Quất trung bí tinh tuyển thế trận thuận pháo

Đọc sách Quất trung bí tinh tuyển thế trận thuận pháo online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Trọng Nhân
  2. NXB Mỹ Thuật

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 
PHẦN THỨ NHẤT
  • THUẬN PHÁO PHÁ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC 
PHẦN THỨ HAI
  • PHÁO ĐẦU HOÀNH XA OA TÂM PHÁO PHÁ THUẬN PHÁO VÀ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC 
PHẦN THỨ BA
  • PHÁO ĐẤU HOÀNH XA PHÁ HẬU BỔ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC 
PHẦN THỨ TƯ
  • PHÁO ĐẤU HOÀNH XA DÙNG MÃ PHÁ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC 
PHẦN THỨ NĂM
  • PHÁO ĐẦU HOÀNH XA DÙNG PHÁO PHÁ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC
PHẦN THỨ SÁU
  • PHÁO ĐẦU HOÀNH XA TẤN 7 BINH PHÁ SĨ GIÁC PHÁO CUỘC

chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *