Phi Tượng Cục đối Quá Cung Pháo – Thực chiến Hồ Vinh Hoa đấu Liễu Đại Hoa

Phần 1: Phi Tượng Cục đối Quá Cung Pháo – Hồ Vinh Hoa đấu Liễu Đại Hoa.

Phần 2: Thực chiến “Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) đấu Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc) (12:39)

Học thêm các bài khác:

Cờ tướng thực dụng

Kỹ năng thực chiến trong cờ tướng

View all posts by Cờ tướng thực dụng →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *