Những phương pháp khai cục mới nhất

Đọc sách Những phương pháp khai cục mới nhất online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Hoàng Thiếu Long
 2. NXB Thể dục thể thao

LỜI NÓI ĐẦU

Trong cờ tướng có 3 giai đoạn: khai cục, trung cục và tàn cục. Giai đoạn khai cực có tai trò rất quan trọng và đôi khi có ảnh hưởng tới quyết định tới sự thành bại của ván đấu.

Cuốn “Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất” đã được Nhà xuất bản TDTT in lần đầu vào năm 1997. Để giúp bạn đọc yêu thích môn Cờ tướng có thêm tài liệu tham khảo, học tập và nghiên cứu, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao cho in lại cuốn sách này.

Trong lần xuất bản này chúng tôi có chinh lý lại một số chỗ sai sót ở lần in trước và bỏ một số phần nhận thấy không còn phù hợp.

Cuốn sách gồm 10 chương, giới thiệu 10 loại hình khai cục gồm:
 1. Loại hình khai cục tấn công nhanh
 2. Loại hình khai cục đội công
 3. Loại hình khai cục tấn công mặt biến
 4. Loại hình khai cục thịnh hành
 5. Loại hình khai cục trao lưu mới
 6. Loại hình khai cục thay đổi
 7. Loại hình khai cục cạm bẫy
 8. Loại hình khai cục ít người sử dụng
 9. Loại hình khai cục tán thủ
 10. Loại hình khai cục chậm điều quân

Hy vọng thông qua nội dung cuốn sách này bạn đọc có thể nắm được những thông tin mới nhất về các loại khai cục cờ tướng hiện nay để có thể tận dụng vào thực tế chơi cờ của mình.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong được sự góp ý chân thành của bạn đọc để lần xuất bản sau được tốt hơn.

Chúc các bạn thành công.
NHÀ XUẤT BẢN TDTT


MỤC LỤC

Chương 1: Loại hình khai cục tấn công nhanh
 • CỤC THƯ 1: Pháo đầu tiến gấp Tốt đầu đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xe
 • CỤC THƯ 2. Pháo đầu tiến gấp Tốt đầu đôi bình phong Mã bình Pháo đổi Xe (tiếp)
 • CỤC THỨ 3: Ngũ cửu Pháo song Xe quá hà đôi bình phong Mã bình Pháo đổi Xe
 • CỤC THƯ 4: Ngũ Cửu Pháo đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xe
Chương II: Loại hình khai cục đổi công
 • CỤC THỨ 1: Pháo đầu trục hoành Xe đối bình phong Mã lưỡng đầu xà
 • CỤC THƯ 2: Pháo đầu Xe mắt Tượng đối bình phong Mã đổi song Xe
 • CỤC THỦ 3: Pháo đầu Mã nhập cung đối bình phong Mã đổi song Xe
 • CỤC THỨ 4: Pháo đầu đối bình phong Mã tứ bình tương kiện
 • CỤC THỬ 5: Pháo đầu đôi bình phong Mã tử binh tượng kiến (tiếp)
Chương III: Loại hình khai cục tấn công mặt biên
 • CỰC THỨ 1: Sĩ giác Pháo tấn công bình phong Mã hoành Xe phải
 • CỤC THỨ 2: Ngũ Cửu Pháo đối bình phong Mã hoành Xe phải
 • CỤC THỨ 3: Pháo đầu hoành Xe sườn phải đối bình phong Ma Pháo phải qua hà
Chương IV: Loại hình khai cục thịnh hành
 • CỤC THỨ 1: Pháo đầu Mã lộ 7 đối thuận Pháo .COM chậm ra Xe
 • CỤC THỨ 2: Nước tiến mới của Pháo đầu đối thuận Pháo chậm ra Xe
 • CỤC THỨ 3: Kiểu biến mới của Pháo đầu đối thuận Pháo chậm ra Xe
 • CỤC THỨ 4: Thuận Pháo hoành Xe tuần hà Pháo đổi trực Xe
 • CỤC THỨ 5: Pháo đầu chậm ra Xe đôi phản cung Mã
Chương V: Loại hình khai cục trào lưu mới
 • CỤC THỨ 1: Ngũ cửu Pháo Xe sườn trúc Pháo đôi bình phong Mã song Pháo
 • CỤC THỨ 2: Chiêu mới Ngũ Thất Pháo công bình phong Mã
 • CỤC THỨ 3: Chiêu mới Ngũ Thất Pháo công bình phong Mã (tiếp)
 • CỤC THỨ 4: Pháo đầu tuần hà Pháp đổi bình Phong Mã Tượng trái hoành Xe
 • CỤC THỨ 5: Sĩ giác Pháo chuyển phản cung Mã đội Pháo đầu phải Mã biên
 • CỤC THỨ 6: Ngũ Thất Pháo trực hoành Xe đối bình phong Mã
Chương VI: Loại hình khai cục thay đổi
 • CỤC THỨ 1: Pháo đầu chậm ra Xe đối bình phong Mã ngoài sườn Mã
 • CỤC THỨ 2: Ngũ Thất Pháo lưỡng đầu và đổi phản cung Mã
 • CỤC THỨ 3: Pháo đầu lưỡng đầu và đối phản cung Mã
 • CỤC THỬ 4: Tư thế mới đối binh chuyển
Chương VII: Loại hình khai cục cạm bẫy
 • CỤC THỨ 1: Ngũ Lục Pháo trực hoành Xe đôi bình phong Mã Mã trải bàn hà
 • CỤC THỨ 2: Ngũ Lục Pháo tá giác Pháo đôi bình phong Mã xông Tốt 7
 • CỤC THỨ 3: Kiểu biến mới của Ngũ Lục Pháo trục hoành Xe đôi bình phong Mã
 • CỤC THỨ 4: Ngũ Thất Pháo quá hà Xe đối bình phong Mã lên Sĩ
 • CỤC THỨ 5: Ngũ Thất Pháo quá hà Xe đối bình phong Mã Mã trải bàn hà
 • CỤC THỨ 6: Đấm Tốt thí Mã đổi Mã đầu Pháo
Chương VIII: Loại hình khai cục ít người đi sử dụng
 • CỤC THỨ 1: Pháo đầu trực Xe đối quá cung Pháo
 • CỤC THỨ 2: Thăm dò sơ bộ Tiên thủ Tốt để Pháo 
Chương IX: Loại hình khai cục tán thủ
 • CỤC THỨ 1: Khởi Mã đối đấm Tốt
 • CỤC THỨ 2: Thăm dò sơ bộ Phi Tượng đối Sĩ giác Pháo
Chương X: Loại hình khai cục chậm điều quân
 • CỤC THỨ 1: Đấm Tốt nhảy Mã biên đánh Tốt đối Tốt để Pháo hoành Xe
 • CỤC THỨ 2: Tư thế mới của Phi Tượng cục

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thể dục thể thao“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *