Cờ tướng khai cuộc đấu pháo

Đọc Sách cờ tướng khai cuộc đấu pháo online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Phương Đông

Lời nói đầu

Khai cuộc đấu Pháo gồm có “Thuận Pháo” (còn gọi là “Thuận thủ Pháo”) và “Liệt Pháo” (còn gọi là “Liệt thủ Pháo ” hay “Nghịch thủ Pháo”). “Liệt Pháo” lại phân ra “Đại liệt Pháo” và “Tiểu liệt Pháo”, đều có lịch sử từ rất lâu, trong các sách kỳ phổ xưa như “Quất Trung Bí” và “Mai Hoa Phổ” cũng có nói đến. Khai cuộc đấu Pháo có tính đối công mạnh, cho nên rất được các kỳ thủ có lối chơi thiên về tấn công ưa thích.

Khai cuộc đấu Pháo thường được ứng dụng trong thực chiến, nhất là loại hình Thuận Pháo”, Loại hình “Thuận Pháo” có các trận thức chính như “Thuận Pháo trực Xa đối hoành Xa”, “Thuận Pháo hoành Xa đối trực Xa”, “Thuận Pháo trực Xa đối chậm xuất Xa”.

Ở tập sách này chúng tôi giới thiệu cụ thể các loại hình khai cuộc đấu Pháo, phân tích một cách thấu đáo, trình bày rõ ràng và dễ hiểu, đồng thời đưa ra những ván cờ ví dụ của các bậc danh thủ. Qua đó giúp các kỳ thủ nắm vững hơn loại hình đấu Pháo, vận dụng một cách thành thạo trong thi đấu.

CÔNG SĨ


Mục lục

 • Lời nói đầu
Chương 1 THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HOÀNH XA 
 • Phần 1: TRẮNG CẤP TẤN XÃ QUA HÀ
 • Phần 2: TRẮNG BỔ SĨ PHẢI
 • Phần 3: TRẮNG TẤN MÃ BIÊN TRẢI 
 • Phần 4: TRẮNG CHÍNH MÃ TẤN CHỐT 3
 • Phần 5: TRẮNG CHÍNH MÃ TẤN CHỐT
 • Phần 6: TRẮNG NGŨ LỤC PHÁO
Chương 2: THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI CHẬM XUẤT XA
 • Phần 1: TRẮNG NGŨ THẤT PHÁO 
 • Phần 2: TRẮNG MÃ 7 BÀN HÀ
 • Phần 3: TRẮNG MÃ 7 TẤN NGOÀI 
 • Phần 4: ĐEN LÊN HỮU HOÀNH XA
 • Phần 5: TRẮNG MÃ 7 TẢ HOÀNH XA
 • Phần 6: TRẮNG MÃ BIÊN TRẢI HOÀNH XA
 • Phần 7: TRẮNG XA QUA HÀ 
 • Phần 8: ĐEN TẤN CHÍNH MÃ KHÔNG TẤN CHỐT 7
Chương 3: THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA
 • Phần 1: ĐEN XA QUA HÀ BỔ SĨ TRÁI
 • Phần 2: ĐEN TẤN CHÍNH MÃ PHẢI
 • Phần 3: ĐẾN XÀ PHÁO TUẦN HÀ
 • Phần 4: ĐEN XA TUẦN HÀ MÃ BIÊN PHẢI
 • Phần 5: ĐEN XA TUẤN HÀ CHÍNH MÃ PHẢI
 • Phần 6: ĐEN XA TUẦN HÀ BỔ SĨ PHẢI
 • Phần 7: ĐẾN XA TUẤN HÀ BỐ SĨ TRẢI 
 • Phần 8: TRẮNG XA SƯỜN TẤN TUYẾN ÁP ĐẢY
Chương 4: LOẠI HÌNH LIỆT PHÁ
 • Phần 1: ĐẠI LIỆT PHÁO
 • Phần 2: TIẾU LIỆT PHÁO

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Phương Đông“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *