Những ván cờ đặc sắc

Đọc sách Những ván cờ đặc sắc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trọng Nhân
 2. NXB Thanh Niên
 3. Thể loại: Sách Bình Luận Cờ Tướng

MỤC LỤC

 • Ván 1. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HẬU CHẬM XUẤT XA 
 • Ván 3. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 4. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HẬU CHẬM XUẤT XA 
 • Ván 5. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 6. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
 • Ván 7. THUẬN PHÁO HOÀNH, TRỰC XA ĐỐI HẬU
 • Ván 8. THUẬN PHÁO TRỰC XÀ CÔNG HOÀNH XA
 • Ván 9. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA 
 • Ván 10. THUẬN PHÁO SONG TRỰC XA LƯỠNG ĐẦU XÀ CÔNG SÔNG HOÀNH XA
 • Ván 11. THUẬN PHÁO HOÀNH XA LƯỠNG ĐẦU XÀ ĐỐI HẬU HOÀNH, TRỰC XA
 • Ván 12. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 13. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HẬU QUÁ HÀ PHÁO HOÀNH XA 
 • Ván 14. THUẬN PHÁO TRỰC XÀ CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 15. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 16. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
 • Ván 17. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA
 • Ván 18. QUY BỐI PHÁO ĐỐI NGŨ LỤC PHÁO
 • Ván 19. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO (TIỆN CHẬM XUẤT XA, HẬU TAM BỘ HỒ)
 • Ván 20. THIẾU LIỆT PHÁO ĐỐI SĨ GIÁC PHÁO
 • Ván 21. LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 22. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 23. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO
 • Ván 24. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO
 • Ván 25. BẢN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO TIỆN LIÊN HOÀN HIỆP MÃ, HẬU TẠM BỘ HỖ 
 • Ván 26. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO TIÊN KHỞI HOÀNH XA 
 • Ván 27. (NGHỊCH PHÁO CUỘC (LIỆU THỦ PHÁO) 
 • Ván 28. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 29. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 30. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 31. LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 32. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHI TƯỢNG
 • Ván 33. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 34. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 35. ĐỐI BINH CUỘC
 • Ván 36. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI KHỞI Mà
 • Ván 37. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 38. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI KHỞI MÃ HOÀNH XA CUỘC 
 • Ván 39. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI KHỞI MÃ
 • Ván 40. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 41. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO
 • Ván 42. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHI HỮU TƯỢNG 
 • Ván 43. ĐỐI BINH CUỘC
 • Ván 44. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO
 • Ván 45. TIÊN NHÂN CHỈ LÀ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 46. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 47. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 48. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 49. TIÊN NHÂN CHỈ LÀ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 50. TIÊN NHÂN CHỈ LÀ ĐỐI PHI TƯỢNG CUỘC 
 • Ván 51. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video Bình Luận Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!