Những thế cờ tàn chọn lọc

Đọc sách Những thế cờ tàn chọn lọc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Vương Tổ Diễn
 2. NXB Thể dục thể thao

Lời nói đầu

Ở Trung Quốc cờ Tướng là một trong những hình thức vui chơi giải trí, một môn thể thao trí tuệ được mọi người rất ưa thích từ hàng nghìn năm nay.

Trong phạm vi “biên giới rộng ba phân, mưu kế sâu bạn trượng” cờ Tướng giúp con người rèn luyện tư duy, nâng cao trí tuệ. Đặc biệt là giai đoạn Tàn cục (cờ tàn) của cờ Tướng, nơi diễn ra sự tập trung trí tuệ, kỹ xảo, mưu lược, thường tạo ra cho người chơi sự hứng thú vô cùng.

Đối với những bạn yêu cờ, hoặc là kỳ thủ không có người đánh cùng, cờ tàn có thể giúp bạn tự cảm thấy được niềm vui trong đó.

Cuốn sách này bao gồm những tài liệu hay về cờ tàn trong các sách báo, tạp chí từ cổ chí kim được biên soạn lại mà thành. Do đề mục trong những bản sách cổ phần lớn đều không thích hợp với thị hiếu của người hiện đại, nên tác giả đã bắt tay tuyển chọn biên soạn lại cộng thêm lời chú giải ngắn gọn.

Song do trình độ có hạn chắc chắn khó tránh khỏi những chỗ chưa được thỏa đáng, rất mong đông đảo bạn đọc phê bình chỉ giáo.

VƯƠNG TỔ DIỄN


MỤC LỤC

 • CỤC THỨ 1 THOÁI PHÁO BẢO SĨ
 • CỤC THỨ 2 TỐNG XE KHIÊN XE
 • CỤC THỨ 3 TƯỚNG CHIẾM TỨ LỘ
 • CỤC THỨ 4 KHỐNG CHẾ XUẤT TƯỚNG
 • CỤC THỨ 5 BỘ BỘ KHÁN CHÍNH
 • CỤC THỨ 6 NGŨ BINH BỨC HÒA
 • CỤC THỬ 7 PHỐC SÓC MÔ LY
 • CỤC THỨ 8 ĐOÁI TỬ TƯ SÁT
 • CỤC THỨ 9 KHÍ TRUNG TẨU TÀ
 • CỤC THỨ 10 KHÍ PHÁO THÔNG MÃ
 • CỤC THỨ 11 HIẾN XE PHỤC SÁT
 • CỤC THỬ 12 KHÉO TẨU MÃ BỘ
 • CỤC THỨ 13 ĐOÁI XE GIẢI VÀ
 • CỤC THỨ 14 PHONG VÂN BIẾN HUYỄN
 • CỤC THỨ 15 ĐƠN MÃ CỨU CHỦ
 • CỤC THỬ 16 DỤ TƯỚNG BỨC TƯỞNG
 • CỤC THỬ 17 TỐT XE DỤ ĐỊCH
 • CỤC THỬ 18 BỘ BỘ VI DOANH
 • CỤC THỨ 19 PHÁO THỦ MÃ BỘ
 • CỤC THỨ 20 LẠP XE HỒI ĐỂ
 • CỤC THỨ 21 PHÁO PHÂN NHỊ LỘ
 • CỤC THỨ 22 HÃM TỈNH MẬT BỐ
 • CỤC THỨ 23 KHÁP ĐÁO THỜI CƠ
 • CỤC THỨ 24 DIỆU THỦ HỒI XUÂN
 • CỤC THỨ 25 ĐOÁI TỬ TÍNH HÒA
 • CỤC THỨ 26 HIẾN XE NGHĨ SÁT
 • CỤC THỨ 27 HỢP LÝ HIẾN XE
 • CỤC THỬ 28 CÁC HỮU DIỆU TRƯỚC
 • CỤC THỨ 29 TỐNG XE THÔNG LỘ
 • CỤC THỨ 30 TUOI TỐNG MÃ GIẢM SÁO
 • CỤC THỨ 31 KHÍ TỬ GIẢI VI
 • CỤC THỨ 32 TẦNG TẦNG GIẢI SÁO
 • CỤC THỨ 33 ĐOẢI TỬ CẦU HÒA
 • CỤC THỬ 34 SONG MÃ CỨU CHỦ
 • CỤC THỨ 35 KHÍ XE DƯỢC MÃ
 • CỤC THỨ 36 XE BỨC XE LỘ
 • CỤC THỨ 37 PHÁO CÔNG NGŨ LỘ
 • CỤC THỨ 38 BỨC XE HỒI PHÒNG
 • CỤC THỨ 39 DĨ XE ĐẢNG XE.
 • CỤC THỨ 40 HOÀNH BINH CHẾ THẮNG
 • CỤC THỨ 41 BỘ BỘ TIẾN BỨC
 • CỤC THỨ 42 ÁP MÃ MUỘN SÁT
 • CỤC THỨ 43 MÃ PHÁO LIÊN CÔNG
 • CỤC THỨ 44 PHÁO MUỘN HỒNG XE
 • CỤC THỨ 45 TỐNG XE SƠ LỘ
 • CỤC THỨ 46 PHÁO BỨC PHÁO THOÁI
 • CỤC THỨ 47 HỒNG BINH HIỂN UY
 • CỤC THỨ 48 TRẢO PHÁO SÁT CỤC
 • CỤC THỬ 49 XE ĐỔ XE LỘC
 • CỤC THỨ 50 QUYÊN XE SẮT TƯỚNG
 • CỤC THỨ 51 GIẢI SÁT BÌNH HÒA
 • CỤC THỬ 52 PHÁ TƯỢNG CẦU •THẮNG
 • CỤC THỨ 53 GIẢI SÁT XU SÁT 
 • CỤC THỬ 54 PHÁO KHIÊU ĐẠI DƯƠNG
 • CỤC THỬ 55 | NHẤT TỪ TRƯỜNG BÀI
 • CỤC THỬ 56 BẢO TƯỢNG CẦU HÒA
 • CỤC THỬ 57 TỐNG TƯỚNG THƯỢNG LÂU
 • CỤC THỨ 58 CHIẾM TRUNG TRẦM PHÁO
 • CỤC THỨ 59 KHÍ TỬ ĐÁNG LỘ
 • CỤC THỨ 60 HỒ HỮU DIỆU TRƯỚC
 • CỤC THỨ 61 MÃ THỦ SĨ VỊ
 • CỤC THỨ 62 THOÁI XE CHIÊM XE
 • CỤC THỨ 63 XẢ XE ĐỒ HÀNH
 • CỤC THỨ 64 BẠT LOẠN PHẢN CHÍNH
 • CỤC THÚ 65 PHÁ TƯỢNG THỦ THẮNG
 • CỤC THỨ 66 DIỆU TRƯỚC LIÊN THIÊN
