Những ván cờ hay của các danh kỳ đương đại

Đọc sách Những ván cờ hay của các danh kỳ đương đại online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Bình ChúTrần TrungQuang Vinh
 2. NXB Mỹ Thuật
 3. Thể loại: Sách Bình Luận Cờ Tướng

Mục Lục

TIÊN NHÂN CHỈ LỘ (24 ván)
 • ĐÌNH XA VẤN LỘ
 • LƯỢC TỐT THỦ THẮNG (Dừng Xe hỏi đường, ăn Tết thủ thắng) 
 • CỰ MÃNG TRIỀN THÂN KIẾN CÔNG (Trắn lớn uốn mình lập công) 
 • THỪA CƠ PHÁ TƯƠNG, TRẮC KÍCH PHÁ THÀNH (Thừa cơ phá Tượng, đánh vào bên phá thành)
 • HIẾN MÃ MƯU THẾ CÔNG QUAN (Dâng Mã mưu kế tấn công cửa ải)
 • VÂN XA HIẾP MÃ, LƯỢC TƯƠNG PHÁ TRẬN. (Chuyển Xe uy hiếp Mã, ăn Tượng phá trận).
 • DĨ PHÁO CHẾ MÃ, TIÊN THANH ĐOẠT NHÂN (Lấy Pháp chế Mã, ra tay chiếm trước)
 • KHÁT KÝ BÔN TUYỀN, XÃ PHÁO LẬP CÔNG (Ngựa ký khát nước phi xuống suối, Xe Pháo lập công)
 • XA MÃ LÃNH CHIÊU TIỆP BÁO TRUYỀN (Xe Mã phối hợp, tin thắng báo về)
 • TINH ĐIÊU TẾ TRÁC ĐOẠT QUAN (Khéo léo tình thế đoạt ải)
 • CƠ ĐỘNG LINH XẢO, KHỐN TỬ ĐẮC THẾ (Cơ động linh hoạt, vây quân đắc thế)
 • ẢM ĐỘ TRẦN THƯƠNG MỊCH THẮNG CƠ (Ám phục ở Trần Thương tìm cơ hội chiến thắng) 
 • XUNG KHAI KHUYẾT KHẨU CẦM TƯỚNG (Xung phá cửa khuyết bắt Tướng) 
 • PHÁ PHỦ TRẦM CHU, MÃ ĐÁO CÔNG THÀNH (Phá nồi đục thuyền, mã đáo thành công)
 • THỪA THẾ NHI TẤN PHỐc MÃ CÔNG (Thừa thế mà tiến, nhảy Mã tấn công)
 • THAM TƯỢNG ĐÂU CÂU NHẬP TRÙNG VI (Tham Tượng bỏ Mã rơi vào trùng vây)
 • TÁN VÕNG BỔ NGỮ KHẢI HOÀN QUY (Tung lưới bắt cá thắng trận trở về) 
 • DĨ TĨNH CHẾ ĐỘNG, LÃO MƯU THÂM TOÁN (Lấy tĩnh chế động, mưu tính sâu xa)
 • ĐOÁI BÌNH THẤT SĨ, CẤP CHUYỂN TRỰC HẠ (Đổi Tốt mất Sĩ, mau chóng rơi xuống thế hạ phong)
 • KHINH ĐỘNG TẢ CÂU TẨU MẠCH THÀNH (Khinh động Mã trái đi về Mạch thành)
 • DĨ THỐI VỊ TẤN, XA MÃ TUNG HOÀNH (Lấy thoái làm tiến, Xe Mã tung hoành)
 • MÃ PHÁO TUNG HOÀNH HÃM ĐỊCH SỰ (Mã Pháo tung hoành vây hãm Tướng địch) 
 • KHÍ SĨ PHƯỚC LONG ĐOẠT SƯ (Bỏ Sĩ buộc rồng đoạt Tướng)
 • MÃ PHÁO TRIỀN MÀ HIỂN NHẬN CÔNG (Mã Pháo vây buộc hiện công lao)
 • XA NHƯ LƯU THỦY MÃ NHƯ LONG (Xe như nước cuốn, Mã như rồng) 
PHI TƯỢNG CUỘC (26 VÁN)
 • BÌNH PHÁO NGẠO ĐOÁI TẠO PHẢN KÍCH, PHÁCH MÃ ĐĨNH THƯƠNG BẮT ĐẦU TRÙ (Bình Pháo thách đổi gặp phản kích, Giục ngựa vùng thương tính toán ngay) 
 • CHÂM PHONG TƯƠNG ĐỐI, TRANH CHIẾM YẾU TÂN (Đối lập gay gắt, tranh chiếm bến quan trọng)
