Những thế cờ đặc sắc

Đọc sách Những thế cờ đặc sắc online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trần TrungKim Tường và Nhóm cộng sự
 2. NXB Thanh Niên

Mục Lục

 1. MẪN MIỄN ĐỔNG TÂM 
 2. NHỊ LONG NHIỄU THẤT
 3. LONG XÀ HỖN HẢI
 4. BINH NGUYÊN TẨU Mà
 5. THỐ ĐẢM KHUYNH TÂM 
 6. BIẾN KHỞI TIÊN TƯỜNG
 7. NHẬP HUYỆT THỦ HỖ 
 8. XÍCH TÂM BÁO QUỐC 
 9. TRƯỜNG KINH THỤ THỦ
 10. LỰC KHUYNH ĐỊCH QUỐC
 11. TẠC BÍCH THU QUANG 
 12. QUÂN TRUNG LIỆT SĨ
 13. CHỈ HUY NHƯỢC ĐỊNH
 14. DI HOA TIẾP MỘC
 15. MỤC THỊ HOÀNH LƯU
 16. TUYẾT ÔNG LAM QUAN
 17. ĐIỆN VIÊN ẨM GIẢN
 18. ĐINH XA BẠN MÃ
 19. ĐẦU KHU ĐẾ ĐÌNH
 20. LẠC HOA LƯU THỦY
 21. HÃM ĐỊCH VI TRUNG 
 22. GIANG TÂM THÙY ĐIẾU
 23. THAM THẦN MÃO DẬU
 24. BIẾN SINH TRỬ DỊCH
 25. KHAI THÁC TÂM HUNG
 26. ĐỒNG TÂM PHỤ CHINH
 27. BINH THÚ HOÀNG LONG
 28. LIÊN CHU KÍCH HƯỞNG
 29. NHẤT PHU ĐANG QUAN
 30. KHỐN NGỤY CHẾ YẾN 
 31. ĐỘC BÌNH CẦN VƯƠNG
 32. PHI KÌNH THÔN ĐIẾU
 33. NGỘ THỦY ĐIỆP KIỂU
 34. ĐIỆU ỨNG TRÓC THỐ 
 35. TĨNH TRUNG ĐẦU HẠT
 36. LIỄU CHINH XẠ LIỆP
 37. ĐỊA PHÙ BINH CƯƠNG
 38. PHỤ CẤP TRUY SƯ
 39. LỰC DỊCH VẠN NHÂN 
 40. TRẤN KINH BÁCH LÝ
 41. SÔNG LÔ KHÚY NGƯ
 42. CHIẾN NHƯ BIỆT HỎA
 43. NHẠN TRẬN BÀI KHÔNG 
 44. KINH TÂM PHÁ ĐẢM 
 45. TỆ MÃ PHỐC ĐỒ
 46. CÔNG THÀNH DANH TỰU
 47. KHÚC ĐỘT TẨY TÂN 
 48. DÃ MÃ DỤ HỔ 
 49. LAO VẤN TƯỚNG SĨ
 50. TINH TRUNG BẢO QUỐC
 51. CẬN DUYỆT VIỄN LẠI
 52. TẢI TRẦM TẢI PHÙ
 53. MẪN NGỌC HỦY ĐỘC
 54. MINH TU SẠN ĐẠO
 55. MINH HOÀNG DU NGUYỆT
 56. KHAI MÔN DIỆN ĐỊCH 
 57. VIỄN LIỆP SƠN LÂM
 58. NGẪU ĐOẠN TƠ LIÊN
 59. LỘ CÁCH TÍNH HÀ
 60. ĐẦU MỆNH THÙ MÔN
 61. HOA BẤT ĐƠN HÀNH
 62. NHẤT KỴ KHỐN NGỤY
 63. NHỤC ĐẢN PHỤ KINH 
 64. HOÀI XUÂN DỤC DINH
 65. Ỷ LỤ VỌNG TỬ
 66. ĐIỂU TÀNG THÂM LÂM
 67. KHÍ ĐOẢN THỦ TRƯỜNG
 68. NGỌA TÂM THƯỜNG ĐẢM
 69. ĐƠN KỴ KHỐN ĐỊCH
 70. VƯƠNG KIỆM TRỤY XA
 71. PHÙNG SƠN KHAI LỘ
 72. VẬN TRÙ QUYẾT SÁCH
 73. KÝ BẤT XƯNG LỰU
 74. TUẦN TỰ TIỆM TẤN
 75. HỒ KỴ ÁP TRẬN
 76. VỌNG TRẦN GIÀ ĐẠO
 77. TRỰC ĐẢO HOÀNG LONG
 78. HỎA DIỆM CỐN CƯƠNG
 79. DIỄN PHI LỆ THIÊN
 80. BÁC VỌNG THIỆU ĐỒN
 81. BÁCH KẾ VÔ D0
 82. THAM THAM KIẾN PHẬT
 83. TAM HIỆN NGUYỆT TÚc
 84. DU NGƯ THÔN NHĨ .
 85. TRUY TRỌNG TẮC ĐỒ 
 86. CUỐNG SỞ CỨU VƯƠNG
 87. TÚC ĐIỂU KINH ĐẠN
 88. ĐẦU NHỤC NHĨ HỔ
 89. MỘ ĐIỀU ĐẦU LÂM
 90. HẢI ĐỂ CHU LONG 
 91. DIỆN PHƯỢC TỰ THỦ
 92. LĂNG THẤT ĐẠO
 93. ĐỘNG ANH LÀ VÕNG
 94. DOANH SÚC VÔ THƯỜNG
 95. TUYỂN TƯỚNG LUYỆN BÌNH 
 96. TỬ ẨN CH U TRI
 97. DƯỢC MÃ ĐỘ GIANG
 98. DỰ ĐOẠT HỮU QUYẾN
 99. MÃNH HỔ NHẬP SƠN 
 100. BẠO HỔ BẰNG HÀ
 101. SÁCH MÃ ĐIỆN QUÂN 
 102. TỬ TƯỞNG XUẤT TẢI
 103. TAM KHÍ CHU DU
 104. BIÊN PHONG KINH LỖ
 105. TUYẾT DẠ PHỎNG HIỂN
 106. BIẾN HIỆN XUẤT HOẠT
 107. CẢNH CUNG BÁI TĨNH  
 108. ĐAM TUYẾT ĐIỂN TĨNH 
 109. PHÓNG DI LỤC HIỆP
 110. QUẦN HỔ TRANH XAN 
 111. DƯƠNG HƯƠNG KHÓA HỔ
 112. PHI HOÀNG KẾT LỘ
 113. HÀO SOÁI TÂM PHỤC
 114. KIỂN TƠ TỰ PHƯỢC.
 115. UYÊN ƯƠNG HỈ THỦY
 116. DƯỢC LÝ THÔN NHĨ
 117. PHONG ĐIÊN ĐẮC LỘ
 118. TIẾN MẠO HẬU KÌNH 
 119. THỦY KHÔ KIẾN NGƯ
 120. THẦU DINH CƯỚP TRẠ
 121. TẤN CÔNG THOÁI THỦ
 122. DÃ MÃ VŨ PHONG 
 123. TỰ TÂY TỔ ĐÔNG
 124. ĐẰNG CAO LÝ HIẾM
 125. TỨ DIỆN TUYỀN NHIỄU 
 126. SĨ MÃ NHƯ VÂN
 127. TRỰC TẠO TRÚC SỞ 
 128. THẤT MÃ BÌNH HỔ
 129. NGOẠI NHƯỞNG TỬ DI
 130. NGƯ HÃI NGUYỆT CÂU
 131. KHƯƠNG CÔNG ĐIẾU VỊ
 132. KIM MÔN ĐÃI LẬU
 133. BÌNH MÃ XUẤT TẢI
 134. ĐÀN SƠN KHỞI PHỤNG
 135. LONG CHÂU CẠNH ĐỘ
 136. PHAN VIÊN NGỌA TRIỆT
 137. HỒNG MÔN TOẢI ĐẨU
 138. TRẮM NGƯ LẠC NHẠN
 139. THANH BÌNH ĐIỂM THỦY
 140. NGŨ BẢ TRANH HÙNG
 141. KHAI SÓNG YÊU NGUYỆT
 142. THỦ BIÊN CÁO QUÂN
 143. CHU VÂN CHIẾT HẠM
 144. LẠC MÃ ĐÌNH THAM
 145. HÀNG LONG PHỤC HỔ
 146. SONG KỴ TRUY ĐỊCH 
 147. BÁCH XUYÊN HỐI HẢI
 148. PHỤC BA CỨ YÊN
 149. BINH CƠ THẨN TỐC
 150. SĨ MÃ NHƯ VẦN
 151. LƯỠNG ĐỊA QUAN TÂM
 152. THIẾT BỊ HÃM TĨNH
 153. DIÊM XA KHỐN KÝ
 154. QUỐC THỬ BINH CƯỜNG
 155. THOẢI NHÀN BỘ PHẠT
 156. THƯƠNG HẢI DI CHÂU
 157. LONG PHIÊN HẢI ĐỂ
 158. MÃNH HỔ XUẤT LẮM
 159. ĐẰNG GIAO KHỞI PHƯỢNG 
 160. LỮ SOẢI ƯNG DƯƠNG,
 161. HOẠN TẠI CƠ TỊCH
 162. CHỈ LỘC ĐẠO MÃ
 163. TẢ NGHI HỮU HỮU
 164. TOAN ĐỘC ĐẠO LỘ
 165. ĐỘN THẾ BẤT KIẾN
 166. LƯỠNG THỪA PHỤ BẬT
 167. KHỐNG CÁO VỎ MÔN
 168. KIẾN NGUY CHÍ MỆNH
 169. LỤC QUỐC TRANH HÙNG 
 170. XÚC MỤC KINH TÂM
 171. DIỆP LẠC TRỊ THU
 172. NHẠN KINH VÂN VÕNG 
 173. DIỆU TRẤN BINH LINH 
 174. QUẦN HÙNG CÁT CỬ
 175. BÁ LỘNG TẠP HÓA
 176. NHỊ LANG SỨU SƠN 
 177. QUYẾT SÁCH CỬU TRÙNG
 178. NHẬP THỦ HỔ TỬ.
 179. ĐỒ KHAI BẮT TRẬN
 180. NGUYỆT HẠ TRUY TÍN
 181. ĐỒNG CÔNG TỊNH VỊ
 182. HỔ TỶ XUẤT HIỆP
 183. HUỲNH HOẶC THOÁI XẢ 
 184. NGŨ HỔ KHẢO SƠN
 185. VIỄN GIAO CẬN CÔNG
 186. XUẤN. LỐI KINH TRẬP
 187. LỖ MÃ ẨM GIANG
 188. THỦ NGHĨA THÀNH NHÂN
 189. NHẬP MẠC CHI TÂN
 190. THOẢI TƯ BỔ QUÁ 

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video giải Cờ Thế trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *