Mã Ngọa Tào

Đọc sách Mã Ngọa Tào online

Giới thiệu sách

  1. Tác giả: Hội những người yêu cờ
  2. NXB Sưu Tầm

Mã NgọaTào

Đây là một trong những đòn lợi hại của Mã. Nhưng “Mã ngọa tào” là Mã làm sao? Tướng đối phương đang yên ổn ở vị trí ban đầu thì Mã tiến đến hàng áp đáy chiếu Tướng. Ngọa tào nghĩa là nằm chuồng, tức là đã vào vị trí sát Tướng !
Chủ đề này chia làm 3 dạng: D: khai thác theo đường dọc ;N: khai thác theo đường ngang ;C: theo cả hai đường


chưa hết…


Trích dẫn:
  • Đây là phần trích dẫn giới thiệu sách để giúp các bạn nghiên cứu và thảo luận. Xin hãy liên hệ email:  “cotuongthucdung@gmail.com” hoặc sđt “086 8689 863” (chỉ nhắn tin), để tìm hiểu thêm nếu bạn đã học hết phần trích dẫn này.
  • Bản quyền sách thuộc “Nhà Xuất Bản Sưu Tầm“.

☞ Xem thêm: Video học Trung Cuộc Cờ Tướng trên Youtube

Bình luận!