 • BA LAN KHỞI PHỤC, HIẾN XA LƯỢC TRẬN (Sóng cuộn nhấp nhô, dâng Xe lược trận)
 • SONG KY SINH PHONG LẬP CHIẾN CÔNG (Hai quân kỵ hà lập chiến công)
 • TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN, CÁC CÔNG NHẤT DỰC (Ra tay trước chế phục người, Mỗi bên tấn công một cánh)
 • HIẾN PHÁO TRANH TIÊN THỊ NGẠNH CUNG (Dâng Pháo tranh tiên giường cung mạnh) 
 • BÁC TƯỢNG LƯỢC TỐT ĐOẠT QUAN, (Phá Tượng ăn Tết đoạt ải)
 • PHÁ SĨ BÁC TỐT, ỔN THÁO THẮNG (Phá Sĩ ăn Tốt, ổn định thế thắng) 
 • CAO TƯỢNG CHIÊU BẠI TÍCH (Lên Tượng dẫn đến thất bại) 
 • ĐOẢN BINH TƯƠNG TIẾP KIẾN CÔNG PHU (Đoản binh tiếp nhau thấy công phu
 • THAM BINH CHUYỂN HẠ PHONG, BIÊN KỴ LẬP KỲ CÔNG (Tham ăn quân bị rơi vào thế hạ phong, Kỵ biên lập được kỳ
 • CÔ XẢO THIẾT LÀ VÕNG THI KIỀM CÔNG (Khéo bày võng lưới thực hiện tấn công gọng kìm)
 • MÃ PHÁO TRÌNH HÙNG, LƯỠNG DIỆN GIÁP CÔNG (Mã pháo oai hùng, hai mặt giáp công)
 • KỴ BINH PHÁ TRẬN CHIẾN UY PHONG MƯU TỐT ĐOẠT THẾ BẠT TRẠI (Ăn Tốt đoạt thế nhổ trại) 
 • XẢO ĐOÁI THƯƠNG CÔNG, THIÊN MÃ HÀNH KHÔNG (Khéo đối tranh công, thiên mã hành không)
 • BÃI XA HỘ PHÁO, KHÍ GIÁP DUÊ BINH (Bày Xe yếm hộ Pháo, bỏ giáp thua binh)
 • NGỘ PHỐI ĐƠN KỴ, TỬ DIỆN SỞ CA. (Lầm đi đơn kỵ, bị vây bốn phía) 
 • ĐÃI CƠ NHI ĐỘNG HIỂN THẦN THÔNG (Đợi thời cơ mà động, hiện thần thông)
 • VIỄN PHÁO KHINH PHÁT, THÀNH HẠ ĐÌNH MINH (Pháo xa khinh suất tấn công, dưới thành lập hòa ước) 
 • XUÂN PHONG ĐẮC Ý MÃ ĐỂ TẬT (Gió Xuân đắc ý, Mã phi nhanh)
 • LONG ĐẰNG MÃ TÊ PHÁO THANH LONG (Rồng bay ngựa hí, pháo vang rền) 
 • BIÊN TÁI PHONG YÊN KHỞI, MƯU MÃ KHỞI CA HOÀN (Biên ải khói chiến tranh nổi lên, Ăn Mã thắng trận về)
 • CHẾ MÃ MƯU THẾ, SONG PHÁO HIỂN UY (Khống chế Mã đoạt thế, song Pháo hiện hai phong) 
 • TƯỢNG TÂM ĐỘC VẬN MƯU PHÁO QUY (Khéo léo ăn Pháo thắng trận về) 
 • THẾ QUÂN LỰC ĐỊCH, NHUYỄN NGẠNH KIÊM THI (Thế lực ngang nhau, cứng mềm cùng lúc) 
THƯỢNG MÃ CUỘC (1 ván)
 • XẢO PHÁ PHÀN LY HÃM ĐỊCH QUÂN (Khéo phá hàng phòng ngự, vây hãm quân địch)
SĨ GIÁC PHÁO CUỘC (2 ván)
 • HÀM MAI TẬT TIẾN, TRỰC ĐÁO HOÀNG LONG (Ngậm hàm tiến nhanh, thẳng đến thành công) 
 • XẢO DIỆU KHỐN MÃ, LƯỢC TƯỢNG PHÁ SÀO (Khéo vây khốn Mã, ăn Tượng phá 6)

chưa hết…..


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Mỹ thuật“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!