆN TRUNG – Hà Bắc
 • Ván 74: LÝ LẠI QUẦN – Hà Bắc (Đỏ Tiên hòa) HỒ VINH HOA – Thượng Hải
 • Ván 75: TỪ THIÊN HỒNG – Giang Tô (Đỏ Tiên thắng) ĐẶNG TUNG HOÀNG – Quảng Đông
 • Ván 76: BỐC PHONG BA – Liêu Ninh (Đỏ Tiên thua) TRẦN HIẾU KHÔN – Triết Giang
 • Ván 77: BỐC PHONG BA – Liêu Ninh (Đỏ Tiên hòa) VỤ ẤU HOA – Triết Giang
 • Ván 78: LÝ LAI, QUẦN – Hà Bắc (Đỏ Tiên thắng). VƯƠNG GIA LƯƠNG – Hắc Long Giang
PHẦN 7: PHI TƯỢNG CỤC
 • Ván 79: VỤ ẤU HOA – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) TRẦN HIẾU KHÔN – Triết Giang
 • Ván 80: VỤ ẤU HOA – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) LIỄU ĐẠI HOA – Hồ Bắc
 • Ván 81: HỒ MINH – Hà Bắc (Đỏ Tiên thắng) ĐƠN HÀ LỆ – Thượng Hải 
 • Ván 82: TƯỞNG CHÍ LƯƠNG – An Huy (ĐỎ Tiến bại) TRẦN TÍN AN – Vân Nam 
 • Ván 83: LÂM HOÀNH MẪN – Thượng Hải (Đỏ Tiên hòa) PHÓ QUANG MINH – Hỏa Xa Đầu
PHẦN 8: CÁC LOẠI KHÁC
 • Ván 84: VỤ ẤU HOA – Triết Giang (Đỏ Tiên thắng) HOÀNG THẾ THANH – Quảng Tây
 • Ván 85: HỒ VINH HOA – Thượng Hải (Đỏ Tiên thắng) LÝ LẠI QUẦN – Hà Bắc
 • Ván 86: HỒ VINH HOA – Thượng Hải (Đỏ Tiên hòa) LƯU ĐIỆN TRUNG – Hà Bắc
 • Ván 87: LÃ KHÂM – Quảng Đông (Đỏ Tiên thua) HOÀNG THỂ THANH – Quảng Tây
 • Ván 88: VU ẤU HOA – Triết Giang (Đỏ Tiên hòa) TRƯƠNG HUỆ DÂN – Thiểm Tây

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!