 • CỤC THỬ 67 ĐỘC XE SÍNH NĂNG
 • CỤC THỨ 68 KHÍ XE THỦ TƯỚNG
 • CỤC THỨ 69 PHÁ SĨ TƯỢNG
 • CỤC THỬ 70 NHỊ PHÁO TRANH CÔNG
 • CỤC THỬ 71 DĨ SĨ TRỢ CÔNG
 • CỤC THỨ 72 TẦNG TẦNG GIẢI SÁO
 • CỤC THỨ 73 KHỞI TỬ HỒI SINH
 • CỤC THỨ 74 PHÁO NHẬP TƯỚNG VỊ
 • CỤC THỨ 75 ĐỘC TƯỢNG DIỆN CÔNG
 • CỤC THỨ 76 HIẾN XE GIẢI CỨU
 • CỤC THỨ 77 ĐƠN PHÁO PHÁ TƯỢNG
 • CỤC THỨ 78 XE XE TƯƠNG ĐỐI
 • CỤC THỨ 79 CÔNG PHÁ BÍCH LŨY
 • CỤC THỬ 80 BÌNH PHÁO GIẢI SÁT
 • CỤC THỬ 81 PHÁ SĨ VỊ TIÊN
 • CỤC THỬ 82 KHỞI BINH GIẢI SÁO
 • CỤC THỨ 83 TÁ SĨ SÁT KỲ
 • CỤC THỬ 84 SẢN BÌNH CẦU HÒA,
 • CỤC THỨ 85 TRÓC TỐT SÁT TƯỚNG
 • CỤC THỬ 86 BIẾN HUYỄN MẠC TRẮC
 • CỤC THỨ 87 PHÁO PHÁ TIỂU TỐT
 • CỤC THỬ 88 KHÍ XE BẢO SỦY
 • CỤC THỨ 89 BỨC PHÁO KHÍ TƯỚNG
 • CỤC THỨ 90 SONG XE VIÊN TRƯỜNG
 • CỤC THỬ 91 ĐƠN PHÁO PHÁ TƯỚNG
 • CỤC THỨ 92 ĐOÁI PHÁO GIẢI NGUY
 • CỤC THỨ 93 MÃ BINH XẢO THẮNG
 • CỤC THỨ 94 TỐNG TỬ GIẢI SÁO
 • CỤC THỨ 95 ĐỂ BINH HIỂN NĂNG
 • CỤC THỨ 96 TỐNG XE TÁ BỘ
 • CỤC THỨ 97 BỨC TƯỚNG THỦ SĨ
 • CỤC THỨ 98 XẢO DỤNG ĐỂ BINH .
 • CỤC THỨ 99 TRẦM PHÁO ÁP XE
 • CỤC THỨ 100 ĐƠN PHÀO CHẾ TƯỢNG.
 • CỤC THỨ 101 CÔNG TRUNG HỮU THỦ
 • CỤC THỨ 102 TIẾN BINH CHIẾM TIÊN
 • CỤC THỨ 103 LIÊN CÔNG GIẢI VI
 • CỤC THỨ 104 SÁT SĨ BỨC MÃ
 • CỤC THỬ 105. PHÙNG HƯNG HÓA CÁT
 • CỤC THỬ 106 TRÓC TƯỢNG SÁT TƯỚNG
 • CỤC THỨ 107 TỐT MÃ KHIÊN PHÁO
 • CỤC THỨ 108 MIỄN ĐOÁI CẦU THẮNG
 • CỤC THỨ 109 PHÁO TỌA TRUNG BỘ
 • CỤC THỨ 110 ĐĨNH BINH BẢO HÒA
 • CỤC THỨ 111 XE PHÁ TAM TỐT
 • CỤC THỨ 112 XE ĐOÁI SONG TỐT
 • CỤC THỨ 113 XẢO MÃ BỘ TẨU
 • CỤC THỬ 114 DĨ NHA HOÀN NHA
 • CỤC THỨ 115 TRẦM ĐỂ CỨU GIÁ
 • CỤC THỬ 116 TƯỢNG KHỞI HOẰNG ĐỒ
 • CỤC THỬ 117 TẦNG TẦNG GIẢI SÁO
 • CỤC THỨ 118 KHÉO PHÁ SONG TƯỢNG
 • CỤC THỬ 119 HIỂM ÁC ĐA ĐÃ
 • CỤC THỬ 120 XẢO KHÍ XE PHÁO
 • CỤC THỨ 121 TỐNG XE DẪN MÃ
 • CỤC THỨ 122 XE PHÁ SONG PHÁO
 • CỤC THỬ 123 MÃ KHIÊN LÃO TƯỚNG
 • CỤC THỬ 124 XẢO TRÓC SONG TỬ
 • CỤC THỨ 125 ĐỂ BINH SÍNH UY
 • CỤC THỨ 126 THÔNG LỘ GIẢI KHỐN
 • CỤC THỨ 127 KHÍ MÃ TRÓC PHÁO
 • CỤC THỬ 128 MÃ PHÁO LIÊN CÔNG
 • CỤC THỬ 129 DẪN PHÁO ĐÃ XE

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *