Cờ Tướng Sát Chiêu Thực Dụng

Đọc sách cờ Tướng sát chiêu thực dụng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Đức Thuận
 2. NXB Thể dục thể thao

Lời nói đầu

Trong Cờ Tướng, chiến thuật là bộ phận của chiến lược bao gồm những kế hoạch tổ chức tấn công trong diện đẹp và ngắn hạn.  Trong suốt một ván đấu, từ nước đi đầu tiên cho đến nước đi kết thúc có nhiều chiến thuật nối tiếp nhau xuất hiện nhằm tấn công đối phương. Tùy theo trình độ của người chơi (cao hay thấp) mà hiệu quả tấn công của các chiến thuật cũng khác nhau.

Có chiến thuật đơn giản (ít quân, ngắn gọn), có chiến thuật phối hợp phức tạp (nhiều quân, nhiều nước đi). Tất cả các chiến thuật này luôn được vận dụng triệt để trong bán đấu.

Ngoài những chiến thuật cơ bản, còn có những đòn thế điêu luyện luôn được sáng tạo ở các giai đoạn khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc nên bán đấu biến hóa vô cùng không có ván cờ nào giống ván cờ nào). Tuy nhiên phần cơ bản sẽ không thoát ra ngoài những chiến thuật điển hình trong sách “Cờ Tướng – Sát chiều thực dụng”.

Nhằm giúp bạn đọc yêu thích môn Cờ Tướng có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về chiến thuật Cờ Tướng, Nhà xuất bản Thể dục thể thao xuất bản cuốn: “Cờ Tướng : Sát chiêu thực dụng”. Nội dung của cuốn sách gồm 2 phần:
 • Phần I. Dàn thế sát chiêu thực dụng (bao gồm 50 bài cơ bản của sát cuộc là phần hỏi đáp kèm theo).
 • Phần II. Các loại hình sát chiêu là các hình thức chiến thuật.

Trong sách có sử dụng tài liệu của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh.  Đây là tài liệu rất bổ ích cho bạn đọc yêu thích môn Cờ Tướng để rèn luyện và ứng dụng trong thực tế.

Trong quá trình biên soạn và biên tập, mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng, song chắc không thể tránh khỏi những sai sót, chúng tôi mong được sự góp ý chân thành của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

Chúc các bạn thành công.


MỤC LỤC

 • Lời nói đầu
Phần I: Dàn thế sát chiều thực dụng
 • 1. Đội hình “Giáp Xe Pháo” sát cuộc chính.
 • 2. Đội hình “Giáp Xe Pháo” sát cuộc phụ
 • 3, Đội hình “Song Xe Nhí” sát cuộc chính
 • 4. Đội hình “Song Xe Nhĩ” sát cuộc phụ
 • 5. Đội hình “Hải để sưu sơn” sát cuộc chính
 • 6. Đội hình “Hải để sưu sơn” sát cuộc phụ
 • 7. Đội hình “Mò trăng đáy bể” sát cuộc chính –
 • 8, Đội hình “Mò trăng đáy bể” sát cuộc phụ
 • 9. Đội hình “Dịch Xe qua” sát cuộc chính
 • 10, Đội hình “Dịch Xe qua” sát cuộc phụ
 • 11. Đội hình “Trắc diện Hổ” sát cuộc chính
 • 12, Đội hình “Trắc diện Hổ” sát cuộc phụ
 • 13. Đội hình “Thiết môn thuyên” sát cuộc chính
 • 14. Đội hình “Thiết môn thuyên” sát cuộc phụ
 • 15. Đội hình “Liệt Mã Xe” sát cuộc chính
 • 16. Đội hình “Liệt Mã Xe” sát cuộc phụ
 • 17. Đội hình “Mã Hậu Pháo” sát cuộc chính
 • 18. Đội hình “Mã Hậu Pháo” sát cuộc phụ
 • 19. Sát cuộc “Song hiến tửu”
 • 20. Liên hoàn trùng Pháo
 • 21. Song Mã ẩm tuyền” sát cuộc chính
 • 22. “Song Mã ẩm tuyền” sát cuộc phụ
 • 23. “Đại đạo xuyên tâm” sát cuộc chính
 • 24. “Đại đạo xuyên tâm” sát cuộc phụ
 • 25. “Tiểu đạo xuyên tâm” sát cuộc chính
 • 26. “Tiểu đạo xuyên tâm” sát cuộc phụ
 • 27. “Nhị Xe lệch” sát cuộc chính
 • 28. “Nhị Xe lệch” sát cuộc phụ
 • 29. “Muộn sát” sát cuộc chính (chiếu bí)
 • 30. “Muộn sát” sát cuộc phụ
 • 31. “Tam tiến Tốt” sát cuộc chính
 • 32. “Tam tiến Tốt” sát cuộc phụ
 • 33. “Thiên địa Pháo” sát cuộc chính
 • 34. “Thiên địa Pháo” sát cuộc phụ
 • 35. “Tướng quân thoát Mão” sát cuộc chính
 • 36. “Tướng quân thoát Mão” sát cuộc phụ
 • 37. “Đại giác Mã” sát cuộc chính
 • 38. “Đại giác Mã” sát cuộc phụ
 • 39. “Quải giác Mã” sát cuộc chính
 • 40. “Xe Mã lãnh trước” sát cuộc chính
 • 41. “Xe Mã lãnh trước” sát cuộc phụ
 • 42. Sát cuộc “Nhị quỷ phách môn”
 • 43. “Tam tử qui biên” sát cuộc chính
 • 44. “Tam tử qui biên” sát cuộc phụ
 • 45. Sát cuộc “Tam tử náo Cung”
 • 46. Sát cuộc “Ngự giá thân chinh”
 • 47. Sát cuộc “Đại đảm binh”
 • 48. Sát cuộc “Lão tôn tân truyền”
 • 49. Sát cuộc “Đại đảm Xe”
 • 50. Sát cuộc “Nhất Tốt tống chung”
Phần II: Các loại hình sát chiêu và các hình thức chiến thuật
 • I. Đơn quan sát thức
 • II. Song quan sát thức
 • III. Đa quan sát thức

chưa hết…..


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!