Cờ tướng tinh tuyển đối cục tập 2

Đọc Sách cờ tướng tinh tuyển đối cục tập 2 online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Hiểu Long
 2. Dịch: Vương Mông Bưu
 3. NXB Thể dục thể thao

LỜI TỰA

Bộ sách kinh điển cờ Tướng gồm có 4 bộ như sau:

 1. – Cờ Tướng tinh tuyển bài cục.
 2. – Cờ Tướng tinh tuyển trung cục.
 3. – Cờ Tướng tinh tuyển đổi cục.
 4. – Cờ Tướng tinh tuyển tàn cục.

Bộ sách này của chúng tôi đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các đại sự, các nhà lý luận gia về cờ Tướng, cùng sự đóng góp của hàng vạn các kỳ thủ cờ Tướng bài cục, trung cục, đối cục, tàn cục và những người có liên quan đã làm cho bộ sách trở thành một tác phẩm tiêu biểu của sự tinh tuyển.  Trong quá trình tinh tuyển và biên soạn bộ sách này, do góc độ nhận thức hoặc do quan điểm thẩm mỹ của những người biên soạn còn khác nhau nên có thể có những phần đáng được tuyển chọn lại không tuyển chọn, ngược lại có những phần không đáng được tuyển chọn lại tuyến chọn.

Còn về vấn đề có tinh giải bộ sách này hay không?

Thậm trí có nên mời các đại sư giỏi nhất đến để tinh giải hay không? Cũng còn có nhiều ý kiến bất đồng với nhau. Nhưng theo chúng tôi: Hoặc nhiều, hoặc ít trong số hàng vạn kế sách của bài cục, trung cục, đối cục và tàn cục mà giá trị của chúng đã được bộc lộ hết và khi các ván cờ đã được biên soạn vào cuốn sách này thì chúng đều là những sáng tác kiệt xuất của hàng vạn kỳ thủ, như vậy thì đâu cần phải có sự tinh giải?

Còn biên soạn bộ sách này, hoặc các nhà lý luận nghiên cứu về cờ Tướng, khi đó họ chỉ cần tập hợp chúng lại là được rồi! Nếu họ muốn có những lời đánh giá chung thì thêm vào đó một câu hoặc bớt đi một câu cũng không có gì là quan trọng cả!

Thạch Lệ Thu

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn “Cờ Tướng tinh tuyển đối cục”, là những đối cục mà sách này của chúng tôi tuyển chọn được, đã xếp các ván theo thứ tự qua thời gian. Qua mỗi năm đều được tuyển lựa được một số cán cờ nổi trội. Về điều kiện tuyển lựa đối cục thì những đối cục kinh điển của những năm gần đây chính là: 110 oán và được phân thành 4 phần, trong đó từ 1950 – 1979 chọn được 28 oán, từ 1980 – 1989: 23 cán; từ 1990 – 1999: 22 oán; 2000 – 2009: 37 oán, cộng tất cả được 110 oán, tất cả các ván cờ đó đều thuộc loại nổi trội.

Còn về quan hệ chủ – bị động, hoặc thắng – thua không thuộc điều kiện chúng tôi chọn lựa.
Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, chúng tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đại sư cờ Tướng và đông đảo các tác giả đối cục.
Xin chân thành cảm ơn các tác giả đã tham gia tuyển chọn cho ra cuốn sách trên!

Lưu Cẩm Kỳ


MỤC LỤC

 1. Lời tựa
 2. Lời nói đầu
CÁC VÁN CỜ TUYỂN CHỌN TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2009 (TỪ VÁN 52 ĐẾN VÁN 110).
 • Ván 52, Lý Lai Quần (Hà Bắc) thắng Vu Ấu Hoa (Đâu máy Xe lửa).
 • Ván 53. Lý Lai Quần (Hà Bắc) thắng Tưởng Chí Lương (An Huy).
 • Ván 54. Tống Quốc Cường (Đầu máy xe lửa) thắng Vương Đức Thái (Cát Lâm).
 • Ván 55. Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) thua Lý Lai Quân (Hồ Bắc).
 • Ván 56. Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc) thắng Diêm Văn Thanh (Hà Bắc)
 • Ván 57. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thắng – Ô Chính Vỹ (Thượng Hải).
 • Ván 58: Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thắng Diêm Văn Thanh (Hồ Bắc).
 • Ván 59. Lã Khâm (Quảng Đông) thua Lý Lai Quần (Hồ Bắc).
 • Ván 60. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thua – Từ thiện Hồng (Giang Tô).
 • Ván 61. Vu ấu Hoa (Đầu máy xe lửa) thắng Viên Quốc Lương (Ninh Ba).
 • Ván 62. Kim Ba (Đầu máy xe lửa) thua Lã Khâm (Quảng Đông).
 • Ván 63. Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang) Thắng Vu ấu Hoa ( Đầu máy xe lửa).
 • Ván 64. Đào Hán Minh (Cát Lâm) thắng  Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)..
 • Ván 65. Trương Ảnh Phú (Hắc Long Giang) thua Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải).
 • Ván 66. Lã Khâm (Quảng Đông) thắng Lý Ngải Đông (Tứ Xuyên).
 • Ván 67. Kim Ba (Đầu máy xe lửa) thua Lâm Hoằng Mẫn (Thượng Hải).
 • Ván 68. Trương Quốc Phượng (Giang Tô) thua Dương Đức Kỳ Đầu máy xe lửa).
 • Ván 69. Miêu Vĩnh Bằng (Liêu Ninh) thua Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc).
 • Ván 70. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thắng Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải).
 • Ván 71. Lã Khâm (Quảng Đông) thắng Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang).
 • Ván 72. Đào Cát Minh (Cát Lâm) thắng Lưu Điện Trung (Hồ Bắc).
 • Ván 73. Hồng Trí (Cát Lâm) thua Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang).
 • Ván 74. Hồng Trí (Cát Lâm) thua Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông).
 • Ván 75. Lã Khâm (Quảng Đông) thua Lưu Điện Trung (Hồ Bắc).
 • Ván 76. Miêu Vĩnh Bằng (Thẩm Dương) thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván 77. Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải) thắng Dương Đức Kỳ (Đầu máy xe lửa).
 • Ván 78. Đào Hán Minh (Cát Lâm) thua Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông).
 • Ván 79. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thắng Hoàng Hải Lâm (Quảng Đông).
 • Ván 80, Kim Ba (Đầu máy xe lửa) thua Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông)
 • Ván 81. Bốc Phượng Ba (Đại Liên) thắng Đào Hán Minh (Cát Lâm)
 • Ván 82. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) hòa Triệu Quang Vinh (Hắc Long Giang).
 • Ván 83. Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc) thắng Kim Ba (Đầu máy xe lửa)
 • Ván 84. Vương Bân ( Giang Tô) thắng Nhiếp Thiết Văn (Hắc Long Giang)
 • Ván 85. Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang) thắng Hồng Trí (Cát Lâm)
 • Ván 86. Vu Ấu Hoa (Đầu máy xe lửa) thắng Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang).
 • Ván 87. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thua Tôn Vĩnh Chinh (Thượng Hải)
 • Ván 88. Hồng Trí (Cát Lâm) thắng Trương Cường (Bắc Kinh)
 • Ván 89. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thắng Miêu Vĩnh Bằng (Thẩm Dương)
 • Ván 90. Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) thua Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang)
 • Ván 91. Từ Siêu (Giang Tô) thắng Diêm Văn Thanh (Hồ Bắc)
 • Ván 92. Lã Khâm (Quảng Đông) thắng Trương Thân Hoành (Bắc Kinh)
 • Ván 93. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thua Cánh Học Nghĩa (Khai Loan).
 • Ván 94. Uông Dương (Hồ Bắc) thua Hồng Trí (Trùng Khánh)
 • Ván 95. Lý Hồng Gia (Quảng Đông) thua Vương Dược Phi (Tứ Xuyên).
 • Ván 96. Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) thắng Hồng Trí (Trùng Khánh)
 • Ván 97. Lã Khâm (đội miền Nam) thua The phá Triệu Quốc Vinh (đội miền Bắc).
 • Ván 98. Vương Bân (Giang Tô) thua Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
 • Ván 99. Hồng Trí (Trùng Khánh) thắng Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông)
 • Ván 100. Triệu Hâm Hâm (Triết Giang) thắng Tạ Nghiệp Kiến (Hồ Nam).
 • Ván 101. Hồng Trí (Thượng Hải) thắng Trương Giang (Hồ Bắc)
 • Ván 102. Vương Học Phi (Bắc Kinh) thua Lã Khâm (Quảng Đông)
 • Ván 103. Uông Dương ( Hạ Môn) thua Triệu Hâm Hâm (Triết Giang).
 • Ván 104. Lã Khâm (Quảng Đông) thắng Triệu Hâm Hâm (Triết Giang)
 • Ván 105. Hồng Trí (Thượng Hải) thắng Tạ Khuy (Sơn Đông)
 • Ván 106. Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang) thắng Hồng Trí (Thượng Hải)
 • Ván 107. Tưởng Xuyên (Bắc Kinh) thắng Uông Dương (Hồ Bắc)
 • Ván 108. Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang) thắng Từ Thiên Hồng (Giang Tô)
 • Ván 109. Tạ Tịnh (Thượng Hải) thua Từ Liêu (Giang Tô)
 • Ván 110. Uông Dương (Hồ Bắc) thua Tưởng Xuyên (Bắc Kinh)

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *