Bí Quyết Nhượng Song Mã Cuộc

Đọc sách Bí Quyết Nhượng Song Mã Cuộc

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Lý Chí Hải
  2. Dịch: Vương Sơn
  3. NXB Trẻ

Mục Lục

  • Phần 1: Hoàng xa tấn Pháo phá Pháo Mã Cuộc
  • Phần 2: Tuần hà Pháo phá Mã đơn đề cuộc
  • Phần 3: Tấn Pháo ép Mã cuộc
  • Phần 4: Tuần hà Pháo phá Sĩ Tượng cuộc
  • Phân 5: Tàn cuộc

chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Trẻ“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *