Những cạm bẫy thường gặp trong cờ tướng

Đọc sách Những cạm bẫy thường gặp trong cờ tướng online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Kỳ Anh
 2. NXB Tổng hợp Đồng Nai

MỤC LỤC

 • Triệu vân cứu thiếu chủ 
 • Thuyền cỏ mượn tên 
 • Đạt ma qua sông 
 • Mổ bụng giấu ngọc
 • Kế hại ba người hiền 
 • Ba lần đến lều cỏ 
 • Tần, tấn vây trinh 
 • Bại tẩu phàn thành 
 • Kinh kha qua sông dịch 
 • Đại náo côn dương 
 • Dẫm tuyết tìm mai 
 • Mượn đường diệt quắc 
 • Hàng long phục hổ 
 • Ấm trung bát tiên 
 • Phế xa cầu hòa 
 • Ba mũi tên giết ba tướng
 • Câu cá ở núi cao 
 • Chỉ roi tiến quân 
 • Ba người tài cứu nước 
 • Thú lạ cản đường 
 • Lửa cháy tấn cung 
 • Oai chấn hoa hạ 
 • Nước ngập thành 
 • Bỏ yên đầu triệu 
 • Câu rùa lớn ở biển 
 • Bốn ải chém tướng 
 • Bát phạm trung nguyên
 • Tiến công như sấm chớp 
 • Xuất đầu lộ diện 
 • Lộ trảm tiêu phu
 • Nhị hạ hà đông 
 • Tam đả thái thạch 
 • Đồ mã tiến hiền 
 • Thi tài bắn tên 
 • Đại phá quân doanh
 • Đang đêm vượt ải 
 • Mạc tà tạo kiếm 
 • Đại thọ tướng quân
 • Vương tiễn nhổ trại 
 • Nhất ải trảm tướng 
 • Phách khai kim tỏa 
 • Được cá quên nơm 
 • Ôm cây đợi thỏ
 • Lý tinh thám doanh 
 • Dương thanh đả hổ 
 • Tý ngọ vận lương 
 • Bị vây ở đài thành 
 • Tam thiên thế giới 
 • Ba lần bại trận 
 • Thất phạm trung nguyên
 • Năm lần ra kỳ sơn 
 • Bắc đẩu quy nam 
 • Minh tu sạn đạo 
 • Nhị thích tiêu lan 
 • Phá giặc hoành cân 
 • Trương tòng hiến bản đồ 
 • Chim cưu làm tổ 
 • Phong vân biến sắc 
 • Thập diện mai phục 
 • Cửu chấn liên châu 
 • Nhị phạm trung nguyên 
 • Tấn công thành trường an 
 • Quét sạch sương khói
 • Hiến kế liên hoàn 
 • Đại tướng tung hoành 
 • Tranh nhau tới đích 
 • Tướng quân trảm xà 
 • Nhất tiễn song điêu 
 • Một đời xông pha 
 • Nhiếp chính thích khách 
 • Công phá thành trì 
 • Bắt địch ở mã lăng
 • Dựng thương ở kim đề 
 • Dự nhượng cởi áo 
 • Pháo kích hai ải 
 • Bách luyện kim chùy 
 • Xua đuổi trung thần 
 • Đại chiến đông đình
 • Tiến công lữ bố 
 • Hỏa thiêu đằng giáp 
 • Di tinh hoán đầu 
 • Biến hóa khôn lường 
 • Ám phục địa lôi 
 • Quan vũ trảm văn xú 
 • Đột phá trùng vây 
 • Cửu cung bát quái 
 • Chặn cướp thuyền rồng
 • Ban tặng ngựa quý 
 • Lục thao tam lược 
 • Bắt cọp ở hợp phì 
 • Lên lầu rút thang 
 • Bách bộ xuyên dương 
 • Một mình liều mạng 
 • Cửu diệu sinh quang 
 • Nhất cố thảo là 
 • Ám độ trần thương 
 • Ban siêu thám hổ 
 • Kế tán liên hoành 
 • Liên hoàn kế
 • Quét sạch ngựa đồng 
 • Võ công diệt tấn 
 • Văn uyên chinh bắc
 • Yêu ly chặt tay 
 • Giao long nổi gió 
 • Hàn khâu lập công 
 • Phá búa đốt thuyền 
 • Hàn tín điểm tướng 
 • Bàng thống lạc phụng 
 • Khiết đan nhập quan 
 • Lý văn tuấn nạn 
 • Nhị thập bát tú 
 • Cấm sơn mịch giới 
 • Lưỡng bại câu thương 
 • Phạm lãi dâng tây thi 
 • Đơn đao phó hội 
 • Kỷ kiều nhị tiến 
 • Ngũ phạm trung nguyên 
 • Nhất túy lạc dương 
 • Thiên địa thái giao 
 • Chuyên chư thích khách 
 • Nguyệt hạ truy hàn tín 
 • Lưu hầu phá quan 
 • Thoát vòng tù ngục 
 • Thầm tiến binh 
 • Tam thích tiêu lan 
 • Giải vây ở núi bạch đằng
 • Đánh đuổi hai tướng 
 • Tam hạ hà đông 
 • Cách giang đấu trí 
 • Chu bột nghênh giá 

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Tổng hợp Đồng Nai“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *