Cờ tướng khai cuộc chuyên chốt

Đọc Sách cờ tướng khai cuộc chuyên chốt online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả, Dịch: Hồng KhánhKỳ Anh
 2. NXB Đà Nẵng

Lời tựa

Nước đầu tiên đi là nước tiến Chốt 3 hoặc Chốt 7, đây là loại khai cuộc kiêm cả công lẫn thủ, là đấu pháp linh hoạt giữa cương và nhu (Trung Pháp là loại hình thuộc về cương pháp, còn những loại hình khác như: Phi Tượng, Khởi Mã, Sĩ Giác Pháo góc thể đều thuộc nhu pháp). Đây cũng là cách ra quân mà bên đi tiên muốn che giấu thế trận chính thức của mình, nương theo cách ứng phó của đối phương để tấn công, tương tự như đấu pháp của môn võ Thái Cực quyền hay Bát Quái quyền, có lẽ cũng vì thế mà tục gọi là “Tiên Nhân Chỉ Lộ” (do ảnh hưởng lý thuyết võ thuật của Đạo gia).

Với kiểu ra quân như vậy,

Sự biến hóa của nó rất phức tạp, có thể diễn thành Thuận Pháo, Nghịch Pháo, Bình Phong Mã, Đơn Đề Mã, Quải Cước Mã hoặc Quá Pháo Cung. . . Bên đi hậu cũng phải đối phó một cách linh hoạt bằng nhiều trận thế khác nhau như: Khởi Mã, Phi Tượng, Tiến Chốt, Trung Pháo, Liễm Pháo, Quá Cung Pháo, v. V… Từ thế kỉ 18, 19 đã xuất hiện cách chơi này, trong các cuộc trên, bên đi hậu thông thường nhất là dùng Tiến Chốt để đối phó, hình thành trận thế Đối Binh.

Loại khai cuộc này từng thịnh hành trên đấu đài từ thập niên 30 của thế kỷ 20, mười năm gần đây lại càng phát triển mạnh. Các danh thủ nghiên cứu, sáng tạo cho bên đi hậu nhiều kiểu đối phó mới, phức tạp hơn. Lối chơi mới của các danh thủ có nhiều biến hóa nên trận Tiên nhân chỉ lộ càng được hâm mộ. Hiện tại trong các cuộc thi đấu, lối khai cuộc Tiến Chốt chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nhóm các khai cuộc không phải Trung Pháo, nó xứng đáng làm đại biểu cho phong cách chơi cờ Tướng hiện đại, bởi tính phong phú và uyển chuyển đã nói trên.


Mục lục

 • Khái quát về Loại khai cuộc tiến chốt

Phần I Tiến binh đối liễm pháo

 • Cuộc 1 Trắng đi pháo đầu bên phải Đối đen lên tượng phải
 • Cuộc 2 Trắng đi pháo đầu bên phải đối Đen lên tượng phải trái
 • Cuộc 3 Trắng đi pháo đầu bên phải Đối đen bổ thuận pháo
 • Cuộc 4 Trắng đi pháo đầu bên phải đối Đen nhảy mã trong bên trái
 • Cuộc 5 Trắng đi pháo đầu bên trái đối Đen đi nghịch pháo
 • Cuộc 6 Trắng lên tượng phải Cuộc 7 Trắng lên tượng trái
 • Cuộc 8 Trắng đi pháo phải tuần hà

Phần II. Đối binh cuộc

Tiết 1: Trắng đi liễm pháo
 • Cuộc 1 Liễm pháo đối pháo đầu
 • Cuộc 2 Liễm pháo đối Đen lên tượng trái
 • Cuộc 3 Liễm pháo đối Đen lên tượng phải
 • Cuộc 4 Liễm pháo đối Đen bổ pháo đầu trái
 • Cuộc 5 Liễm pháo đối Đen bổ pháo đầu phải
Tiết 2: Trắng lên mã trái
 • Cuộc 1 Trắng bình pháo biên
 • Cuộc 2 Trắng đi tả hoành xa

Phần III Tiến binh đối các trận khác

Tiết 1: Tiến binh đối Phi tượng
 • Cuộc 1 Đen lên tượng phải
 • Cuộc 2 Đen lên tượng trái
Tiết 2: Tiến binh đối đen lên mã trong bên trái
 • Cuộc 1 Trắng tiến chốt 3
 • Cuộc 2 Trắng tiến chốt 3
 • Cuộc 3 Trắng vào pháo đầu đối Đen đi trực xa
 • Cuộc 4 Trắng bình pháo lộ 3 đối Đen đi trực xa trái
 • Cuộc 5 Trắng bình pháo lộ 3 đối Đen vào pháo đầu
 • Cuộc 6 Trắng nhảy mã trái đối Đen tiến chốt 7
 • Cuộc 7 Trắng nhảy mã phải đối Đen tiến chốt 7
Tiết 3: Tiến binh đối Đen đi quá cung pháo
 • Cuộc 1 Trắng đi hoành xa
 • Cuộc 2 Trắng lên mã phải
Tiết 4: Tiến binh đối Đen vào pháo đầu
 • Cuộc 1 Trắng đi pháo quá hà đối Đen tiến chốt 7
 • Cuộc 2 Trắng lên mã trong đối Đen đi xe tuần hà
 • Cuộc 3 Trắng lên mã trái đối Đen đi mã biên phải
 • Cuộc 4 Trắng đi hữu pháo phong xe đối Đen đi tiến chốt 7
 • Cuộc 5 Trắng nhảy mã trái trong đối Đen đi tiến chốt 7
Tiết 5: Tiến binh Đối kim câu pháo
 • Cuộc 1 Tiến binh đối Đen đi kim câu pháo
 • Cuộc 2 Tiến binh đối Đen đi kim câu pháo
 • Cuộc 3 Tiến binh đối Đen đi kim câu pháo
Tiết 6: Tiến binh Đối đen tiến chốt 3

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Đà Nẵng“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!