Nghệ thuật cờ tàn những đòn phối hợp công sát

Đọc sách Nghệ thuật cờ tàn những đòn phối hợp công sát online

Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trọng Nhân
 2. NXB Thanh Niên

Mục Lục

 • Phần 1: Tấn công xe tuyến đáy
 • Phần 2: Kỹ thuật giam cầm lực lượng đối phương
 • Phần 3: Tấn công xe ở vị trí tuyến 2
 • Phần 4: Tấn công xe ở vị trí tuyến 3
 • Phần 5: Tấn công Pháo, Sĩ và Chốt
 • Phần 6: Tấn công Pháo và Tượng
 • Phần 7: Tấn công Pháo, Tượng và Chốt
 • Phần 8: Tấn công Mã đơn Sĩ
 • Phần 9: Tấn công Mã, song Sĩ và Chốt
 • Phần 10: Tấn công Mã, Tượng lẻ và chốt
 • Phần 11: Tấn công mã & song tượng & chốt
 • Phần 12: Tấn công mã & sĩ & tượng & chốt
 • Phần 13: Chốt phối hợp đối song mã & sĩ & tượng
 • Phần 14: Tấn công song mã & song tượng & chốt
 • Phần 15: Chốt phối hợp công mã & pháo & sĩ & tượng & chốt
 • Phần 16: 3 quân Chốt tấn công 3 quân chủ lực
 • Phần 17: Chốt phối hợp công xe & pháo, xe & mã

chưa hết…


Trích dẫn:
 • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
 • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Thanh Niên“.

☞ Xem thêm: Video học Tàn Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *