Ngũ thất pháo đối bình phong mã

Đọc sách Ngũ thất pháo đối bình phong mã online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Tạp chí người yêu cờ
 2. NXB Hà Nội
 3. Thể loại: Sách Cờ Tướng Khai Cuộc

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Khai cuộc “Ngũ thất Pháo đối Bình phong Mã” là một trong những khai cuộc được bạn chơi cờ yêu thích vì nó mang tính tấn công mạnh mẽ của bên đi tiên, đồng thời cũng cho thấy trình độ phòng thủ và phản công tài giỏi và đa dạng của bên đi hậu.

Tuy không phải là một tập sách dày cộm đồ sộ, nhưng với tập nhỏ này sách sẽ cung cấp cho bạn chơi cờ những kiến thức cơ bản nhất và đầy đủ nhất về loại hình khai cục này, khai thác tất cả các dạng, các biến và các phương án để bạn đọc thoải mái nghiên cứu, học tập.

Sau khi đọc kỹ phần lý thuyết đề nghị các bạn chú trọng vào thực đấu để một mặt vừa kiểm nghiệm lý thuyết, mặt khác rút ra được những bài học thực tế cho chính mình.

Sách chia làm 3 phần lớn; trong mỗi phần có các chương, trong chương có các tiết; trong tiết có các cục; trong mỗi cục có các biến; trong mỗi biến có thể còn có các phương án.

Quyển này nằm trong bộ sách gồm: 
 1. Ngũ lục Pháo đối bình phong Mã 
 2. Ngũ thất Pháo đôi bình phong Mã 
 3. Ngũ bát Pháo đổi bình phong Mã 
 4. Ngũ cứu Pháo đối bình phong Mã

Nhà xuất bản trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


MỤC LỤC

Lời nhà xuất bản

 1. Phiên âm và giải nghĩa chữ Hán ra chữ Việt
 2. Cách ghi chép nước đi trong cờ tướng Việt Nam

PHẦN THỨ NHẤT: Ngũ thất pháo tiến tốt 3 đối binh phong mã

Chương 1: Đen phi tượng trái
 • Tiết 1: Các dạng đen phi tượng trái, đổi tốt biên
 • Tiết 2: Các dạng đen lên tượng trái và hoành xe bên phải lên cao
 • Tiết 3: Các dạng đen lên tượng trái, bình pháo ra biên
Chương 2: Đen đổi tốt, lên xe biên
 • Tiết 4: Trắng tiến cả xe lẫn tốt
 • Tiết 5: Các dạng trắng thoái pháo bên trái
 • Tiết 6: Các dạng trắng tiến xe mời đổi
 • Tiết 7: Các dạng khác
Chương 3: Đen lên tượng phải
 • Tiết 8: Các dạng trắng trắng thoái pháo lộ
 • Tiết 9: Các dạng trắng đưa mã lên hà
 • Tiết 10: Các dạng trắng tiển tốt đầu
 • Tiết 11: Các dạng khác
Chương 4: Mã đen đuổi tốt biên
 • Tiết 12: Các dạng đen đuổi tốt biên
 • Tiết 13: Các dạng đen cao xa tốt
Chương 5: Trắng mã trải bất động binh pháo lộ 7
 • Tiết 14: Các dạng đen lên sẽ phải
 • Tiết 15: Các dạng đen tiến mã cản xe
Chương 6: Các dạng biến khác
 • Tiết 16: Đen tiến ngày tốt 3
 • Tiết 17: Các dạng trắng đưa mã lên hà khẩu

PHẦN THỨ HAI: Ngũ thất pháo không lên tốt đối bình phong mã tiến tốt 7

Chương 1: Pháo đen bên phải tuân hà
 • Tiết 1: Các dạng trắng đấy tốt biên.
 • Tiết 2: Các dạng trắng bình xe đuổi mã
 • Tiết 3: Các dạng pháo trắng bắt tốt 3
 • Tiết 4: Các dạng khác
Chương 2: Pháo đen bên trái cản xe
 • Tiết 5: Các dạng đen bình pháo đổi xe
 • Tiết 6: Các dạng đen đưa mã lên hà khẩu
Chương 3: Pháo đen bên trái cản xe trắng
 • Tiết 7: Các dạng xe trắng bên trái qua hà
 • Tiết 8: Các dạng trắng tiến tốt ?
Chương 4: Các loại biến khác
 • Tiết 9: Các dạng đen lên tượng
 • Tiết 10: Các dạng đen lên sẽ phải

PHẦN THỨ BA: Ngũ thất pháo tiến tốt 7 đổi bình phong mã

Chương 1: Pháo đen bên phải quá hà
 • Tiết 1: Các dạng xe trắng bên phải tuân hà
Chương 2: Pháo đen bên trái tuần hà
 • Tiết 2: Các dạng pháo đen bên trái tuần hà
Chương 3: Đen tiến pháo cản mã
 • Tiết 3: Các dạng xe trắng bên phải tuân hà
 • Tiết 4: Các dạng trắng cao xe biên

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Hà Nội“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *