Ngũ bát pháo đối bình phong mã

Đọc sách Ngũ bát pháo đối bình phong mã online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Công Sĩ
 2. NXB Phương Đông

Lời nói đầu

“Ngũ bát Pháo đối bình phong Mã” là trận thức khai cuộc thường gặp trong thực chiến. Bên Tiên triển khai Pháo giữa và Pháo lộ 8, bên Hậu đối lại bằng thế bình phong Mã. Bên Tiên Pháo giữa có uy lực nhất định, Pháo lộ 8 thường tấn qua hà, có thể bình 7 đè Mã hoặc bình 3 đánh Chốt dòm ngó Tượng.

Bên Hậu thì có bình phong Mã bảo vệ Chốt giữa, tăng cường phòng thủ trung lộ, có lực phản kích nhất định. Có thể nói, thế trận bình phong Mã là vũ khí hữu lực đối phó với Pháo đầu.

Quyển sách này chuyên giới thiệu về trận thức “Ngũ bát Pháo đối bình phong Mã” và những biến hóa từ trận thức trên.

Nội dung chia làm 5 chương chính:
 • Chương 1: Ngũ bát Pháo Mã biên tấn Chốt 3 đối bình phong Mã;
 • Chương 2: Trung Pháo Mã biên Xa tuần là đối bình phong Mã tấn Chốt 3;
 • Chương 3: Ngũ bát Pháo chính Mã tấn Chốt 3 đối bình phong Mã tả Tượng;
 • Chương 4: Ngũ bát Pháo cấp tấn Chốt 3 đối bình phong Mã;
 • Chương 5: Đối cuộc tinh tuyển. Qua đó giúp các kỳ thủ nắm vững hơn về các thế cờ triển khai và các biến hóa thuộc trận thức khai cuộc “Ngũ bát Pháo đối bình phong Mã”, đồng thời vận dụng nó vào trong thực chiến một cách hiệu quá.

CÔNG SĨ


Mục lục

Lời nói đầu
Chương 1: NGŨ BÁT PHÁO Mà BIÊN BÌNH PHONG Mà
 • Phần 1: ĐEN BỔ TƯỢNG PHẢI
 • Phần 2: ĐEN BỔ TƯỢNG TRÁ
 • Phần 3: ĐEN TẤN CHỐT BIÊN
 • Phần 4: ĐEN LÊN HOÀNH XA
Chương 2: TRUNG PHÁO MÃ BIÊN XA TUẦN HÀ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẤN CHỐT 3
Chương 3: NGŨ BÁT PHÁO CHÍNH MÃ TẤN CHỐT 3 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẢ TƯỢNG
 • Phần 1: TRẮNG BÌNH PHÁO ĐÈ MÃ
 • Phần 2: TRẮNG TẤN TẢ CHÍNH MÃ
Chương 4: NGŨ BÁT PHÁO CẤP TẤN CHỐT 3 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Phần 1: ĐEN BÌNH PHONG MÃ
 • Phần 2: ĐỀN TẢ TAM BỘ HỔ
Chương 5: ĐỐI CUỘC TÌNH TUYỂN
 • Phần 1: NGŨ BÁT PHÁO MÃ BIÊN TẤN CHỐT 3 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Phần 2: TRUNG PHÁO MÃ BIÊN XA TUẦN HÀ ĐỐI BÌNH PHONG MÃ TẤN CHỐT 3
 • Phần 3: NGŨ BÁT PHÁO CHÍNH MÃ TẤN CHỐT 3 ĐỐI BÌNH PHONG MÃ
 • Phần 4: NGŨ BÁT PHÁO CẤP TẤN CHỐT 3 ĐỐI BÌNH PHONG Mà

chưa hết…


Trích dẫn:
 •  Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Phương Đông“.

☞ Xem thêm: Video học Khai Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *