Quy tắc đánh cờ tướng

Đọc sách Quy tắc đánh cờ tướng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Vương Mộng Bưu
 2. NXB Thể dục thể thao

MỤC LỤC

Chương thứ nhất. Cơ sở tri thức
 • Tiết 1 Nguồn gốc với sự phát triển của cờ Tướng 
 • Tiết 2 Công năng của cờ Tướng 
 • Tiết 3 Bàn cờ và quân cờ
 • Tiết 4 Cách đi và sự ghi chép trong cờ Tướng
 • Tiết 5 Quy tắc đánh cờ Tướng
Chương 2. Vận dụng các binh chủng
 • Tiết 1 Tiểu binh xung phong
 • Tiết 2 Ngựa Tốt phóng nhanh
 • Tiết 3 Pháo nổ vang trời
 • Tiết 4 Bánh xe lăn vùn vụt
 • Tiết 5 Sĩ Tượng trợ giúp khi tiến công 
 • Tiết 6 Ngụ giá thân chính
Chương 3. Các cách “giết” điển hình
 • Tiết 1 Đối mặt: cười
 • Tiết 2 Mạnh dạn xuyên tâm
 • Tiết 3 Then cửa sắt
 • Tiết 4 Đội xe xen kẽ
 • Tiết 5 Mã ngọa tào
 • Tiết 6 Quải giác Mã
 • Tiết 7 Mã câu cá
 • Tiết 8 Trắc diện hỗ
 • Tiết 9 Pháo không đầu
 • Tiết 10 Thiên địa Pháo 
 • Tiết 11 Pháo hậu Mã
 • Tiết 12 Cặp Xe, Pháo
 • Tiết 13 Giết trong cung cấm
 • Tiết 14 Tám tử uy hiến 
Chương 4. Nghệ thuật “bài cục”
 • Tiết 1 Bài cục tự hình 
 • Tiết 2 Bài cục đồ án 
 • Tiết 3 Bài cục du hí
Chương 5. Thủ đoạn về chiến thuật
 • Tiết 1 Lập mưu “ăn” quân 
 • Tiết 2 Đổi quân
 • Tiết 3 Điều vận quân 
 • Tiết 4 Thí quân
 • Tiết 5 Kiềm chế 
 • Tiết 6 Phong tỏa
 • Tiết 7 Hợp kích
 • Tiết 8 Đột phá 
Chương 6. Giai đoạn “khai cục”
 • Tiết 1 Thuận pháo
 • Tiết 2 Liệt pháo
 • Tiết 3 Pháo giữa đối đầu với Mã bình phong
 • Tiết 4 Pháo giữa đối đầu với Mã phản cung
 • Tiết 5 Pháo giữa đối đầu với Mã đơn đề
 • Tiết 6 Tốt thọc lên đối đầu với Tốt “đáy Pháo”
 • Tiết 7 Tượng ghểnh lên đối đầu với “Pháo quá cung 

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *