Pháo mã chốt chiến pháp tinh hoa tập 2

Đọc sách Pháo mã chốt chiến pháp tinh hoa tập 2 online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Công Sĩ
  2. NXB Mũi Cà Mau

Lời nói đầu

Trong đối cuộc, do song phương muốn tranh quyền chủ động, không để bị thất tiên, cho nên đổi Xa là trường hợp rất thường gặp, thường xuất hiện hình thế trung, tàn cuộc không có Xa, chỉ còn lại Pháo Mã Chốt.

Lúc này, nếu biết cách phối hợp lực quân chặt chẽ, vận dụng chiến thuật Pháo Mã Chốt liên công một cách linh hoạt và xác đáng, sẽ có nhiều khả năng chiến thắng đối thủ.

“Tiền Mã hậu Pháo” là chiến thuật Pháo Mã liên sát chủ yếu, là sát thế rất lợi hại, và cũng là “thành ngữ” quen thuộc trong giới cờ. Pháo Mã liên công có Chốt phối hợp, tạo thành một khối liên hợp tác chiến ở giai đoạn trung, tàn cuộc; có khả năng tác chiến độc lập, vây thành hãm trại, đem lại thắng lợi bất ngờ.

Cuốn sách này chủ yếu giới thiệu về cách vận dụng Pháo Mã Chốt phối hợp liên công, mang tính thực dụng. Trong đó bao gồm 3 chương chính, với tổng cộng 254 cuộc.

Đưa ra những kỹ xảo, chiến thuật chiến lược Pháo Mã Chốt hợp công; đồng thời trích dẫn một số cuộc cờ của các tượng kỳ đại sự làm ví dụ, có kèm theo phân tích, chú giải, để tiện tham khảo, học hỏi và ứng dụng vào trong thực chiến, mong đem lại hiệu quả thi đấu tốt nhất.

Công Sĩ


chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!