Cờ tướng tinh tuyển trung cục tập 1

Đọc Sách cờ tướng tinh tuyển trung cục online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Hiểu Long
 2. Dịch: Vương Mộng Bưu
 3. NXB Thể dục thể thao

LỜI TỰA

Bộ sách kinh điển cờ Tướng gồm có 4 bộ như sau:

 1. – Cờ Tướng tinh tuyển bài cục.
 2. – Cờ Tướng tinh tuyển trung cục.
 3. – Cờ Tướng tinh tuyển đổi cục.
 4. – Cờ Tướng tinh tuyển tàn cục.

Bộ sách này của chúng tôi đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các đại sự, các nhà lý luận gia về cờ Tướng, cùng sự đóng góp của hàng vạn các kỳ thủ cờ Tướng bài cục, trung cục, đối cục, tàn cục và những người có liên quan đã làm cho bộ sách trở thành một tác phẩm tiêu biểu của sự tinh tuyển.

Trong quá trình tinh tuyển và biên soạn bộ sách này, do góc độ nhận thức hoặc do quan điểm thẩm mỹ của những người biên soạn còn khác nhau nên có thể có những phần đáng được tuyển chọn lại không tuyển . chọn, ngược lại có những phần không đáng được tuyển chọn lại tuyển chọn.

Còn về vấn đề có tinh giải bộ sách này hay không? Thậm trí có nên mời các đại sư giỏi nhất đến để tinh giải hay không? Cũng còn có nhiều ý kiến bất đồng với nhau.

Nhưng theo chúng tôi: Hoặc nhiều, hoặc ít trong số hàng vạn kế sách của bài cục, trung cục, đối cục và tàn cục mà giá trị của chúng đã được bộc lộ hết và khi các ván cờ đã được biên soạn vào cuốn sách này thì chúng đều là những sáng tác kiệt xuất của hàng vạn kỳ thủ, như vậy thì đâu cần phải có sự tinh giải? Còn về phía các nhà biên soạn bộ sách này, hoặc các nhà lý luận nghiên cứu về cờ Tướng, khi đó họ chỉ cần tập hợp chúng lại là được rồi! Nếu họ muốn có những lời đánh giá chúng thì thêm vào đó một câu hoặc bớt đi một câu cũng không có gì là quan trọng cả!


LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn “Cờ Tướng tinh tuyển trung cục” theo thời gian đối dịch của những trung cục đã chọn được để đưa vào cuốn sách này với mục đích sắp xếp trước sau: mỗi năm đều đã tinh tuyển được một số bán.

Trong cuộc tuyển chọn trung cục, với sự lấy kinh điển trung cục là chủ yếu, đã phân chúng thành 3 giai đoạn, cụ thể là: Từ năm 1956 – 1979: (120 ván đấu); Từ năm 1980 – 1999: (100 ván đấu); Từ năm 2000 – 2009: (60 ván đấu), tất cả là 280 oán. Các ván cờ này, đều đã chọn lọc và lấy sự “tuyệt vời” làm điều kiện tiên quyết, còn về quan hệ thắng thua và sự chủ – bị động, chưa đề xuất tới!

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi xin tỏ lòng cám ơn chân thành về sự tận tình giúp đỡ của các đại sư cờ Tướng, và sự ủng hộ lớn lao của đông đảo các tác giả trung cục.
Xin chân thành cảm ơn các tác giả đã tham gia tuyển chọn cho ra cuốn sách trên !


MỤC LỤC

 • Lời nói đầu
Phần I. Các ván cờ tuyển chọn (1956 – 1978) gồm 120 ván
 • Ván 1. Mượn Pháo, sử dụng Mã. Điều quân nhập cuộc
 • Ván 2. Pháo kích Tượng đáy. Chiến thắng vững vàng
 • Ván 3. Thí Xe chặt Mã. Nước cờ thật ít thấy
 • Ván 4 Thí Mã giết Tượng. Lấy yếu thắng mạnh
 • Ván 5. Tốt giữa đột phá. Thế công đẹp như cầu vồng
 • Ván 6. Đấm Tốt thí Mã. Tiến công địch
 • Ván 7. Mã bắt đối Tượng Xe. Pháo ra uy
 • Ván 8. Bình Pháo, trắc kích phía bên Thí Xe, giết đẹp 
 • Ván 9. Sáu quân cùng xuất phát xông thẳng vào Hoàng Long 
 • Ván 10. Mã nhẩy phụ trợ tiến công Lão Tướng ngất lịm 
 • Ván 11. Bay Mã, hiến Pháo Tiến công ác liệt
 • Ván 12. Đổi Xe lấy cả đôi Tranh trước, đoạt thế
 • Ván 13. “Lên Pháo” tiến công nơi hiểm yếu. Khuyếch trương thủ thế
 • Ván 14. “Tượng vai” hiến Mã Diệu thủ chế thắng
 • Ván 15. Đấu Tốt hiến Pháo Thí Xe, tuyệt sát! 
 • Ván 16. Bình Xe kiềm chế sườn Phục hổ, hàng rồng
 • Ván 17. Miệng hổ hiến Xe Đột phá phòng tuyến
 • Ván 18. Bay Pháo, nhằm Tượng Giết Sĩ nhập cuộc
 • Ván 19. Mã nhập Tượng Liên tục công kích
 • Ván 20. Bình Xe mời, đánh thắng trong khống chế
 • Ván 21. Khéo léo nhử mồi Ra tay sau lại thăng trước người
 • Ván 22. Buộc xích kìm Pháo Hiến Xe nhập cuộc
 • Ván 23. Đổi Pháo tài tinh “Được” quân, lập công
 • Ván 24. Thí Xe chém Pháo Mã tỏ uy phong
 • Ván 25. Đổi Pháo, kìm Mã. Nắm chắc chủ động
 • Ván 26. Bắt Pháo, chèn Mã Liên tục đánh giết! 
 • Ván 27: Mang vũ khí, đánh công kiên. Đạp Tượng nhập cuộc
 • Ván 28: Thí Mã, đánh Tượng. Đua nhau thủ thế
 • Ván 29: Thí Xe, bỏ Pháo. Đại náo 9 cung
 • Ván 30: Lại Mã, bức đổi. Vậy diệt diệu kỹ
 • Ván 31: Đấm Tốt, thí Mã Tương kế tựu kế
 • Ván 32: Thí Xe, đổi Tốt. Mưu sâu nghĩ xa 
 • Ván 33: Tài tình khi bay Tượng! Đối công tranh thắng
 • Ván 34: Tử 4 quy biên. Điều quân công sát
 • Ván 35: “Mã lượn sông” trợ công Chém Pháo nhập cuộc
 • Ván 36: Lui Xe bức đổi Xe, Mã tỏ uy
 • Ván 37: Trong công là thủ. Tung hoành giáp kích
 • Ván 38: Lấy thoái để tiến. Chống kiềm chế, đoạt Pháo to
 • Ván 39: Ruổi ngựa tiến đánh. Ra tay liên tục
 • Ván 40: Thí Mã “đấm” Tốt Đánh địch giành thắng lợi
 • Ván 41: Thí Tốt điều Tướng Phá Tượng nhập cuộc
 • Ván 42: Lui Mã “cắn” Pháp Chuyển nguy thành yên 
 • Ván 43: Bỏ Pháo đánh Tương Công phá thành trí
 • Ván 44: Thí Xe giết Sĩ Tài tình hết sức 
 • Ván 45: Bình Pháo bức đổi. Bây mưu lập công
 • Ván 46: Liên tục đổi Xe Mưu cao liên tiếp
 • Ván 47: Đuổi Xe, nhẩy Mã Thí Pháo, đánh công kiên
 • Ván 48: Giết Sĩ của nhau. Hiểm nguy khác thường
 • Ván 49: Vỗ ngựa tranh công Xe, Tốt tạo “sát thể”
 • Ván 50: Đánh Xe ở miệng Tượng. Một đòn trúng đích
 • Ván 51: Đuổi Tốt qua sông. Đổi quân tranh trước
 • Ván 52: Ngự giá thanh chinh. Phá Tượng thủ thế 
 • Ván 53: Xe trước Mã sau. Trước bỏ sau lấy
 • Ván 54: Cướp Tốt đổi quân. Hồi Mã, giáo vàng
 • Ván 55: Đấm Tốt đen, uy hiếp Tốt đỏ Thí quân, “được” trước
 • Ván 56: Khênh Pháo đánh cả đội Khuếch trương quyền chí đông để thủ thế
 • Ván 57: Đấm Tốt, doạ Xe Điều Pháo đánh thành 
 • Ván 58. Thí Tốt nhẩy Mã. Liên tục công kích
 • Ván 59: Thí Mã, phục kích: giết! Trái phải đều ra tay 
 • Ván 60: Thí Mã, thí Xe Cuối cùng thành sát thế
 • Ván 61: Liên tục thí Xe. Song sát nhập cuộc
 • Ván 62: Diệu dụng đôi chùy. Đáy biển đánh Xe
 • Ván 63: Bắt Tốt thí Mã Xe, Pháo tung hoành
 • Ván 64. Công thủ đều đủ. Phán kích thành công
 • Ván 65. Khéo thí Tốt biên Hiến Pháo thành “sát”
 • Ván 66. Cùng thí đôi Xe Mã, Pháo tranh hùng
 • Ván 67. Thí Mã, chặn ngang. Lấy tiến công áp đảo tiến công
 • Ván 68. Vượt sông, đổi Xe bắt Pháo, tranh trước
 • Ván 69. Thí Tốt, phá Tượng. Quay giáo công kích
 • Ván 70. Vượt sông, bắt Mã đánh phá bên, lập chiến công
 • Ván 71. Đôi Mã lượn lờ Xe, Pháo lập công
 • Ván 72. Khéo thí Tốt 3. Chọn điểm xuất kích 
 • Ván 73. Dìm Xe, kéo Tượng. Liên công, khéo giết
 • Ván 74. Đánh Tượng, đổi Mã đoạt lấy thế ưu
 • Ván 75. Đánh Tượng thí Xe Công phá trung phong
 • Ván 76. Thí Mã, đánh Tượng giết nhanh nhập cuộc
 • Ván 77. Bí dật đãi lao Trước bỏ, sau lấy
 • Ván 78. Thí “Mã quái giác”. Thanh đông kích tây 
 • Ván 79. Gây khốn cho Pháo đen lập mưu, thủ thắng vang
 • Ván 80: Nhẩy Mã, mời đổi. Mở rộng chiến quả
 • Ván 81. Lấy Mã đoạt Tượng. Đổi quân có lợi
 • Ván 82. Có sức công kiên. Phục kích 4 bên: giết!
 • Ván 83. Tài tình khi thí đôi Xe Hùng mạnh như vậy lấy gì ngăn đây!
 • Ván 84. Đường giữa lượn Mã. Cưỡng hành đột phá
 • Ván 85. Đổi quân thủ thế Xe, Pháo tỏ uy
 • Ván 86. Pháo kìm đường giữa. Mềm rắn đủ hết
 • Ván 87. Bình Pháo bỏ Xe Cánh bên công sát
 • Ván 88. Gây khốn cho Mã. Lập mưu thủ thắng
 • Ván 89. Kiềm chế Xe Mã Thí Tốt, khoéo lấy!
 • Ván 90. Thí Xe giết Pháo Đổi quân thủ thế
 • Ván 91. Thí Mã, đưa Xe Phá hủy sự phòng ngự, phá thành
 • Ván 92. Đấm Tốt, thí Mã Đoạt thế chủ động
 • Ván 93. Một (Xe) đổi thành hai Bắt quân, thắng lớn
 • Ván 94. Thí Tượng, bỏ Sĩ Điều quân, công sát
 • Ván 95. Thí Tốt, điều Xe Đoạt quân, đánh thắng.
 • Ván 96. Mã nhập Tượng khẩu Giành lấy tiên cơ 
 • Ván 97. Thí Tốt, chống kiềm chế Giết Tượng nhập cuộc
 • Ván 98. Thí Xe, chém Pháo “ám phục, sát cơ
 • Ván 99. Đổi Xe, khống chế tình thế mở rộng thế trận để đánh thắng
 • Ván 100. Pháo trấn “oa tâm” Thí Xe nhập cuộc
 • Ván 101. Đảo khách thành chủ Tay nghề chiến thắng
 • Ván 102. Lên Xe, thí Mã đẩy cũ ra mới
 • Ván 103. Lấy Pháo bắn Sĩ xông xáo tranh cường
 • Ván 104. Đổi quân cùng tranh đua khéo đoạt nơi sơ hở 
 • Ván 105. “Pháo đáy” chống lại chém Pháo, công sát
 • Ván 106. Pháo chìm sát phạt. Tìm kiếm “sát lộ”
 • Ván 107. Thí liên tục Mã, Pháo Công thế đẹp như cầu vồng 
 • Ván 108. Trước phá tan, sau đánh tan Lập mưu nhập cuộc
 • Ván 109. Ve sầu lột xác Lấy luôn cung giữa
 • Ván 110. Thí Mã hiến Xe Pháo bắt cửa giữa
 • Ván 111. Thí Pháo, đánh Sĩ Đội Xe công sát
 • Ván 112. Mã đạp Tốt giữa Thí Pháo, giết rất tài!
 • Ván 113. Thí Tốt, “lên” Xe Tiến công một cánh quân
 • Ván 114. Thí “Mã giải giác” Thí Xe thành sát
 • Ván 115. Xe giết Tượng giữa Phá hủy thành trì 
 • Ván 116. Bình “Pháo giữa” Hiến Xe tỏ uy
 • Ván 117. Mã đánh “Ngọa tào? Điều hành toàn bộ
 • Ván 118. Ba lần thí quân Liên tục trổ tài
 • Ván 119. Đổi Xe, đổi Pháp Vây diệt Xe, Pháo
 • Ván 120. Trước bỏ sau lấy Khéo định càn khôn 

chưa hết…..


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *