Cờ tướng thao lược trí thắng

Đọc Sách cờ tướng thao lược trí thắng online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Lưu Điện TrungTề Tân An
  2. Dịch: Công Sĩ
  3. NXB Phương Đông

Lời nói đầu

Cờ tướng được xem là “cuộc chiến tranh thu nhỏ”. Đánh cờ giống như đánh trận, cũng có Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháp, Mỹ, Chốt, đại biểu cho các binh chủng hoặc chức vụ trong quân đội thời xưa; bàn cờ đại biểu cho chiến trường, hai quân đối lũy cách bởi con sông. Trong thực chiến cờ tướng, cũng thường vận dụng các chiến thuật chiến lược có ở trong binh pháp, thao lược kinh pháp có thể chỉ đạo thực chiến cờ tướng. Bên nào giỏi vận dụng thao lược chế địch thì bên đó có khả năng giành chiến thắng.

Nếu muốn nâng cao khả năng chơi cờ, thao lược cờ tướng là một trong những khóa đề kỳ thủ cần phải học. Đi sâu học tập nghiên cứu thao lược cờ tướng, vận dụng thành thạo các loại thao lược, sẽ giúp kỳ thủ kịp thời xử lý tốt các loại cuộc thế xuất hiện trong thực chiến, xoay chuyển cuộc thế theo hướng có lợi cho mình, từ đó giành lấy quyền chủ động, thậm chí đưa cuộc chiến đến bến bờ thắng lợi.

Công Sĩ


Mục Lục

Lời nói đầu 
  • Chương 1. CHIẾN LƯỢC CHỈNH THỂ CỜ TƯỚNG
  • Chương 2. THAO LƯỢC THẾ ƯU
  • Chương 3. THAO LƯỢC THẾ YẾU
  • Chương 4. THAO LƯỢC NGANG THẾ
  • Chương 5. THAO LƯỢC ĐỐI CÔNG

chưa hết…..


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Phương Đông“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *